Eesti
Rahandus
Lõpeb Jan 26, 2016 23:59
Jaga projekti

Eurohoius.ee - Eesti esimene autoliisingu ühisrahastus

Mugav ja kiire autoliising mikroettevõtjale!

1 325 € (5%)

rahastatud 25 970 - 99 905 € eesmärgist

Pakkumisel 4,46 % kuni 15,22 % ettevõttest
53 € min investeering
Investeeri

Lühitutvustus

Eurohoius (Miglior OÜ) on Eesti esimene autoliisingu ühisrahastusplatvorm.

Platvormi kaudu pakutavad teenused on:

- liisingu pakkumine alustavatele ettevõtetele sõiduki soetamiseks ning laenude pakkumine kinnisvara tagatisel (hüpoteeklaenud)

- investeerimisvõimaluse pakkumine investoritele liisingute rahastamiseks

Platvorm täiendab Eestis autoliisingu kättesaadavust alustavatele ettevõtetele ja samuti annab võimaluse investeerida tagatud laenudesse kõrge tootlusega - kuni 14% aastas.

Miglior OÜ on alates 2013 tegutsenud krediidimaaklerina vahendades laene brändi “Auto Järelmaks” all. Tänu tugevale kompetentsile (online-)turunduses on ettevõte olnud edukas. Alates 2013 on ettevõte vahendanud ca 2,5 miljonit eurot laene, läbi autoliising.autojarelmaks.ee on esitatud üle 8000 liisingutaotluse, milledest üle 700-l juhul jõuti lepingu sõlmimiseni.

Krediidimaakleri tegevusest järgmine samm on asuda ise laene väljastama ja ka suuremat tulu teenima. Laenude andmiseks on vaja aga kapitali ja seetõttu otsustati luua veebipõhine ühisrahastusplatvorm, mille brändinimeks sai Eurohoius. Platvormi arendamine võttis aega kaks aastat, investeeritud on ca 50 000 EUR, tulemus on nähtav www.eurohoius.ee.  

Ettevõttel on kaks juhatuse liiget:

- Madis Arro, sünd. 1985: varasemalt (2007-2011) ettevõtja turunduse alal

- Hedvig Torop, sünd 1971, varasemalt töötanud panganduses ja kindlustuses

Ettevõtte kuulub 100%-liselt Hedvig Toropile.

Fundwise abil tehtav investeering plaanitakse kulutada turundusele ja platvormi edasiarendusele. Kuni 35000€ kaasamisel investeeritakse kogu summa turundustegevustesse, suurema summa kaasamisel tehakse edasisi investeeringuid veebiplatvormi edasiarendustesse.  

Ühisrahastusplatvormina tegutseme vastutustundliku laenamise põhimõttel, et luua investorite ja laenuvõtjatega vahel pikaajalisi ja usalduslikke suhteid.

Probleem ja lahendus

Täna on alustaval ettevõttel pangast autoliisingu saamine keeruline kui mitte võimatu, kuna enamik liisinguandjaid soovib näha pikemat tegutsemisajalugu kui kuus kuud (nt SEB Pank soovib näha kaheaastast tegutsemisajalugu). Eurohoius pakub autoliisingut ettevõtetele, mis on tegutsenud vähemalt kuus kuud.

Turul on ka pankadele konkureerivaid autoliisingu pakkujaid, kelle puhul nõudmised tegutsemisajaloole on lõdvemad, näiteks Mogo, Carbank või Autokiirpant, kuid nende teenused on oluliselt kõrgema laenuintressiga (1,8-3,5% kuus ehk 21-46% aastas). 

Miglior OÜ loonud autoliisingu ühisrahastusplatvormi Eurohoius (www.eurohoius.ee), mis pakub soodsamaid laenutingimusi laenajale (kuni 18%-lise aastaintressiga) ja mõistliku riski ja tulususe suhtega investeerimisvõimalust investorile (kuni 14%-lise aastatootlusega).

 

Toote/teenuse kirjeldus

Ühisrahastusplatvorm Eurohoius viib kokku laenuvõtjad ja investorid. Platvormil on võimalik võtta laenu sõiduki liisimiseks või laenu kinnisvara tagatisel (intressikulu kuni 18% aastas sõltuvalt laenutaotleja riskitasemest) või investeerida samade laenude finantseerimisse (tootlusega kuni 14% aastas sõltuvalt laenutaotleja riskitasemest).

