KUIDAS ME KASUTAME TEIE ISIKUANDMEID (PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED)

Viimati muudetud: 18.07.2019

Jõustumise kuupäev: 19.07.2019

Käesolevas dokumendis (Privaatsuspõhimõtetes) kirjeldatakse, kuidas Fundwise OÜ (Meie) kogub, kasutab ja avaldab Isikuandmeid (nagu defineeritud all) ning milliseid samme me astume selliste isikuandmete kaitseks oma veebisaiti fundwise.me (Veebisait) pakkudes ja selle kaudu teenuseid osutades (Teenused). Käesolevad Privaatsuspõhimõtted kehtivad üksnes sellel Veebisaidil kogutud isikuandmete kohta.

Isikuandmetena mõistetakse igasugust teavet, mille abil saab füüsilise isiku (Andmesubjekti) kas otseselt või kaudselt tuvastada, olenemata sellest, millisel kujul või millises formaadis need andmed eksisteerivad. Teie või Kasutajana mõistetakse käesolevat Veebisaiti kasutavat füüsilist isikut, kes peab olema Andmesubjekt või kellel peab olema volitus Andmesubjektilt, keda need isikuandmed puudutavad. Kõik muud mõisted, mis on suure algustähega on defineeritud Tingimustes/Lepingus.

Vastutav isik

Käesoleva Veebisaidi omanik on ja seda käitab Fundwise OÜ (Rävala pst 8, Tallinn 10143, Eesti, info@fundwise.me), kes vastutab Teie Isikuandmete töötlemise eest (Vastutav Töötleja). Seetõttu kohaldatakse andmete töötlemise ja Privaatsuspõhimõtete suhtes Eesti õigust.  

KUIDAS JA MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME

Me võime koguda järgmisi Isikuandmeid alljärgneval moel:

 • Te võite registreerimisel, kampaaniate algatamisel ja käivitamisel, investeeringute tegemisel, kommentaaride postitamisel, dokumentide ülespanemisel, teadete saamiseks registreerumisel, meiega ühenduse võtmisel jne otsustada anda meile oma isikuandmeid (nt Teie nimi, kasutajanimi, sünnikuupäev, kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress, riik, osariik, maakond, postiindeks), ametialast teavet (nt ettevõte, ametikoht, töökogemus), pilte, videokujutisi, pangarekvisiite (nt pangakonto number, väärtpaberikonto number));
 • samuti võite Te otsustada anda meile oma Isikuandmeid käesoleval Veebisaidil kasutatavate kolmanda osapoole teenuste kaudu (Teie nõudmisel võidakse eespool loetletud ja/või muud Isikuandmed importida Facebookist, Vimeost või LinkedInist jm);
 • me kogume teatud andmeid automaatselt, näiteks küpsiste (cookies) ja veebimajakate (web beacons) abil, kui Te külastate meie Veebisaiti (nt selle Veebisaidi kasutamisel tarvitatavate arvutite IP-aadress või domeeninimed, brauseri liik, operatsioonisüsteem, viitavad URLid, URI-aadressid, teave veebisaidil tehtava tegevuse kohta, päringu aeg, päringu serverile esitamise meetod, vastuseks saadud faili suurus, serveri vastuse staatust näitav numbriline kood, päritoluriik, Veebisaidi külastuste kuupäevad ja kellaajad, üksikasjalik teave Veebisaidil läbitud tee kohta koos külastatud lehekülgede järjekorra andmetega ja muud seadme operatsioonisüsteemi ja/või Teie IT-keskkonna parameetrid).

Juhime tähelepanu, et teatud Isikuandmete mitte esitamine või mitte töötlemine võib muuta käesoleva Veebisaidi kasutamise ja meie Teenuste osutamise võimatuks. Sellised isikuandmed on tavaliselt märgitud tärniga või muul moel.

KÜPSISED

Küpsised on väikesed andmeplokid, mis installeeritakse Teie külastatavatelt veebisaitidelt Teie arvutisse. Kasutada võidakse järgmisi küpsiste liike:

 • rangelt vajalikud/olulised küpsised, ilma milleta ei ole veebisaidi funktsioonide kasutamine või teenuste osutamine võimalik;
 • analüütilised küpsised, mida kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas Te veebisaiti kasutate, ja veebisaidi toimimise täiustamiseks;
 • funktsionaalsusküpsised, mis võimaldavad veebisaidil meelde jätta Teie tehtud valikud (nt kasutajanimi, keel) ning pakkuda täiustatud ja personaalsemaid funktsioone;
 • käitumispõhiselt sihitud reklaamiküpsised, mida kasutatakse Teile ja Teie huvidele kõige asjakohasemate reklaamide esitamiseks. Neid paigaldavad veebisaidi haldaja loal tavaliselt reklaamivõrgustikud ja need jätavad meelde, et olete mingit veebisaiti külastanud. Seda teavet jagatakse teiste organisatsioonidega (nt reklaamijatega).

