Eesti
Construction
Lõpeb Jan 20, 2022 23:59
Jaga projekti

GR ROOMS

Aiamajad Eestist Inglismaale.

22 160 € (32%)

rahastatud 70 002 - 210 000 € eesmärgist

Pakkumisel 12,73 % kuni 30,43 % ettevõttest
120 € min investeering
Investeeri

Lühitutvustus

GR Rooms on loodud, et pakkuda oma klientidele kvaliteetseid, kaasaegseid ja stiilseid aiamaju. Me disainime, toodame, müüme ja paigaldame oma toote klientidele ise. Kasutame parimaid materjale ja teadmisi, et luua tippkvaliteediga aiamaju, mis sobivad kodukontoriks, puhkeruumiks, laste mängutoaks, koduseks treeningsaaliks jms.

Me vajame lisainvesteeringuid, et ehitada üles müügivõrgustik Inglismaal ning tõhustada tootmist Eestis.

 

Probleem ja lahendus

Inglismaal on elamispinnad võrreldes põhjamaade standarditega üsna väiksed. Paaris- või ridamaja elamispinnaga 100m2 loetakse juba suureks pereelamuks. Kuna elamispind on reeglina pigem väike siis vajadus lisapinna järgi on suur. Inglaste seas on tõusev trend paigaldada oma tagahoovi aiamaja, mida saab kasutada kas kodukontorina, laste mängutoana, koduse treeningsaalina jne. Eelmise aasta alguses lahvatanud pandeemia suurendas nõudlust kodukontorite järgi veelgi.

GR Rooms pakub oma klientidele kvaliteetseid ning stiilseid aiamaju, mida saab kasutada kodukontorina või muul ülal loetletud eesmärgil.

Toote/teenuse kirjeldus

GR Rooms aiamajade tootmine asub Sauel, Tule tn 29. Aiamajad toodetakse moodulitena ja transporditakse need Inglismaale. Meie tütarfirma GR Rooms Ltd. tegeleb Inglismaal toodete turustamise, müügi ja paigaldusega.

Aiamajad on soojustatud, neil on sertifitseeritud elektriühendus, pakett-aknad ning uksed ja kaasaegne siseviimistlus.

Meie tooted on disainitud nii, et nad oleksid stiilsed, kasutajasõbralikud, vastupidavad ja samas kiiresti paigaldatavad. GR Rooms paigaldusmeeskond ei viibli kliendi juures reeglina kauem kui 4 - 5 päeva (olenevalt toote keerukusest)

Ärimudel

GR Rooms ärimudeli võtab kokku sõnapaar "Tootjalt - tarbijale". Me disainime ja toodame aiamajad Eestis, kasutades siinset kvaliteetset ning soodsat toorainet. Eesti "know-how" puitehitiste alal  on kahtlemata euroopa tippklass, kuid sama oluliseks võib pidada ka kvalifitseeritud tööjõudu. 

Meie ärimudeli teine pool on viia kvaliteetne Eesti toode otse Inglismaa tarbijale ilma vahendajate ja edasimüüjateta. Me oleme ehitamas üles Inglismaal müügivõrgustikku ja paigaldusmeeskondi, mis teenindavad otse meie kauba ostjat ehk lõppkasutajat.

"Tootjalt - tarbijale" ärimudel võimaldab olla paindlik ja vastutulelik oma klientidele, samas töötada kõrge rentaablusega. 

Turg

Meie sihtturg on Inglismaa. Ennekõike London ja Londoni ümbruse väikelinnad. Seejärel Manchester-Liverpool-Leeds piirkond ja Birmingham ümbrus. Nendes piirkondades soovime järgmise 3 kuni 5 aasta jooksul luua oma jaemüügi võrgusiku, keskendudes kvaliteetsele klienditeenindusele.

Aiaehitiste (aiamajad, kasvuooned, terassid, katusealused jne) turumahuks Suurbritannias on hinnatud ca.1,2 miljardit eurot aastas. Võrdluses Eestiga on selline maht võrreldav 40% kogu Eesti ehitusettevõtete käibega (kõik ehitised ja rajatised, sh. elumajad, koolid, haiglad, sillad, sadamad jne.)

