Eesti
Tehnoloogia 
Lõpeb Mar 15, 2016 23:59
Jaga projekti

Skillific

Liitu intelligentse talendiotsinguga!

88 467 € (249%)

rahastatud 35 462 - 99 666 € eesmärgist

Pakkumisel 3,60 % kuni 9,50 % ettevõttest
373 € min investeering
Investeeri

Lühitutvustus

Skillific on tehisintellekti sugemetega oskustepõhine talendiotsingumootor, mis leiab kõikvõimalikest allikatest üles ja valib välja tööandja vajadustega kõige paremini sobivad kandidaadid.

Skillific on kõige kiirem ja usaldusväärsem töövahend vajalike talentide ülesleidmiseks ja tööandjaga kokkuviimiseks.

Me jälgime hoolega tööturulahenduste arengutrende ning ennetame tulevikus toimuvaid muutusi. Me usume tehisintellekti peatsesse võidukäiku värbamisteenuste arengus ning panustame täie jõuga nutika talendiotsingusüsteemi väljaarendamisele. Plaanime järgneva 5-10 aasta jooksul tehisintellekti abil automatiseerida kogu värbamisprotsessi alates värbamisülesande püstitamisest kuni parima kandidaadiga töölepingu sõlmimiseni.

Meie lahendus on unikaalne ja järgib tööturu kõige värskemaid trende. Kasutame tehnoloogia parimaid võimalusi talentide ja tööandjate kokkuviimisel.

Kutsume kõiki investoreid meiega liituma, et koos muuta tööturg läbipaistvamaks ja efektiivsemaks.

Loe meie kohta lähemalt ja testi meie lahendust siin: www.skillific.com

Probleem ja lahendus

Tööturg on juba mõnda aega näidanud selgeid märke innovatiivsete tööjõuteenuste turuletoomise vajalikkusest. Üks suuremaid probleeme on värbamisprotsessi ebaefektiivsus, mis ei vasta kaasaja tehnilistele võimalustele. Suurem osa tööturul pakutavatest lahendustest on ajale jalgu jäänud ja ei paku sellist efektiivsust, mida tänased infoallikad ja nutikad lahendused tegelikult võimaldavad. Klassikaliste CV-portaalide aeg on läbi. Nende ülesehitus ei võimalda teostada vajaliku usaldusväärsusega talendiotsinguid.

Portaalid kasutavad piiratud mahuga talendibaase, mis ei saa kunagi tagada sama head otsingu katvust kui allikaülesed lahendused. Samas ei paku ka tänased allikaülesed otsingumootorid vajalikku kvaliteeti. Enamik neist teostavad üsna primitiivseid märksõnapõhiseid täisteksti otsinguid, mis annavad suure ja ebatäpse vastete arvu. Värbaja või tööandja peab tegema suure töö, et jõuda lõpptulemuseni. Saavutamata jääb peamine eesmärk – leida tööandjale kiiresti ja väikese kuluga üles kõige paremini tema vajadustele vastav kõrgelt motiveeritud kandidaat, kelle ta saab tööle võtta.

Värbamisfirmade pakutavate offline talendiotsinguteenuste puuduseks omakorda on vähene otsingu ulatus ning suur ajakulu ja personaalse teenusega kaasnev kõrge hind.

Olles tundnud neid probleeme aastate jooksul korduvalt omaenda nahal, otsustasimegi, et vaja on paremat lahendust ning just sellepärast lõimegi Skillificu.

Kombineerisime allikaülese otsingumootori põhjaliku hierarhilise oskuste andmebaasi ja iseõppiva võrdlusalgoritmiga. See tagab värbajale parima otsingu ulatuse, pakkudes samas kandidaatide sobivuse määramisel kõrget kvaliteeti. See on töökindel ja säästlik lahendus tööandjate kokkuviimiseks parimate ja kõige motiveeritumate talentidega.

Senised saavutused

Meeskond ja panustamine

2014 aasta oktoobris panime kokku entusiastidest koosneva arendustiimi, millest vaid üks liige sai panustada täiskoormusega. Järk-järgult oleme tiimi panust arendusse kasvatanud ning tänaseks töötab meil 5 inimest täiskoormusega ning üks inimene osakoormusega. Lisaks on meil kaks väga kogenud nõuandjat, kes meid iganädalaselt oma tööpanusega toetavad. See on väga tugev ja kogenud tiim, kes ei jäta enne, kui oleme oma eesmärgid saavutanud.

