Instrumendid

Fundwise platvormil on võimalik läbi erinevate instrumentide investeerida. Anname siin täpsema ülevaate, mida mis tähendab. 

Osaluspõhine ühisrahastus

Osaluspõhine ehk omakapitali ühisrahastus tähendab mitmetelt investoritelt raha kaasamist läbi ettevõtte osaluse müügi: st. uus kapital kaasatakse otse osa-/aktsiakapitali. Investoril on võimalus läbi rahalise investeeringu omandada osalus antud ettevõttes. Osade säilitamine toimub Eesti Väärpaberikeskuses (EVK). Loe selle kohta lähemalt siit.

Need kellel Eesti panga kontot ja väärtpaberikontot ei ole - saavad alternatiivina investeerida konverteeritava laenu instrumenti ka osaluspõhises kampaanias, kui ettevõte seda lubab.

 

Konverteeritav laen / SAFE instrument

Konverteeritav laen / SAFE instrument on investeerimisinstrument, mis võimaldab investoril konverteerida investeeringu firma osaluseks kasutades määratud konverteerimistingimusi ning määratud perioodi jooksul. Fundwise’i osaluspõhistes kampaaniates pakume seda instrumenti mitteresidentidest investoritele, kellel pole kontot Eesti pankades ja kes seepärast ei saa avada väärtpaberikontot. Kui Eesti seadusandlus muutub (eeldatavasti 2020.a teises pooles) ja väärtpaberikontot saab avada ilma Eesti panga kontota, saavad investorid konverteerida investeeringu firma osaluseks vastavalt konverteeritava laenu / SAFE lepingus määratud tingimustele. Seda instrumenti pakutakse kõigile investoritele Fundwise’i konverteeritavate laenude kampaaniates vastavalt kampaania dokumentatsioonis määratud tingimustele.

SPV

SPV on lühend inglisekeelsest terminist single/special purpose vehicle. See on konkreetseks või „eriliseks“ tegevuseks loodud juriidiline keha - ettevõte, mis näiteks koondab ühisrahastuse investeeringuid. Kui muidu saaks investor (nii füüsiline kui juriidiline isik) oma raha vastu ettevõtte osanikuks, siis nüüd saab ta oma investeeringu vastu otseosaluse asemel hoopis osaluse selleks puhuks loodud SPV-st, mille ainsateks tegutsemiseesmärkideks on omandada omakorda osalus investeeringut tõstvas ettevõttes ning tulevikus seda osa edukalt hallata. Ühtegi muud äritegevust ega eesmärki loodaval SPV-l ei ole.

SPV võib olla vajalik ka nendel juhtudel, kui kampaania korraldaja ei saa alustada kampaaniaga oma koduriigis juriidiliste või muude piirangute tõttu. Siis asutatakse SPV selles riigis, kus lansseeritakse kampaania ja peale kampaania lõppu omandab SPV tegutseva firma osa. Loe pikemalt meie blogipostist.