Inglismaal ei ole praktiliselt oma puidu tooret ning üle 90% kõikidest puidutoodetest imporditakse. Enamus aiaehitiste turu konkurentidest impordib oma toote allhankijatelt. Ka Eestis on mitmeid aiamajade tootjaid, kes müüvad oma toodet inglismaa edasimüüjatele. Viimase aasta hankekriis, praktiliselt kõikides sektorites, näitab selliste võrgustike nõrkusi ning ettevõtted, kes need tarneraskused ületavad omavad eelist teiste ees.
Meie poolt läbiviidud uuring näitas, et soojustatud ning kõrgema kvaliteediga aiamajade tarneajad Ingliusmaal on veninud 20 kuni 25 nädala pikkuseks. See näitab, et meie otsestel konkurentidel on tarneraskused ja see annab meile võimaluse haarata turuosa. Teisalt toetab hetkelisi tarneprobleeme ka nõudluse kasv. Mõlemad märgid on meile positiivsed ning loovad head eeldused turule sisenemiseks.

Suur osa konkurentidest teeb koostööd (rendib pinda) mõne aiandustoodete müüjaga (aianduskeskusega). Näiteks, “Dobbies Woodcote Green”, “Bents”, “The Chelsea Gardener”, “Clifton Nurseries”, Hillier Garden Centres” jpt. Aianduskeskuste kliendid on reeglina ka peamine sihtgrupp aiamajade müüjatele.

Me oleme turundusstrateegia ehitanud üles sellise eeldusega, et me müüme ja paigaldame toote kliendi juures ise. GR Rooms turundusstrateegia põhiline raskuspunkt on näidsmajade väljapanek. Me oleme sõlminud lepingu näidiste ülespanekuks Pulborough aianduskeskuses (Londonist lõunas) ja Osterley Garden Centre’s (lääne Londonis). Vastavalt lepingule üürime me aianduskeskuses pinda ja võime seal tegeleda oma toote tutvustuse ja müügiga (aianduskeskus ei saa meie läbimüügit lisatulu ega oma sõnaõigust meie müügi- ja turundusotsustes). Aianduskeskusi peame heaks kohaks oma sihtgrupini jõudmisel.

Lisaks aianduskeskustele otsime aktiivselt kohti ka kaubanduskeskuste parklates ja suuremate toidupoodide juures.

Me oleme planeerinud avada uue müügipunkti/tootenäidise koha iga 3-4 kuu järel, keskendudes esimesel 3 aastal Londoni ja Londoni ümbrusele.

Oleme sõlminud lepingu veebis ja sotsiaalmeedias parema nähtavuse ning kajastamise saamiseks, kuid meie hinnangul on need tööriistad vaid toetavad ja ei toimi ilma müügipunktideta, kus klient saab tootenäidistega tutvuda.

Tootenäidised on piirkonniti ka müügikontorid, kus meie müügiesindaja on kohal igapäevaselt või teatud päevadel nädalas. Osad müügipunktid planeerime suuremad, kus eksponeerime kolme või nelja näidismaja ja osad müügipunktid on vaid ühe näidismajaga, kus kogu aeg müügiesindajat kohapeal ei ole. Lisaks plaanime osaleda aiandus- või kaubanduskeskuse enda korraldavates piirkondlikes turundusüritustes ja/või kampaaniates, mis tooksid meile potentsiaalseid kliente juurde.

Senised saavutused

Me alustasime äriplaani väljatöötamist ja turuanalüüsi peaaegu 2 aastat tagasi. Selle aasta veebruariks olime me ettevalmistuste ning infokogumisega jõudnud faasi, kus otsustasime projektiga jõuliselt edasi liikuda. Asutasime Eestist ja Inglismaal ettevõtted. Investeerisime üle 100 000 euro ja sadu töötunde tootearendusse, tootmise sisseseadmisesse ning turuuringutesse.

Tänaseks oleme me töötanud välja baasdisainid. Me oleme loonud toimiva meeskonna ning teinud läbi tootekatsetused ja alustanud müüki. Oleme teostanud 3 müügitehingut ja oma tooted kliendi juures ka paigaldanud.

Me oleme teinud tõsiseid jõupingutusi, et leida meie toodetele head müügikohad ning oleme jõudnud esimeste lepinguteni, kus saame oma näidised paigaldada ning alustada aktiivse müügitegevusega.

Me saame regulaarselt päringuid potentsiaalsetelt klientidelt ning oleme sõlmimas 2 uut müügitehigut, mida hakkame paigaldama järgmise aasta jaanuari lõpus.

