Eesti
Tootmine
Lõpeb Jan 29, 2021 23:59
Jaga projekti

FINEST - HALL FACTORY

Saa kasu kaasaegse tööstusettevõtte kasvuloost

319 000 € (160%)

rahastatud 200 000 - 400 000 € eesmärgist

Pakkumisel 7,34 % kuni 13,68 % ettevõttest
250 € min investeering
Investeeri

Lühitutvustus

FinEst-Hall Factory laiendab tootmist ja soovib Fundwise investoritelt kaasata kuni 400 000 eurot. Kaasatud kapital investeeritakse Rae valda valmiva tehase seadmetesse.

Ettevõtte investeeringute kogumaht on 2,7 miljonit eurot, millest 2,2 miljonit eurot investeeritakse seadmetesse ja 0,5 miljonit eurot käibekapitali. Investeeringutest 1,3 miljonit eurot (48,6%) kaetakse liisinguga, 1,0 miljoni euro (36,7%) ulatuses finantseerib MES (otsus tehtud) ning 0,4 miljonit eurot (14,7%) soovitakse kaasata Fundwise investoritelt.

FinEst-Hall Factory OÜ on Eesti suurim PVC hallide tootja ja paigaldaja. Ettevõte on tegutsenud 10 aastat ning täna töötab selles 27 inimest. Tootmine paikneb Tallinast umbes 30 kilomeetri kaugusel Kohila vallas, Pahkla külas rendipindadel. Renditavat pinda on 1861m2, sh kontor ca 150m2. Eraldi 10 km kaugusel asub 712-ruutmeetrine PVC katete tootmishoone. Põhitoodang moodustab käibest ligi 75%, paigaldus umbes 10%, väljamüüdav plasmapingi lõikusteenus ligi 10% ning muud teenused  5% (transport, metallijäägid). 2019. aastal andis Eesti turg 60% ning Soome 40% käibest.

Möödunud aastal ulatus ettevõtte müügitulu 4,6 miljoni euroni, kasvades aastaga 77,3%. Kulumi-eelne ärikasum (EBITDA) ulatus 0,24 miljoni euroni, moodustades käibest 5,4%. Möödunud aasta puhakasum oli 0,12 miljonit eurot. Aasta keskmine töötajate arv oli 25. 2019. aasta lõpus ulatusid laenukohustused 0,45 miljoni euroni ning omakapital 0,32 miljoni euroni. Arvestades võlakohustuste ning EBITDA suurust, on ettevõtte võlakoormus pigem tagasihoidlik ning ülelaenamisest tingitud risk madal.

Suurimad kliendid Eestis on teravilja ning puidugraanulite müüjad, Baltic Agro ning PK Terminal.

Steel Express Haldus OÜ (omanik 100% Jaanus Laane) moodustab grupi tütarettevõtete FinEst-Hall Factory OÜ (osalus 100%; PVC hallide tootmine ) ning FinEst-Hall Baltic OÜ-ga (100%; hallide müük). Lisaks on Steel Express Haldus OÜ omandis olemasolev tootmiskinnisvara Raplamaal, mida renditakse rendilepingu alusel PVC hallide tootmiseks FinEst-Hall Factory OÜ-le. Kõik tootmiseks vajalikud seadmed, väikevahendid ja varud asuvad FinEst-Hall Factory OÜ bilansis.

Probleem ja lahendus

Probleem:

 • ettevõtete lao- ja tootmispindadade ebapiisavus ärimahu kasvuks ning laovarude suurendamiseks;
 • lao- ja tootmispindade ehitusmaksumus ja -aeg.

Lahendus:

 • PVC hall, millel on kiire tarne ning selge hinnaeelis;
 • PVC hall pakub võimalust kasutada senist tootmispinda tõhusamalt, viies materjali ja valmis- ning pooltoodangu tootmispinnalt halli loodavale laopinnale.

 

Toote/teenuse kirjeldus

PVC hall koosneb tsingitud terasprofiilidest valmistatud konstruktsioonist, mis on kaetud PVC kattega. Tsinkimine tagab kõikidele terasdetailidele kaitse korrosiooni eest tavakeskkonnas aastakümmneteks. PVC katted toodetakse praktiliselt hooldusvabast Saksamaa ja Soome tehaste PVC kangast. Kõik tootmises vajaminevad katted toodetakse sisseostetud kangast ise.

PVC hallide kasutusala on väga lai: laopinnad, tootmispinnad, hoidlad (graanulid, vili) ning mitmesugused hoolduspinnad. Tehases valmistatud metallkonstruktsioonid tarnitakse paigalduseks platsile, kus koostatakse moodulid ehk omavahel ühendatud kaared, mis kinnitatakse taldmikele maasse rammitud terasvaiadega. Tulenevalt paigaldusviisist on kõik hallid hiljem teisaldatavad või ümbertõstetavad. Lisaks on võimalik olemasolevaid halle vajaduse tekkimisel hõlpsasti laiendada.

Lisaks PVC hallidele pakutakse vajadusel ka varikatuseid ning PVC tunneleid. Neist esimest saab kasutada kui täiendavat ning paindlikku ruumi kauba/toodangu ladustamiseks, kas olemasoleva hoone küljel/otsas või mujal territooriumil. PVC tunnel on kiire ja lihtne võimalus erinevate hoonete ühendamiseks.