Ligitõmme (traction)

Juulis käivitasime me Eestis beetaversiooni, et testida oma platvormi ning hankida esmast tagasisidet meie kasutajatelt ja klientidelt.

Ärikliendid

Oleme asunud oma teenust testima umbes 20 ärikliendiga, kellest osa on juba kuutasulised tellijad (subscribers). Meie klientide hulka kuuluvad Elisa, Transferwise, Nortal, Mooncascade, Starman, Swedbank, LHV Pank, SEB Pank, Danske Bank jt. Hetkel töötab meie lahendus kõige paremini IT-valdkonnas, kuna just selles kõrge tööjõunõudlusega valdkonnas oleme kõige rohkem tegelenud andmete kvaliteedi parandamisega ning uute oskusprofiilide loomisega. Kaasame järk-järgult muid kõrgete oskusnõuetega ja suure tööjõunõudlusega valdkondi – erinevad tehnoloogia valdkonnad, finantsvaldkond jne.

Talendibaas

Lisaks äriklientide huvile oleme testinud oma atraktiivsust (traction) ka talentide hulgas. Tänaseks on meiega omal initsiatiivil liitunud 5700 kasutajat ning lähiajal plaanime suurendada oma baasis olevate allikaülese otsingu tulemusel kogutud isikuprofiilide arvu 200,000-le. Oleme erinevate kampaaniate käigus mõõtnud talentide huvi meie pakutava lisaväärtuse vastu. Meie kampaaniad on andnud erakordselt häid tulemusi. CTR (reklaamil klikkimise määr) on jooksvalt olnud üle 7% (Facebooki kampaaniate puhul loetakse väga heaks tulemust üle 1%) ja conversion rate (nende inimeste osakaal, kes peale skillific.com esilehele saabumist otsustavad endale sinna ka konto teha) on jooksvalt olnud 25% kandis. Mõlemad näitajad viitavad sellele, et huvi Skillificu poolt pakutava info vastu on talentide hulgas suur. See toetab meie häid väljavaateid kasutajabaasi ja klientide arvu kasvatamiseks.

Senised investeeringud

Senise tegevuse finantseerimiseks oleme investeerinud 45,000 eurot. Selle rahaga oleme arendanud välja toote esimese versiooni ning teinud palju tööd kontseptsiooni ja kliendikoostöö arendamiseks ning Skillificu brändi tuntuse suurendamiseks. Uue arenguhüppe tegemiseks, käibe kasvatamiseks ja suurematele turgudele sisenemise ettevalmistuse alustamiseks vajame järgmist kapitalisüsti.

Meediakajastus

Kuidas me eristume

Lõigus „Probleem ja lahendus“ kirjeldasime, millised on saadaolevate värbamisteenuste suurimad puudused. Skillificu eripära seisneb selles, et me kompenseerime kõik need puudused ühe kompaktse lahendusega, kasutades selleks kaasaegset oskusteavet, tehnoloogia pakutavaid võimalusi ja olemasolevaid andmeallikaid.

Me oleme kombineerinud kaks väga jõulist intelligentset algoritmi: otsingumootori, mis leiab konkreetsete oskustega tööotsija, ning oskuste sobitamise algoritmi, mis teostab parimate kandidaatide eelvaliku. See kõrvaldab tööandjate jaoks vajaduse ise talendiotsinguid ja kandidaatide eelvalimisvoore läbi viia.

Selgitan turu konkurentsiolukorda ja Skillificu positsiooni selles läbi ühe konkreetse kaasuse.

Meie pakutavale lahendusele sarnaneb kõige rohkem veebruari alguses avalikustatud koostöö Connectifieri ja LinkedIn’i vahel. Meie lähenemises on kattuvusi mõlema ettevõtte eesmärkide ja tegevusega.

LinkedIn kaardistab muuhulgas inimeste pofessionaalseid profiile, kogudes andmeid nii inimeste tööalase tausta, eelistuste ja huvide kui ka oskuste kohta. Ometi on LinkedIn selles tegevuses seni toetunud oma talendibaasile, mida nad kasvatavad investeerides suuri summasid turundusse ja kasutaja lisaväärtuse maksimeerimisse. Vaatamata LinkedIni jõulisele kasvule on see ikkagi LinkedIni tööandjatest klientidele võimaldanud vaid ühe allika põhist talendiotsingut. Sealjuures oskuste sobitamise mõttes alati mitte just kõige kvaliteetsemat tulemust pakkudes.