Laenutoodete finantseerimisel on investoril võimalik valida endale sobiv riskitase:

 1. Keskmise riskiga laenutoode – autoliising

 2. Madala riskiga laenutoode – hüpoteeklaen

Ettevõte jätkab paralleelselt ka senist tegevust krediidimaaklerina.

 

Autoliisingu tingimused:

 • Ettevõte on tegutsenud vähemalt 6 kuud

 • Igakuine käive on vähemalt 1000 EUR

 • Maksimaalne liisingusumma 30000€ ja sissemakse alates 10%.

 • Lepingutasu alates 180€.

 • Liisinguperiood kuni 60 kuud ning intress alates 11% laenujäägilt aastas

 • Ettevõttel on korrektne maksekäitumine, samuti on esitatud majandusaasta aruanne (kui ettevõte on nii pikalt tegutsenud) ja maksudeklaratsioonid

 • Krediidihinnangu koostamisel arvestatakse ka ettevõtjate varasemat tegevust, ettevõtte tegevuse riske jmt.

 • Liisinguese on laenu tagatiseks

 • Ettevõtte juhatuse liige käendab laenu isiklikult

 

Laenud kinnisvara tagatisel:

 • laenuintress alates 9% aastas

 • laenutähtaeg kuni 20 aastat

 • Laenusumma kuni 70% tagatiseks oleva kinnisvara turuväärtusest

 • Lepingutasu 2% laenusummast, minimaalselt 250€

 

Investeerimise tingimused:

 • Investeerimisel on miinimumsumma 5 EUR.

 • Kui investor soovib ootamatult investeeringust väljuda, on võimalus laenuleping(ud) järelturul teistele investoritele edasi müüa.

Eurohoiuse lepingutasud ja muud tingimused on toodud: https://eurohoius.ee/fund

Ärimudel

Miglior OÜ opereerib ühisrahastusplatvormi Eurohoius. Lihtsustatult on ettevõtte rolliks viia kokku laenuvõtja ja laenuandja ning vahendada nendevaheline krediidikokkulepe. Ettevõte teenib tulu sõlmitud lepingutelt nii lepingutasudena kui teenustasuna (osa laenatava summa intressist, 1-4% aastas).

Ettevõtte tegevused:

 • Liisingutaotluste vastuvõtt ja läbivaatamine

 • Liisingu taotleja krediidikõlbulikkuse hindamine, krediidiskoori määramine

 • Liisingueseme/tagatise tehniline kontroll ja väärtuse hindamine. Tagatise väärtust hindavad:

 • Sõidukiliisingu puhul Mercantile Group AS (“Autoasi” autotöökodade kett)

 • Hüpoteeklaenu puhul hindab kinnisvara väärtust LVM Kinnisvara OÜ

 • Lepingute sõlmimine liisinguvõtjate ja investoritega

 • Ühisrahastusplatvormi haldamine ja turundamine

 • Probleemsete laenudega tegelemine, meeldetuletused, tagatiste realiseerimine

Eurohoiuse tulu teenimise kohad:

 • 1-4% igal laenulepingult aastas (vastavalt riskile, mida riskantsem laen seda kõrgem intress)

 • lepingu sõlmimise tasu

Liisinguvõtjal on võimalik kaubelda endale soodsamat intressi esmase sissemakse suuruse arvelt – mida suurem on esmane sissemakse, seda soodsam intress.

 

Turg

Turumaht

Eesti teedel sõidab umbes 700000 sõiduautot, millest 175 000 kuulub äriühingutele.

Eesti liisinguturu uusmüügi maht oli 2016 aastal 1,1 miljardit eurot, mis on 17,2% enam kui aasta varem. Liisingühingute Liidu andmeil moodustavad masinad ja seadmed kogu liisingfinantseeritavatest varadest 30%, sõidukid 46% ning veokid ja bussid 20%. Eesti liisinguturu portfelli mullune jääk oli 2,3 miljardit eurot, mis on 8% enam kui aasta varem.

 

Laenuvõtjad

Meie peamine laenuvõtjate sihtrühm on noored mikroettevõtted, kes on tegutsenud vähemalt kuus kuud ja kelle müügitulu on olnud vähemalt 1000€/kuu.

2016 aastal oli Eestis kokku üle 120 000 ettevõtte (äriühingud ja FIE-d), millest ligi 95 500 on äriühingud. Nagu eelmistel aastatel, kasvas see number ka 2016 aastal. Kõige enam on juurde lisandunud mikroettevõtteid ( ja nad moodustavad 94% kõigist Eestis tegutsevatest ettevõtetest. 2016. aastal oli selliseid umbes 113 000.

