Eesti
Meedia, meelelahutus ja loovteenused
Lõpeb Mar 16, 2020 23:59
Jaga projekti

WOW ATRAKTSIOONIKESKUS

Uus kogupere seikluskeskus Saaremaal

43 600 € (19%)

rahastatud 235 000 - 760 000 € eesmärgist

Investeerimine toimub läbi konverteeritava laenu Loe lähemalt.
200 € min investeering
Investeeri

Lühitutvustus

WOW Keskus on 2020. aastal avatav äri- ja atraktsioonikeskus Kuressaares. Ärikeskuse avamistähtpäev on 07.mai 2020 ja saame tõdeda, et valdav enamus renditavast pinnast on lepingutega kaetud. Ankurrentnikuteks on Comarket ja 24-7Fitness. Pereatraktsioonikeskuse avamine on plaanitud etapiliselt 2020.aasta jooksul ning ühisrahastuskampaania abil kaasame investeerimishuvilisi keskuse atraktsioonide soetamiseks.

WOW atraktsioonikeskuse eesmärk on olla omanäoline pere- ning vabaajakeskus Eestis, Baltikumis ja Põhjamaades. Keskuses pakume elamusi mängides meid ümbritseva illusoorse maailmaga. Kas kõik mida silm seletab, on reaalne?  Kus ja miks läheb inimtunnetuse piir? Trotsides pettekujutelmu, kas on võimalik igapäevased hirmud ja katsumused ületada? 

Esimese vau-elamuse pakub hoone juba ise! Eripärase arhitektuuriga keskus on keskkonnasõbralik ja energiasäästlik. Vajalik energia saadakse katusel  olevatest päikesepaneelidest ja iga külastaja saab vastaval tablool näha, kui palju energiat keskmiselt ja antud hetkel tarbitakse ning toodetakse.

WOW atraktsioonid põimivad endas mitmeid erinevaid ainevaldkondi korraga, aga läbivaks märksõnaks on –  meelelahutus. Just nii on kõige kergem omandada lõbusal viisil ühteaegu teadmisi pinnavormidest, ajaloost, Päikesesüsteemist, geograafiast, taevakehadest ja füüsikast.

Kaasahaaravad tegevused pakuvad midagi kogu perele ühiseks ajaveetmiseks, mille käigus arendatakse oskusi nagu suhtlus- ja digipädevus ning loovmõtlemine.
 

Tänased saavutused

 • oleme kinnitanud EASilt toetuse summas 1,9 miljonit eurot ehk 1/3 projekti üldmaksumusest;
 • ülejäänud 2/3 maksumusest katavad pooleks laen ja omainvesteering;
 • WOW Keskuse hoone on paari kuu kaugusel valmimisest;
 • võime uhkusega öelda, et tegemist on kümnendi mõjukaima investeeringuga Saaremaa turismivaldkonnas;
 • anname võimaluse panustada kõikidele ekspositsiooniala laiendamisesse kaugemale ja kõrgemale.

Probleem ja lahendus

Perega ajaveetmine

Kuigi aasta-aastalt tuleb pere- ja vabaajakeskusi juurde, siis on täna veel puudu üks (või miks mitte mitu!), mis seob enda atraktsioonides teaduse, loovuse, virtuaalreaalsuse ning lubab samal ajal kaasa elada reaalselt turnides, ronides, joostes. On oluline igapäevase virtuaalreaalsuse kõrval mitte unustada füüsilise aktiivsuse olulisust!

Saaremaa kogukond

Saaremaa on tuntud kui spaa- ja suveturismi sihtkoht, kuid siinne turism on samaaegselt Eesti keskmisest kordades hooajalisem. Pereturismivõimalusi, mis sihilikult seda probleemi leevendaksid, ei ole. Seeläbi kannatab kohalik teenindus-, turismi- ja meelelahutussektor.

Spaad, ajaloo- ja kultuuriobjektid, golf, loodus ja loomafarmid on paljudele atraktiivsed vaid suveperioodil. Ja isegi siis, peamiselt mitte lastega peredele. Võib öelda, et pereturism kui toode on jäänud varjusurma.

Lahendus

WOW Keskuse avamine loob uue initsiatiivi tulla Saaremaale või põhjuse pikendada oma mullu planeeritud Saaremaist puhkust. Üheks eesmärgiks on teha õppimine huvitavaks läbi kaasahaaravate tegevuste ja mängude. Keskus pakub koosavastamisrõõmu nii lastele kui täiskasvanutele. Avastuskeskus töötab aastaringselt ja motiveerib seeläbi peresid ja õpilasrühmi külastama ka suveväliselt, ehk koolivaheajal või pühadeperioodi reisil. Just pereturismiatraktsioonide olemasolu mõjutab perede sihtkoha valikut enim!