Toodetavad PVC hallide laiused ulatuvad keskmiselt 10-50 meetrini, hallide ruutmeetritel ei ole piire. Ettevõte on tänaseks paigaldanud üle 180 halli, kogumahus ca 200 000m2.

Ärimudel

Hetkel realiseeritakse kõik tooted otse lõpptarbijale (B2B) ning seda nii Eestis kui ka Soomes. Samuti teostatakse iseseisvalt hallide paigaldus ning hilisem hooldus. Tootmiseks vajalikud metallist konstruktsioonid ning PVC katted toodetakse ise. Sisse ostetakse konstruktsioonide tsinkimine ning lisatarvikud (uksed, ventilaatorid jms). Uutele turgudele Rootsi, Norra, Taani ja Venemaale sisenemisel plaanitakse kasutada kohalikke partnereid.

Turg

PVC hallide turumaht sihtturgudel (Eesti, Soome Rootsi, Norra ja Taani) on hinnanguliselt 285 miljonit eurot. Eestis ulatub turumaht orienteeruvalt 15 miljoni euroni, millest FinEst-Hall Factory omab ligi 20%-list turuosa. Soomes on turuosa ca 2,5%. Täpse suuruse määramine on mõnevõrra keerukas, kuna hallide tarbeks vajaminevat metallkonstruktsiooni toodetakse ka otseselt hallide tootmisega mitteseotud ettevõtete poolt.  

Senised saavutused

 • FinEst-Hall Factory OÜ on saavutanud kindla turuliidri positsiooni Eestis ning loonud stabiilsed tarneahelad Soome turul.
 • Perioodil 2018-2019 kasvas ettevõtte ärimaht keskmiselt 60% aastas.
 • 2018. aasta neljandas kvartalis alustati PVC katete valmistamisega (seni osteti teenusena sisse).

Kuidas me eristume

 • FinEst-Hall Factory OÜ on suurim terviklahenduse pakkuja Eestis.
 • 10+ aastat tegutsemiskogemust.
 • Suuremahuliste piiriüleste projektide juhtimise kogemus.
 • Tugevalt motiveeritud arengule.
 • Konkurentsivõimeline ning aus palk ja kasumipõhine tulemustasu loovad motiveeritud ning püsiva meeskonna.
 • Pikaajalised ning nimekad kliendid.

Rahakasutus ja ajakava

Ettevõtte eesmärk on järgneva 5 aasta jooksul suurendada senist ärimahtu kaks korda ning jõuda aastaks 2024 müügituluni 10 miljonit eurot. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajab ettevõte investeeringuid nii tehnoloogiasse kui ka käibekapitali. 

Samuti on vaja senisest suuremat tootmispinda. Uue tootmispinna osas on rendileping sõlmitud ning kolimine uude hoonesse toimub 2021. aasta esimese kvartali kõpus. Uues hoones on tootmispinda senisest enam 2 korda rohkem, võimaldades seeläbi märkimisväärselt parandada tootmisefektiivsust, koondades kokku kahe eraldi hoone vahel jaotunud protessid.

Ettevõtte investeeringute vajadus perioodil 2020-2024 on 2,7 miljonit eurot, sh 2,2 miljonit eurot seadmetesse ja 0,5 miljonit eurot käibekapitali. Seadmetest suurima osakaaluga on 3D torulaser, moodustades ligi 50% kogu seadmete mahust. Investeeringute eesmärk on parandada märkimisväärselt senist protsesside kiirust, vähendades seeläbi toote omahinda, vajadust täiendava personali järgi ning parandades toodete kvaliteeti. Tulemus on kiirem tarne, stabiilsem kvaliteet ning konkurentsivõimeline hind. Prognoosiperioodil ulatub käibekapitali vajadus hinnanguliselt 9%-ni müügitulust. 

Investeeringute ajakava:

 1. 2020: 0,117 miljonit eurot;
 2. 2021: 1,45 miljonit eurot (sh 3D torulaser summas 1,13 miljonit eurot);
 3. 2022: 0,3 miljonit eurot;
 4. 2023: 0,06 miljonit eurot;
 5. 2024: 0,25 miljonit eurot.

 

Lubadused investorile, kasumi jaotamine

Ettevõte pakub oma investorile võimalust osa saada dividenditulust ning omandatud osaluse väärtuse kasvust ajas. Perioodil 2020-2022 teostab ettevõte prognoosides näidatud kasvuks vajalikke investeeringuid ning nimetatud perioodil dividende investoritele ei maksta. Teenitud kasum refinantseeritakse strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Esimesed dividendide väljamaksed teostatakse aastal 2023 (2022. aasta eest). Dividendideks makstakse vähemalt 30% maksude-eelsest kasumist.

Starteegilises plaanis on ettevõtte eesmärk noteerida ettevõtte osad Nasdaq Baltic First North turul, suurendamaks ettevõtte tuntust ning läbipaistvust, tagades investoritele suurema likviidsuse läbi võimaluse osadega kaubelda ning teha osad tervikuna kättesaadavaks suurele hulgale potentsiaalsetele investoritele. 

Noteerimiseni First North järelturul, võimaldatakse investoritele järeleturgu läbi Igniumi digibörsi lahenduse.

Riskid ja maandamine

Nimetus Risk Maandamine
COVID-19 Piiriüleste paigalduste venimine Lepingud
COVID-19 Nõudluse langus Sisenemine uutele turgudele