Enamikus veebibrauserites on Teil võimalik küpsiste kasutamist brauseri seadete abil reguleerida. Veebisait toetab “Ära jälita!”  seadistust.

Me kasutame järgmisi küpsiseid:

Teenuse-osutaja Küpsise nimi Küpsise liik Sisu Aegumine Lisateave
Fundwise has_js  Funktsionaalsus-küpsis Kasutatakse veebisaidi eelistuste salvestamiseks Sessiooni ajal  
Fundwise SESS* Sessioon Kasutatakse Teie külastuse salvestamiseks ja Teie sisselogituna hoidmiseks 23 päeva või käsitsi välja logimiseni  
Google Analytics _ut* Analüütiline küpsis Kasutatakse külastajate eristamiseks 2 aastat Ei kasutata kui külastaja on lülitanud “Ära jälita!” sisse
Google Analytics _ga* Analüütiline küpsis Kasutatakse palvetele vastuste kiirendamiseks 10 minutit Ei kasutata kui külastaja on lülitanud “Ära jälita!” sisse 

KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KASUTAME

Me kasutame Teie Isikuandmeid üksnes nendel eesmärkidel, mis on defineeritud Tingimustes/Lepingus/Privaatsuspõhimõtetes. Me võime kasutada Teie Isikuandmeid nt järgmistel eesmärkidel:

 • Tingimuste/Lepingu täitmine (nt meie Teenuste osutamine, Veebisaidil enda registreerimine ja autentimine, Teiega ühendust võtmine, abi osutamine, tagasiside kogumine, kommentaaride ja nende vastuste esitamine ja vastuvõtmine, Veebisaidiväliste platvormide sisu kuvamine ning väliste sotsiaalvõrgustike ja platvormidega suhtlemine (nt AddThis, Facebook, Linkedin, Twitter);
 • seadusest tulenevate mis tahes õiguste teostamine ja kohustuste täitmine (nt arvepidamine, vaidluste lahendamine ja meie õiguste kaitse);
 • meie Teenuste ja Saidi analüüsimine, täiustamine ja personaliseerimine (nt kohandatud sisu ja teabe pakkumine, meie Veebisaidi ja Teenuste tõhususe, Teie käitumise ja kolmandate osapoolte turundustegevuse (nt Google Analytics jms) jälgimine ja analüüsimine, Veebisaidi kasutusmõõdustiku koondandmete jälgimine, nt külastajate koguarv ja vaadatud leheküljed);
 • käesoleva Veebisaidi käitamine ja hooldamine (nt süsteemilogid, IP-aadress). 

Muudel eesmärkidel töötleme Teie Isikuandmeid vaid kooskõlas õigusaktidega ja Teid eelnevalt teavitades või nõusolekut küsides.

Veebisaidiväliste sotsiaalvõrgustike ja platvormide kaudu saadud teabe suhtes kehtivad alati Teie privaatsusseaded asjaomases sotsiaalvõrgustikus või asjaomasel platvormil.

Me lisame Teie e-posti aadressi meie uudiskirjade saajate nimekirja ainult Teie eelneval nõusolekul. Teil on alati võimalus turunduslike e-kirjade saamisest loobuda oma kasutajakonto sätete all või läbi uudiskirjadest loobumise otselingi (vt uudiskirjade lõpp).

KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID AVALDAME

Me avaldame Teie Isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma Teie eelneva nõusolekuta üksnes juhul, kui see on sätestatud käesolevates Privaatsuspõhimõtetes või Tingimustes/Lepingus või seaduses. Me ei müü, rendi ega vaheta Teie Isikuandmeid. Me võime avaldada Teie Isikuandmeid järgmistele kolmandatele osapooltele:

 • teenuseosutajad, keda me kasutame Teile Teenuste osutamiseks ja tingimuste täitmiseks (nt kolmandatest osapooltest tehniliste teenuste osutajad, postiteenuste osutajad, hostinguteenuste osutajad, IT-ettevõtted, sideteenuste osutajad). (Kui ei ole märgitud teistmoodi) me jääme Teie Isikuandmete eest vastutavaks ja võtame kõik vajalikud meetmed Teie Isikuandmete kaitsmiseks kooskõlas käesolevate Privaatsuspõhimõtetega. Nende osapoolte ajakohast nimekirja on võimaik meie käest mis tahes ajal küsida;
 • omandaja või õigusjärglane või volinik seoses mis tahes ühinemise, omandamise, laenuvahenditega finantseerimise, varade müügi või muu sarnase tehinguga ning ka maksejõuetuse, pankroti või pankrotivara haldamise korral, mil teave edastatakse meie ettevõtlusvarade osana ühele või enamale kolmandale osapoolele;
 • järelevalveasutused;
 • meie juristid, audiitorid ja raamatupidajad. 