 

Investorid

Eurohoiuse investoritena näeme ettevõtteid ja eraisikuid, kes soovivad oma vabale rahale suuremat tootlust kui seda pakub pangahoius (täna on see alla 1% aastas).

Ettevõtete ja majapidamiste hoiuste maht kasvab kiiresti. Ettevõtete likviidsete varade mahu kasvu on toetanud müügitulu suurenemine. Ettevõtete hoiused suurenesid septembris aasta võrdluses 12,5%, 5,8 miljardi euroni, ning majapidamiste hoiused kasvasid 9%, 6,6 miljardi euroni. Majapidamiste hoiuste kasvu mõjutas palgasaajate sissetulekute suurenemine. Hoogsa laenamisega ühel ajal on seega suurenenud ka ettevõtete ja majapidamiste finantspuhvrid.

 

Konkurents

Peamiselt pakuvad Eestis konkurentsi autoliisingu pakkumisel pangad: Swedbank, SEB, Luminor jt, kuid nende tingimused taotlejale on paljudele alustavatele ettevõtetele ülejõukäivad (1-2 aastat stabiilset majandustegevust jm).

Sõidukiliisingut pakuvad veidi lõdvematel tingimustel Mogo, Carbank või Autokiirpant, kuid nende teenused on oluliselt kõrgema laenuintressiga (1,8-3,5% kuus ehk 21-46% aastas) kui pankadel või Eurohoiusel.

 

Investorite leidmisel on meie konkurentideks teised ühisrahastuseplatvormid, näiteks Omaraha, Bondora, Estateguru, Investly, jt. Igal neist on enda kontseptsioon ja veidi erinev sihtrühm.
Omaraha ja Bondora teenindavad eelkõige eraisikute väikelaenuturgu. Estateguru ja CrowdEstate tegelevad kinnisvaraprojektidega ning Investly põhitegevuseks on ettevõtetele faktooringu pakkumine. Seega tegutsevad enamus tänased ühisrahastusplatvormid erinevate laenuklientidega.

Meie poolt pakutav liisinguteenus on siinkohal ühisrahastuse investorile heaks riskide hajutamise võimaluseks, kuna pakume ainult tagatud laenudesse (sõiduki või kinnisvaraga) investeerimise võimalust ning kontrollime enne laenu andmist taotlejat põhjalikult.

Senised saavutused

Ettevõte on tegutsenud seni krediidimaaklerina, selle jaoks on loodud bränd Auto Järelmaks. Senised majandustulemused:

                                            2014         2015          2016

Müügitulu (EUR)             395 148    642 091     553 519

Puhaskasum (EUR)          4903         2751          8357

Töötajaid                              1                1                1

Krediidiinfo AS tunnustas Miglior OÜ-d tiitliga „Edukas Eesti Ettevõte“ 2014 ja 2015 aastal.Müügitulu tuli täies ulatuses  maaklertegevusest, ehk laenude vahendamisest.

Auto Järelmaks (http://autoliising.autojarelmaks.ee/) veebilehe kaudu on esitatud on enam kui 8000 liisingutaotlust ja üle 700 sõlmitud liisingulepingu kogusummas 2,5 miljoni eurot.

Tänu täpsele ja efektiivsele turundusele on bränd „Auto Järelmaks“ saanud suhteliselt tuntuks: Ettevõtte Facebookilehel on üle 10 000 jälgija.

Ettevõte on välja arendanud www.eurohoius.ee platvormi, seni on platvormi arenduseks investeeritud ca 50 000 EUR (kajastub ettevõtte bilansis põhivarana).

Kuidas me eristume

 

 1. Sihtgrupp: liising on suunatud noortele ettevõtetele, kellel on pangast keeruline liisingut saada

 2. Pakume investoritele suhteliselt kõrget tootlust samal ajal riske suhteliselt madalal hoides (liisinguvõtja põhjalik krediidivõimelisuse hindamine + laenu tagamine sõiduki või kinnisvaraga)

 3. Oleme esimene ühisrahastusega autoliisingut rahastav platvorm

 4. Investeeringu turvalisust tõstab investeeringu likviidsus: investor saab müüa juurde- või allahindlusega oma laenulepingu(d) järelturul osaliselt või täielikult teistele investoritele edasi

Rahakasutus ja ajakava

Fundwise kampaanial on mitu eesmärki:

 • Kaasata raha ettevõtte arenguks (turunduskuludeks , ühisrahastusplatvormi arenduseks ja muuks)

 • Tutvustada potentsiaalsetele liisinguvõtjatele ja investoritele uut laenuvõimalust ja investeerimisvõimalust.