Kuidas me eristume

Me eristume oma sihtturul mitmel moel. Esiteks oleme me hetkel üks väheseid, kes kasutavad termotöödeldud puidust välisvoodri- ning terassimaterjali. Meie termopuidu tarnija Thermory AS (samuti Eestist) toodang on väga kõrge kvaliteediga, kauakestev, kaunis ning loodussõbralik. 

Teiseks, oleme üks väheseid tegijaid aiatoodete jaeturul, kes ise oma toote toodavad ja paigaldavad. Enamus konkurente kasutab aiamaja tootmiseks allhankijaid. Side lõppkasutajaga võimaldab meil olla paindlik ning kiire.

Komandaks, on meie toode kõige kõrgema kvaliteediga toodete kategoorias. Selle segmendi nõudlus on kasvamas viimasetel aastatel kõige kiiremini.

 

Rahakasutus ja ajakava

Investeeringu otstarve on detailsemalt kirjeldatud äriplaanis. Alljärgnevalt on toodud ära investeeringud kahes vahemikus. Esiteks, kui investeerinigute maht on planeeritud 210 000 eurot ja kui investeeringute maht on minimaalne 70 000 eurot.

    INVEST 210 INVEST 70
Tootmisseadmed   22 000 10 000
Näidised Pulborough   40 000 20 000
Näidised Osterly, London   20 000 10 000
Näidised Ashford, Kent   20 000 0
Valmistoodang UK ladu   30 000 15 000
Turunduskulud UK   20 000 10 000
Varude kasv Eestis   58 000 5 000
KOKKU   210 000 70 000

Kui investeeringute maht jääb 210 000 ja 70 000 euro vahele siis prioriteedis on teostada enne investeeringud, mis toovad otseseid müügitehinguid. Teavitame täpse investeeringute kava peale emissiooni lõppu ja korrigeeritud eelarve vastuvõtmist.

Lubadused investorile, kasumi jaotamine

 • Me usume meie äriplaani ja oleme veendunud, et suudame investorite raha jõudsalt kasvatada.
 • Kõigile investoritele pakume GR Rooms OÜ toodete ja teenuste osas 20% allahindlust.
 • GR Rooms OÜ annab investoritele osaluse tagasiostu garantii investeeritud summas +15% alates 1.1.2024 arvestades mõistlikku etteteatamist. See tähendab, et Investoritel on GARANTEERITUD tootlus ja GARANTEERITUD väljumise võimalus ca 2 aasta möödudes pärast investeeringu tegemist.
 • GR Rooms OÜ eesmärk on pakkuda kõikidele investoritele ettevõttest väljumise võimalust alates 1.1.2025 võttes müüdava osa hinna arvutamise aluseks ettevõtte DFCF value + 4 aasta diskonteeritud EBITDA. Nimetatud väljumine võib toimuda kas läbi osade tagasiostu, juhtkonna ülevõtmispakkumise (ehk MBO) või Nasdaq “First North” börsile sisenemise kaudu.
 • Alates aastast 2025 makstakse vähemalt 20% puhaskasumist dividendideks.
 • Meie äriplaani kohaselt on investorite tootlused järgmised:
  EESMÄRK   30.06.2023 30.06.2024 30.06.2025
  Puhaskasum    221 350 585 330 1 177 701
  100 EUR osa väärtus   1 208 3 112 6 408
  Investori tootlus   101% 419% 968%

Riskid ja maandamine

COVID RISK - Me valisime oma toodete müügipunktideks aianduskeskused. Kuna valdavalt on tegemist avatud platsidel ja kasvuhoonetes (telkides) toimuva kaubandusharuga siis olid need poed avatud Inglismaal ka eelmise n.ö "lockdown" ajal. Seega usume, et järgmine võimalik "lockdown" jätab endiselt aianduskeskused avatuks ning ka meie müügitöö saab jätkuda. alates COVID kriisi algusest on kodukontorite müük buuminud ning hetkel ei ole näha vaibumise märke.

Maailmas kasvav tarneahelate kriis mõjutab vaieldamatult ka meid. Teatud materjalirühmades (aknad, katusekate jne) oleme plaaninud kasvatada varusid, et katta tarneaja pikenemised. Enamuse tooraine ostame kohalikelt tegijatelt ja üritame vältida selliseid tooraineid, mida peame ostma vahendajatelt või tundmatutelt tegijatelt.