Pidage meeles, et Teil võib olla profiile, mis on nähtavad ja sirvitavad teistele klientidele ja/või avalikkusele. Avalikkusele võib olla nähtav Teie kampaaniate raames postitatud teave (nt kampaaniate raames avaldatud meeskonnaliikmete nimed, pildid ja andmed, videod jne). Lisaks esitatud Isikuandmetele (st nimi, riik, e-posti aadress, telefoninumber, pilt, elukutse) võib teistele klientidele nähtav profiil sisaldada Teie suhtlust käesoleva Veebisaidiga (nt teavet Teie algatatud ja käivitatud kampaaniate, kampaaniate tulemuste, Teie tehtud investeeringute, Teie kommentaaride, ülespandud dokumentide, Teie jälgitavate kampaaniate, Teie kampaania- ja profiilikülastuste kohta jne).

KUS ME TEIE ISIKUANDMEID HOIAME

Teie Isikuandmeid töödeldakse meie ja meie volitatud koostööpartnerite kontorites Eestis või Euroopa Liidus.

Märgime, et teatud juhtudel võime edastada Teie andmeid kolmandatesse riikidesse. Juhul, kui me edastame Teie andmeid kolmandatesse riikidesse, järgime me kohalduvaid andmekaitse reegleid ning kasutame meetmeid Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDEID SÄILITAME

Me säilitame Teie Isikuandmeid üksnes niikaua kui asjaomaste kogutud Isikuandmete puhul vajalik ja niikaua kui seadusega nõutav.

Kui soovite oma kontot või oma Isikuandmeid Saidil kustutada, peaksite meid sellest teavitama. Teie konto ja Isikuandmed kustutatakse niipea kui praktiliselt võimalik, ent tavaliselt 3 tööpäeva jooksul. Juhime tähelepanu, et varundatud andmete puhul võib see võtta veidi kauem. Kui olete algatanud ja käivitanud kampaaniaid või teinud investeeringuid, ei pruugi nende kampaaniate või investeeringutega seotud mõnede Isikuandmete kustutamine olla võimalik. Selliseid Isikuandmeid säilitatakse niikaua kui vajalik, olenevalt kampaaniast ja investeeringust, ent vähemalt 10 aastat.

Arvetega seotud andmeid säilitatakse Eesti raamatupidamis- ja maksuseaduste kohaselt 7 aastat alates nende meile esitamise majandusaasta lõpust.

Andmeid meievaheliste mis tahes õiguslike tehingute kohta võidakse Eesti tsiviilseadustiku üldosa seaduses tsiviilnõuetele sätestatud üldise aegumistähtaja kohaselt säilitada 10 aastat alates nende meile esitamisest.

KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KAITSEME

Me rakendame Teie Isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või õigusvastase hävitamise või juhusliku kadumise, muutmise, loata avaldamise või juurdepääsu ja igasuguse õigusvastase töötlemise eest asjakohaseid korralduslikke, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemehhanisme. Me kasutame Teie Isikuandmetele loata juurdepääsu vältimiseks tulemüüre, paroolikaitset ning muid juurdepääsu- ja autentimiskontrolle. Meie kasutatavad serverid asuvad turvalises keskkonnas, millele on piiratud juurdepääs. Teie Isikuandmetele on juurdepääs ainult seda vajavatel töötajatel.

TEIE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Seadusega nõutavas ulatuses on Teil õigus:

 • saada teavet Teie Isikuandmete kohta, mida me töötleme;
 • paluda meil parandada vead Teie Isikuandmetes;
 • paluda meil lõpetada või piirata Teie Isikuandmete töötlemine, avaldamine või neile juurdepääsu lubamine või kustutada või sulgeda Teie Isikuandmed, mille töötlemine ei ole seaduse kohaselt lubatud;
 • võtta tagasi Teie antud nõusolek Isikuandmete töötlemiseks;
 • taotleda Isikuandmete üle kandmist;
 • vaielda vastu automatiseeritud otsustele Teie suhtes;
 • pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. 

Neid toiminguid saate kas teha automaatselt oma kontol asjaomaste seadete muutmisega või, kui see ei ole automaatselt võimalik, võttes meiega ühendust, v.a viimase toimingu puhul, mil peate võtma ühendust Andmekaitse Inspektsiooniga.

Märgime, et mõnedel juhtudel teeme Teie osas (osaliselt) automaatseid otsuseid (nt KYC/AML protseduuride käigus). Kui soovite automatiseeritud otsuse vastu vaielda, võtke meiega ühendust posti või e-posti teel.

KÄESOLEVATE PRIVAATSUSPÕHIMÕTETE MUUDATUSED

Kehtivad Tingimustes/Lepingus ette nähtud muutmise sätted.

KONTAKT

Kui Teil on seoses käesolevate Privaatsuspõhimõtete või Teie Isikuandmete töötlemisega küsimusi, kommentaare, pretensioone või nõudeid, võite meiega ühendust võtta aadressil: Rävala pst 8, Tallinn 10143, Eesti, info@fundwise.me

KAEBUSED

Seoses käesolevate Privaatsuspõhimõtete või Teie Isikuandmete töötlemisega  meie poolt, on Teil võimalik kaebusega pöörduda Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole (info@aki.ee, Tatari 39, Tallinn 10134, telefon: 627 4135).