 

Kaasatava investeeringuga soovime jõuliselt alustada turundusega Eestis ning jätkata platvormi edasiarendust. Lähitulevikus soovime alustada teenuse pakkumisega ka Lätis ja Leedus.

 • 35 000€ kaasamisel toimub Eurohoiuse turundus (online-turundus ja raadioreklaam).

 • 70 000€ kaasamisel toimub 65% ulatuses Eurohoiuse turundus (online, raadio ja välimeedia) ning platvormi edasiarendus (35%).Platvormi arendamisel on järgmiseks sammuks on välja arendada automaatpakkuja. Automaatpakkuja teeb teatud eeltingimuste täitmisel automaatse pakkumise liisinguvõtjale. Lihtsustamaks investeerimist, saab investor automaatpakkujal ise määrata, kui palju ja millistesse laenudesse ta soovib investeerida. Seega ei pea käima platvormil iga päev valimas uusi investeerimispakkumisi.

 • 149 978€ kaasamisel toimub 60% ulatuses Eurohoiuse turundus (online, raadio välimeedia ja TV) ning platvormi edasiarendus ja investori rakenduse loomine (45%).

Lubadused investorile, kasumi jaotamine

Oleme seadnud sihiks esimesel tegevusaastal vähemalt 150 liisinglepingu sõlmimise koguväärtuses 1,65 miljonit eurot. 2019 aasta eesmärk on kahe kordistada lepingute mahtu, millest kasum moodustub 8% ja alustada kasumist EBITDA 30% dividendide maksmist alates 2020 aastast.

Investorile pakume investeeringust väljumise võimalust 2020–2021. aastal. Selleks ajaks on ettevõte valmis alustama osaluste tagasiostu. Samas on võimalik igal investoril jääda osanikuks ning saada osa dividenditulust alates 2020. aastast.

Riskid ja maandamine

Tururisk: turusituatsiooni järsk muutus, stabiilse turu puudumine (ei suudeta kliente leida) või kadumine (majanduslanguse korral vmt), liisingueelistuste muutumine või ostujõu langus, konkurendid ja teised samalaadsed tooted-teenused, konkurentide odavamad hinnad.

Kuidas riski maandatakse: Tänasel liisinguturul puudub selge alternatiivne teenus pankade ja muude (Mogo, Carbank, Autokiirlaen, jne) laenuandjate vahel. Eurohoiuse tegevusega näeme võimalust täita tänast tühimikku. Näeme varasema kogemuse põhjal, et nõudlus meie teenuse järele on olemas ning turuinfo (vt pt TURG) kohaselt on nõudlus praeguses majandustsükli faasis kasvav.
Ostujõu languse saab kaasa tuua järgmine majanduslanguse tsükkel, mis võib kasvatada võlgnike arvu. Sellise stsenaariumi korral oleme arvestanud oluliste liisingutingimuste muudatuste sisseviimisega.

 

Personalirisk: võtmeisikute lahkumine, oskustöötajate puudumine, konfliktid töösuhetes, töötajate ebakompetentsus, ebaausus, ebalojaalsus, laiskus, lohakus, distsipliiniprobleemid.
Kuidas riski maandatakse: Ettevõte vajab enda tegevuses suhteliselt vähe personali (olulise töö teeb ära tarkvara), ettevõttes töötavad täna ainult juhatuse liikmed/omanik, kes jäävad ka lähiaastatel ise ettevõtet juhtima.

Krediidi- ja finantsrisk väljendub kas meie poolt laenutingimuste olulises muutumises või on tekkinud klientidel raskused laenu põhiosa / intresside tagasimaksmisel, tagatisvara väärtuse märkimisväärne langus või hävimine.
Kuidas riski maandatakse: Liisinglepingu tagatiseks on soetatud sõiduk ja juhatuse liikme isiklik käendus. Ettevõtte maksejõuetuse korral tehakse koostööd inkassofirmaga, kes tegeleb sõidukite kasutusvalduse tagasivõtmisega. Tagatise / sõiduki väärtuse märkimisväärse languse korral jääb vastutajaks juhatuse liige, kes käendab antud nõuet.

Poliitiliseks riskiks on Eesti või Euroopa tasemel seaduse muudatused, mis võivad mõjutada tänast ühisrahastust, laenu või liisingu andmist või muuta üldist finantsteenuste pakkumist.
Kuidas riski maandatakse: Ollakse kursis plaanitavate seadusemuudatustega ja reageeritakse plaanitavatele muudatustele aegsasti.