Toote/teenuse kirjeldus

Põhjamaade esimese illusoorse avastuskeskuse kontseptsiooni on kokku pannud KAOS Arhitektid arhitektibüroo. Rahvusvahelise ekspositsiooni disaini ja arendamisega tegelevad agentuurid TM Development ja Motor Agency. Kõik oma ala veteranid, kellel vöö all aastate jagu kogemust.

Väike valik atraktsioonidest:

 • Multisensoorsne 4D efektidega planetaarium.
 • Virtuaalreaalsuses rändamine
 • Suur ronimisvõrgustik, mis võimaldab korruste vahel vabalt liikuda.
 • Vee peal kõndimist jäljendav hiiglaslik võrkpõrand.
 • Greenscreenselfie pole enam vaid uudisteankrule.
 • Põhjamaade ja Baltikumi esimene selfie-droom.

 

Ülejäänud saladuseloori tõstmiseks peab ise kohale tulema!

Ärimudel

Ligikaudu poole WOW Keskuse hoonest moodustab ärikeskus, mille rendipindadest on tänaseks 96% lepingutega kaetud. Väljarenditav äripind on 1440m2 ja ankurrentnikuteks on Comarket toidupood ning 24-7Fitness spordiklubi.

Teise poole hoonest moodustab atraktsioonikeskus. Tulud laekuvad nii piletite, meenete, ekskursioonide müügist kui ka toitlustusest ja ruumirendist erinevate sündmuste tarbeks. IAAPA - International Associationof Amusement Parksand Attractions kohaselt on keskmise Euroopa atraktsioonikeskuse tuluallikate jaotus ligikaudu järgmine: 48% sissepääsutasud, 27% laste sünnipäevapeod, 11% grupid/ärikliendi sündmused, toitlustus ning tasulised lisateenused.

WOW Keskuse peamine strateegiline arengusuund on tagada atraktsioonide pidev uuenemine ja seeläbi kasv läbi korduvkülastuste. Tänaseks oleme allkirjastanud koostöölepingu näituste vahetamise osas Jurmala linnavolikoguga, mis arendab Jurmalas Kemeri piirkonnas uut atraktsioonikeskust. Lisaks oleme läbirääkimiste lõpusirgel Proto Avastustehasega Tallinnas, AHHAA Keskusega Tartus, Energiaavastuskeskusega Tallinnas ja Tuuletorniga Hiiumaal.

Konkurentsistrateegia asemel keskendub WOW! Keskus pigem koostööle. Lääne ja Saarte piirkonnas näeme koostöövõimalust teiste peredele suunatud meelelahutuse pakkujatega. Teeme koostööd ja anname oma panuse, et Eestist saaks laialdaselt armastatud sihtpunkt peredele üle Euroopa.

Turundus- ja müügistrateegiat veab pikaajalise kogemusega turunduspartner, et hoia külastatavus aastaringselt võimalikult kõrgel. Ristturunduse osas käivad läbirääkimised Saaremaa Golf & Countryclub golfikeskusega, Arensburg SPA jpt. Lisaks on planeeritud laialdased sotsiaal- ja digimeediakampaaniad.

 

Sihtrühmadena oleme määratlenud:

 • Pereturist – soovib leida sihtkohtasid, kus saab lastega lõbusalt aega veeta.
 • Grupiturist – soovib vürtsitada igapäevaseid hariduslikke programme millegi lõbusaga (sh klassireisid, koolivaheajareisid).
 • Korporatiivklient – soovib leida alternatiivseid paiku ja lahendusi kuidas kombineerida töine lõbusaga (sh meeskonnaüritused, kliendiüritused, tähtpäevad, koosolekud).
 • Individuaalturist – soovib leida uusi põnevaid viise kuidas oma vaba aega sisustada ja millega veel reisil Saaremaale oma aega sisustada (sh paarikesed, sõbrad).
 • Kohalik elanik – soovib oma kodukohas lahedamalt aega veeta; kohta, kus pidada tähtpäevi; tegevusi, millega nädalavahetused sisustada. On väga olulised korduvkülastajad ja kohaliku “fännklubi” tekitajad.

Turg

WOW kui kaasaegse elamuskeskuse eesmärk on jõuda esimesel täisaastal vähemalt 70 000 külastajani. Paralleele oleme tõmmanud külastatavuse prognoosimisel Kuressaare linnusega, mida külastas 2018.aastal 94 000 inimest.

Paljud Eesti suured atraktsioonid on olnud edukad välisturistide ligitõmbajad, nt AHHAAs küünib välisturistide osakaal 50%ni. Tulenevalt ebasoodsamast asukohast pealinnaga ja mõne turu suhtes ka Tartuga võrreldes, prognoosib WOW perekeskus väliskülastajate osakaalu konservatiivselt, ca 30 %.