Connectifieri eesmärk on sarnaselt Skillificuga pakkuda värbajatele allikaülest talentide leidmist ja sobivate kandidaatide oskustepõhist väljavalimist. Connectifier on (USA) turul üsna uus tulija. Connectifier on sarnaselt Skillificuga tabanud ära ühe allika põhise talendiotsingu puudused ning keskendunud just allikaülese otsingumootori väljaarendamisele. Sellest, et Connectifier on astumas LinkedIni varvastele, kirjutas tehnoloogia-ajakirjandus juba 2015 aasta suvel.

2016 aasta veebruari alguses teatasid LinkedIn ja Connectifier LinkedIni plaanist Connectifier ära osta. See on märgilise tähtsusega tehing. LinkedIn on viimastel aastatel läbi teinud väga jõulise kasvu nii kasutajate arvus kui ärilistes tulemustes. LinkedIni kasutajate arv ulatub tänaseks 400 miljoni kanti ja lõviosa LinkedIni käibest moodustab tulu värbamisteenustest. Connectifier muutus (USA) turul nähtavaks alles 2015. aastal ning köitis suvel tähelepanu 6 miljoni eurose investeeringu kaasamisega erinevatelt erainvestoritelt.

Fakt, et LinkedIn nägi Connectifieri turuletulemises nii suurt ohtu ja ilmselt ka võimalust oma äritegevusele, ainult kinnitab Skillificu valitud suuna õigsust. Allikaülesed otsingu- ja kandidaatide eelvaliku lahendused lükkavad troonilt ühe allika põhised teenused ning tehnoloogia võimaluste kasutuselevõtt tõrjub tagaplaanile kallid ja ebaefektiivsed offline värbamisteenused.

Esmapilgul võib LinkedIni ja Connectifieri koostöö tekitada mulje, et sellega on käesolev turunišš täidetud, kuid see mulje on petlik. Vaatamata oma tuntusele pole LinkedIn kaugeltki kõige suurem online värbamisteenuste pakkuja maailmas. Linkedini käive, mis ulatus 2015 aastal muljetavaldava ligi 3 miljardi dollarini, moodustab alla 1% kogu globaalsest tööjõuteenuste turust. Ometi on LinkedIn ja Connectifier parim võrdlusbaas Skillificule, sest suuremad online värbamisteenuste pakkujad turul (Adecco, Monster.com, Recruit.net jne) on oma lahendustes neist oluliselt vähemarenenud ning kaotavad eeldatavalt uutele lahendustele lähiaastatel oluliselt turuosa. Või ostavad uusi lahendusi üle, et seda vältida. Viimane on ühtlasi võimalus Connectifieri ja Skillificu laadsetele uutele, paindlikele ja kiiretele tulijatele.

Turu suurust arvestades on selge, et uutele tulijatele ruumi on. Seda kinnitab ka MarketLine’i 2015 aasta Tööturu ja Värbamisteenuste Aruanne (MarketLine Industry Profile – Global Human Resource & Employment Services, January 2015).

Skillificu lahendus on unikaalne isegi LinkediIni/Connectifieri koostöö valguses. Me mitte lihtsalt ei leia potentsiaalselt sobivaid kandidaate, vaid automatiseerime ka nende eelvaliku. Sellega pakume oma klientidele veel rohkem väärtust ning elimineerime teiste allikate kasutamise vajaduse.

See muudab värbamisprotsessi tööandja jaoks äärmiselt kiireks ja lihtsaks ning annab Skillificule märkimisväärse konkurentsieelise.

Rahakasutus ja ajakava

Oleme näinud, et meie teenuse turg on tohutu. Seega soovime kasutada saadud investeeringut, et jätkata tootearendust ja laiendada oma haaret nii erinevatesse sektoritesse kui ka rahvusvaheliselt.

Meie põhieesmärgiks on arendada edasi talendiotsingu funktsiooni ja testida seda koostöös tööandjatega. Oleme seadnud sihiks saada 50-100 uut kuutasulist liitujat 3-6 kuu jooksul. Samal ajal jätkame me järgmise investeerimisvooru ettevalmistamist, et kindlustada oma tegevuse jätkusuutlikkus järgnevaks 18 kuuks – perioodiks, mille jooksul alustame me oma tegevust ja ärimudeli kinnistamist Suurbritannias.

Uute klientide võitmiseks kasutame hetkel kahte peamist meetodit, mis mahuvad üldnimetuse alla: müük ja turundus.

Müügis keskendume peamiselt telefonimüügile, et hoida kliendi saamise kulu võimalikult madalal. Vajadusel teeme ka "koduvisiite", eriti suurema ärilise perspektiiviga klientide puhul.

