Fundwise võimaldab investeeringuid kaasata SPV kaudu. Ent mis on SPV ja mida investorid tähele panema peaksid?

27. september 2017

SPV on lühend inglisekeelsest terminist single/special purpose vehicle. See on konkreetseks või „eriliseks“ tegevuseks loodud juriidiline keha - ettevõte, mis näiteks koondab ühis­rahastuse investeeringuid. 

SPV kui vahelüli

Kui muidu saaks investor, nii füüsiline kui juriidiline isik, oma raha vastu ettevõtte osanikuks, siis nüüd saab ta oma investeeringu vastu otseosaluse asemel hoopis osaluse selleks puhuks loodud SPV-st, mille ainsateks tegutsemiseesmärkideks on omandada omakorda osalus investeeringut tõstvas ettevõttes ning tulevikus seda osa edukalt hallata. Ühtegi muud äritegevust ega eesmärki loodaval SPV-l ei ole. 

Miks SPV luua?

SPV moodustamiseks võib olla erinevaid põhjuseid. SPV-de traditsioon sai alguse tehnoloogiavaldkonna ettevõtete juurest, mille äriplaan nägi koheselt ette potentsiaalset müüki või vajadust uueks rahastusringiks. Ettevõtet müüa või uuele finantseerimiskampaaniale vastu minna on administratiivselt lihtsam lühema osanikenimekirjaga, kus suurem hulk väikeomanikke on koondunud ühe juriidilise isiku sisse. SPV, mis on koondanud paljude väikeinvestorite kapitali, omandab ühe osanikuna sama suure osa emaettevõttest kui muidu omandaks suur hulk väikeinvestoreid summeerituna, ning läheb osanikenimekirja ühe reana.

SPV võib olla vajalik ka nendel juhtudel, kui kampaania korraldaja ei saa alustada kampaaniaga oma koduriigis juriidiliste või muude piirangute tõttu. Siis asutatakse SPV selles riigis, kus lansseeritakse kampaania ja peale kampaania lõppu omandab SPV tegutseva firma osa.

Millega peab investor arvestama?

SPV on investeeringu tegemise vahelüli, mida võib tinglikult vaadelda investorite liiduna. SPV-d hakkab esindama investorite esindaja (lead investor). Sellise vahelüli kasutamise mõttekus investorile seisneb investeeringu haldamise lihtsustamises. Küll aga kaasneb SPV loomise ja käigus­hoidmisega vähemalt juhtimis- ja raamatupidamisalane lisakulu.

Omades osalust mistahes ettevõttest, peab iga osanik isiklikult ettevõttega suhtlema ja osalema osanike koosolekul. See võib teatud juhtudel olla potentsiaalselt ebamugav nii investorile kui ühisrahastusplatvormi kaudu inevesteeringu kaasajale, kes peab ühtäkki  tegelema väga suure omanikeringiga.

Plussid investorile:

 • Väheneb asjaajamine, kuna bürokraatiaga tegeleb investorite esinedaja.
 • Sisuline leadinvestor koondab sarnase huviga väikeosanikud ühtseks kõlavamaks hääleks.

Miinused investorile:

 • Ühelgi individuaalsel investoril pole isiklikku õigust ettevõtte suhtes, vaid investorite õigusi esindab SPV tervikuna.
 • SPV loomisega kaasneb lisa juhtimis- ja raamatupidamiskulu. Kes selle kulu katab, kas investeeringu kaasaja või investorid, on konkreetsete kokkulepete küsimus.
   

Plussid investeeringu kaasajale:

 • Puhtam osanikenimekiri (võib anda eelise finantsinstitutsioonidega suhtelmisel).
 • Väiksemaarvuline üldkoosolek.

Miinused investeringu tõstjale:

 • Kommunikatsioonikohustus pigem suureneb, tuleb veenduda, et investorite esindaja infot edasi kommunikeerib.
 • SPV loomisega kaasneb lisa juhtimis- ja raamatupidamiskulu. Kes selle kulu katab, kas investeeringu kaasaja või investorid, on konkreetsete kokkulepete küsimus.
   

Nagu nimigi ütleb, on SPV puhul tegu eriliseks olukorraks loodud ettevõttega, mille järele võib vajadus tekkida teatud spetsiifilistes situatsioonides. Tavaolukorras ei vaja osaluspõhine ühisrahastus toimimiseks SPV-sid ning osanikud võivad omandada otseosaluse.