Võttes arvesse, et keskuse mahutavus ühel ajahetkel on maksimaalselt 250 inimest, avatud oleme ~360 päeva aastas, vähemalt 8h päevas ja keskmine külastusaeg on 2h, siis on potentsiaal teenindada 1000 inimest päevas (360 000 inimest aastas). See tähendab, et algsel eesmärgil 70 000 külastajat on teoreetiliselt võimalik kasvada lausa viiekordseks.

Saarema turisminäitajad on aasta-aastalt tõusutrendis. Majutatud inimeste arv tõusis aastal 2019 lausa 11% võrreldes 2018. aastaga. Majutatud inimeste arv välisriikidest tõusis samal perioodil vastavalt: Rootsi 42%, Saksamaa 40%, Suurbritannia 19%, Leedu 19%, Läti 14% jne. Üleüldine külastatavus Saaremaal tõusis sama aasta lõikes aga juba 172%. Võttes arvesse, et Kuressaare linnust külastab aastas ~80 000 inimest, siis on WOW Keskuse prognoosid igati reaalsed.

2019. aastal külastas esimest korda rohkem kui 7.5 miljardit inimest vähemalt korra teemaparki. See tähendab – ülemaailmselt iga 20 inimese seast üks! Aastal 2018 oli pereturismi globaalne turuväärtus 18.7 miljardit dollarit ja aastatel 2019-2024 ennustatakse iga-aastast kasvu keskmiselt 11%. Sama trendi võib täheldada Eestis, kus uuringud näitavad, et meelelahutuse hinnatõusu ei tunta.

Senised saavutused

Kuna keskuse hoone on ehitusjärgus, siis ootavad kõige suuremad saavutused meid kindlasti alles ees. Hetkel on meie üheks suurimaks saavutuseks tugev tiim ja EASilt saadud 1,9 miljoni eurone toetus.

Kogu projekti jooksul on meid mitmel korral kajastatud ka meedias:

Kuidas me eristume

WOW Keskuse peamine trump on meie haridusliku programmi integreeritud lähenemine. Lõimitud programm lubab saada teadmisi elamuslikult, teel mis seob omavahel ainevaldkonnad, füüsilise pingutuse ja lõbu-lusti. Avastamisrõõmu jagub tervele perele.

Külastaja kohtub loodusjõududega: tuli, vesi, maa, õhk. Raskusastmed jagunevad vastavalt läbiviimise viisile. Üks atraktsioonidest on Põhjamaade ja Baltikumi esimene selfie-droom. Selfi-droomi abil saab jäädvustada külastaja ennast erinevates põnevates ja naljakates situatsioonides!

Teiseks peab välja tooma KAOS arhitektide poolt loodud imetabase hoonekompleksi. Maja arhitektuurne vorm on kooskõlas Saaremaa merelise olemusega, meenutades lainemassiive ning liivamustrit lainetest räsitud rannaliival.

Lisaks efektsele disainile on hoone keskkonnasõbralik ja energiasäästlik. Katusel olevad päikesepaneelid toodavad vajaliku energia. Keskuse hingamisele kohaselt on üks integreeritud atraktsioonidest võimalus näha tabloolt iga ajahetke keskmist energiatarbimist ja -tootmist ning infot ökoloogilise jalajälje kohta. WOW!

Rahakasutus ja ajakava

*detsember 2018 alustati WOW Keskuse ehitustöödega
*07.mai 2020 avatakse WOW Keskuse kaubanduskeskus
*2020. aasta suvi/sügis avatakse külastajatele WOW pereatraktsioonikeskuse I korruse planetaariumi/sündmusteruumi, kahel korrusel asuva ronimisatraktsiooni, meenepoe ja II korruse kohvikuga, mille valmimist toetatakse ühisrahastuse abil kogutud 235 000€ga
*2020. aasta lõpuks avatakse WOW pereatraktsioonikeskuse teise korruse atraktsiooniala koos sünnipäevatoaga. Teise korruse atraktsioonid viivad rännakutele virtuaalreaalsusesse, pakuvad põnevaid võistlusmomente ning tervele perele koosavastamist ja -tegemisrõõmu. Esimese ja teise korruse keskuse terviku avamist finantseeritakse 760 000€ga ühisrahastuse toel panustanud investorite abiga

Lubadused investorile, kasumi jaotamine

Osalust on võimalik endale soetada minimaalselt 200€ suuruse panusega ja iga investor saab automaatselt 1 perepileti WOW Keskusesse kuni 6-le inimesele väärtuses 28€. Pilet kehtib 12 kuud alates pereatraktsioonikeskuse avamisest.

Käesoleva kampaaniaga pakume investoritele konverteeritavat laenu maksimaalselt 2 aastaks. Konverteeritava laenu puhul saab investor soovi korral antud perioodi möödudes laenu osadeks konverteerida. Laenult teenitakse seni fikseeritud tulu 12% aasta baasil. Garanteerime, et hiljemalt 2 aasta möödudes pakub ettevõte alternatiivse versioonina osta laen tagasi perioodis arvestatud fikseeritud intressiga.

Riskid ja maandamine