Turunduses on meil kaks peamist töösuunda: brändi tuntuse suurendamine läbi erinevate kampaaniate, artiklite, esinemiste jms - et muuta müügitöö efektiivsemasks, ning tööandjate poolt avaldatud töökuulutuste turundamine erinevates online kanalites - see aitab koguda kasutajaprofiile ning samuti parandada meie brändi tuntust.

Uutel turgudel algab meie turuletulek oskuste andmebaasi ülevaatamise ja kohandamisega kohalikele vajadustele, allikaülese otsimootori sisendite ülevaatamisest ja vajadusel korrigeerimisest, misjärel saame kohe alustada maksvatele klientidele suunatud müügi- ja turundustegevust. Tänu meie 23 keeles, rahvusvahelistele standarditele vastavale oskuste andmebaasile on üle riigipiiride laienemine tehnilises mõttes  meile suhteliselt valutu. Peamine kulu on turundus- ja müügikulu.

Täpsemalt vaata finantsprognoose meie äriplaanist: https://fundwise.me/et/system/files/skillific_business_plan.pdf

Lubadused investorile, kasumi jaotamine

Lubame teha kõik endast oleneva, et arendada Skillific maailma tasemel talendiotsingumootoriks. Paneme mängu kõik oma oskused ja pühendume täielikult sellele, et Skillificu finatseesmärgid ellu viia ning tagada oma investoritele väga tulus investeering.

Pakume investoritele oma investeeringust tulu saamiseks kolm võimalikku strateegiat:

Esiteks liigume me pärast Fundwise’i kampaaniat edasi järgmisse investeerimisvooru, mis võib anda kiire väljumise võimaluse neile investoritele, kes on rohkem huvitatud lühiajalisest investeeringust.

Teiseks eksisteerib tõenäosus, et mõni turu suurtegija (Google, Monster vms.) soovib oma teenuste täiustamiseks Skillificu ära osta.

Hea näide sellisest võimalusest on LinkedIn/Connectifieri omandamistehing: http://www.ocregister.com/articles/connectifier-702959-jersin-linkedin.html

Kolmas võimalus on, et Sinu investeeringu abil kasvatame Skillificu kasumlikuks ettevõtteks, mille omanikud saavad nautida regulaarset dividenditulu.

Vaata ka meie käibeprognoosi: https://fundwise.me/et/system/files/skillfic_financial_forecast.pdf

Ettevõtte väärtus

Ettevõtte väärtuse määramisel lähtusime muuhulgas:

  • meie kontseptsiooni turupotentsiaalist ja finantsprognoosidest. Vt võrdluseks ka LinkedIni käibe kasvugraafikut: LinkedIn's Impressive Revenue Growth
  • meeskonna tugevusest ja võimest meie visioon ellu viia,
  • seni panustatud ajast ja rahast,
  • toote valmidusastmest,
  • testimiste käigus mõõdetud ligitõmbest (traction);
  • teistest sarnastest tehingutest,
  • potentsiaalsetelt investoritelt saadud tagasisidest.

Soodustused investoritele

Äriühingutest investorid saavad Skillificu teenuseid tarbida 1 aasta jooksul 25% allahindlusega.

Kohtu meiega kolmapäeviti

Ootame investoreid kogu Fundwise kampaania ajal igal kolmapäeval kell 15.00 – 18.00 endaga kohtuma meie kontoris Ülemiste Citys, Lõõtsa 6, II korrusel. See on võimalus meiega vahetult tutvuda ja saada vastused kõikvõimalikele Skillificut puudutavatele küsimustele. Loomulikult võite meile ka helistada telefonil +372 5397 1255 või kirjutada skillific@skillific.com

Riskid ja maandamine

Peamine risk Skillificu teel on piisava finantsvõimenduse puudumine, mis võimaldaks tehnoloogiat arendada ja turule konkurentsis püsimiseks piisavalt kiiresti siseneda. Mõnda aega oleme jälginud HR teenuste turul valitsevaid trende ning mitmeid muudatusi ette näinud. Pole kahtlust, et turg vajab meie toodet, ning nüüd peame me kiiresti tegutsema, et oma ideed ellu viia ja innovatiivsete tegijate esireas püsida. Me oleme väike ja väga paindlik meeskond ning piisava finantseerimise korral suudame me mobiliseerida tehnoloogilised ja ärilised ressursid, et pakkuda tipptasemel teenust ja konkurente edestada.