Hinnakiri

Iga kampaania tasu koosneb kolmest komponendist:

  1. Eelnõustamine 1200 eur.
  2. Kampaaniatasu alates 1200 eur.
  3. Tulemustasu 5% eduka kampaania käigus ja sellele järgneva 90 päeva jooksul kogutud rahaliste vahendite kogusummast.

Hindadele lisandub käibemaks 20%.

Kampaania loeme edukaks, kui see on saavutanud oma minimaalse rahastamiseesmärgi. Juhul kui kampaania oma minimaalset rahastamiseesmärki ei saavutanud, kuid ettevõtja kogub kampaaniale järgneva 90 päeva jooksul investeeringutena kampaania minimaalse rahastamiseesmärgi kokku, rakendub sama teenustasu. 

Meie teenus sisaldab lisaks platvormi ja raha kaasamise mudeli kasutamisele ka meie konsultatsiooni, juriidilist nõu, kampaania turundamist ja projektijuhtimist, millele lisandub käibemaks.

Teenustasu mitteõigeaegsel tasumisel on Fundwise'il õigus nõuda ja ettevõtjal kohustus tasuda viivitusintressi 0,5% teenustasu kogusummast iga teenustasu tasumisega viivitatud päeva eest. Juhul kui ettevõtja ei täida kasutustingimustes toodud ettevõtja kohustusi on Fundwise'il õigus nõuda ja ettevõtjal Fundwise'i poolt sellekohase nõude esitamisest 5 päeva jooksul kohustus tasuda leppetrahvi.

Ettevõtte Swedpanki erikonto vabastatakse peale tulemustasu arve tasumist.