Hinnakiri

Fundwise'i teenustasud sisaldavad:

  1. Konsultatsiooni alguses: mittetagastatav nõustamistasu 1500 eurot
  2. Enne kampaania lansseerimist: mittetagastatav nõustamistasu 1500 eurot
  3. Eduka kampaania puhul: tulemustasu 5% eduka kampaania käigus ja sellele järgneva 90 päeva jooksul kogutud rahaliste vahendite kogusummast.
  4. Eduka kampaania puhul: kampaaniatasu 1.5% eduka kampaania käigus kogutud rahaliste vahendite kogusummast.

Hindadele lisandub käibemaks 20%.

Kampaania loeme edukaks, kui see on saavutanud oma minimaalse rahastamiseesmärgi. Juhul kui kampaania oma minimaalset rahastamiseesmärki ei saavutanud, kuid ettevõtja kogub kampaaniale järgneva 90 päeva jooksul investeeringutena kampaania minimaalse rahastamiseesmärgi kokku, rakendub sama teenustasu.

Teenustasu mitteõigeaegsel tasumisel on Fundwise'il õigus nõuda ja ettevõtjal kohustus tasuda viivitusintressi 0.5% teenustasu kogusummast iga teenustasu tasumisega viivitatud päeva eest. Juhul kui ettevõtja ei täida kasutustingimustes toodud ettevõtja kohustusi on Fundwise'il õigus nõuda ja ettevõtjal Fundwise'i poolt sellekohase nõude esitamisest 5 päeva jooksul kohustus tasuda leppetrahvi.