Eesti
Energia
Lõpeb Jun 18, 2020 23:59
Jaga projekti

Investeeri päikesesse

Kas Sina tahad endale osakest päikesepargist, mis toodaks sulle garanteeritud tulu? Nüüd on see võimalik, sest koos sinuga rajame Eestisse esimese rahvale kuuluva ja sulle elektrienergiat tootva päikesepargi!

114 400 € (57%)

rahastatud 200 000 - 500 000 € eesmärgist


200 € min investeering
Investeeri

Lühitutvustus

Kas sa tahad endale sõna otseses mõttes osakest päikesepargist, mis toodaks Sulle aastakümnete jooksul garanteeritult pikaajalist tulu? Nüüd on see võimalik, sest just koos sinuga rajame Eestisse esimese rahvale kuuluva päikeseenergia pargi!

Idee on lihtne: vähestel meist on võimalik hankida endale sobiv kinnistu ning päikeseenergia tootmiseks vajalik tehnika, kuid mis põhiline - teha seda kõike parimate ekspert-teadmiste ning pikaajaliste kogemuste varal. Üksi on see kõik kas liiga kulukas või keeruline ning nõuab pikaajalist pühendumist. Üheskoos aga mõeldav ja ka väga mõistlik.

Investor teenib kasumit päikeselektri müümisest avatud elektriturule!

Eesti esimest nn rahva-päikesepargi loomist veab AU Energiateenus OÜ (edaspidi Energiateenus) suurte kogemustega meeskond. Oma koha päikese all leidsime 2011. aastal ning oleme tänaseks kasvanud erinevaid energia- ja ressursitõhususe teenuseid ning taastuvenergia lahendusi pakkuvaks organisatsiooniks. Meie vankumatuks missiooniks on säästa keskkonda ja energiat.

Kuna Energiateenus tegutseb ka teistes valdkondades, siis selleks, et investoritel oleks täielik selgus investeeringute üle, oleme antud projekti jaoks loonud ettevõtte Solarfund OÜ. Just Solarfund rajab ja haldab ehitatavaid päikeseparke, kuid oskused ja kogemused pärinevad Energiateenuse tiimilt.

Tekkis huvi? Kõigest lähemalt loe juba siit alt.

Probleem ja lahendus

Elektri hind on kolm viimast aastat järjest tõusnud ning hinnatõus jätkub. Põhjused on nii globaalsed kui piirkondlikud. Esimeste hulka kuulub kliima soojenemine ja fossiilsete kütuste kallinemine. Piirkondlikeks põhjusteks on tänaste elektritootmisvõimsuste vähenemine seoses tehnoloogia vananemisega, lähiajal hüppeliselt suurenev elektrimobiilsus ning Eesti lahtiühendamine Venemaa elektrivõrgust.

Neil põhjustel on üleminek taastuvenergiale möödapääsmatu ning oma kindel roll on siin täita ka päikeseenergial.

Lahendus peitub keskkonnasõbralikus hajustootmises. Meie soov on üheskoos Sinuga saada rohelise energia tootjaks, sest see aitab säästa energiakuludelt ning pakub pikaajalist ja kindlat investeerimisvõimalust. Tule osanikuks esimesse rahva-päikeseparki ning anna oma panus Eesti puhtamaks muutumisele!

Toote/teenuse kirjeldus

Rajame ühisrahastusel põhinevad kaht tüüpi päikesepargid:

a. maapargid - kogu elektritoodang müüakse vabaturule;
b. katusepargid - enamik toodangust müüakse kohapealsele tarbijale;

Esimeses etapis on fookuses maaparkide rajamine. Tänaseks oleme alustanud projektide ettevalmistamisega, kaardistanud sobivad kinnistud, teinud eelbroneeringud osadele neist ning alustanud liitumisläbirääkimisi võrguettevõtetega.

Ärimudel

Solarfund OÜ rajab maaomanikult renditud või ostetud kinnistule päikesepargi ning müüb selles toodetavat elektrit võrku. Päikesepargi rajamiseks sobivad ka hoonete katused, kui seal on vähemalt 1000m2 vaba pinda.

Pargi prognoositav eluiga on 30+ aastat. Päikesepark toodab positiivset rahavoogu alates selle käikuandmisest. Kuna päikesepaneelide tootmisvõimekusest on ka 30 aasta pärast alles ca 80%, toimib päikesepark küllalt efektiivselt ka pärast projekti lõppu.

Eesmärk on arendada ja kasvatada portfelli suurust etapiviisiliselt, keskmiselt 10 MW aastas. Esimese rahastusvooru ja esimese etapi eesmärk on rajada päikeseparke koguvõimsusega 1,5 MW, mis koosneks mitmest eraldiseisvast rajatisest.

Prognooside kohaselt on 2025. aastaks portfelli suurus juba ca 65 MW. Sellise suurusega portfelli vastu on arvestatav huvi ka institutsionaalsetel investoritel, kes on valmis rahavooga tagatud projekti tervikuna ära ostma. Sel juhul jagatakse kogu saadav tulu vastavalt osanike lepingule.

Turg

2018. seisuga oli Eestisse rajatud ca 90 MW päikeseparke, mis katavad umbes 1.3% Eesti aastasest energiatarbimisest. Erinevate prognooside kohaselt võib päikeseparkide summaarne võimsus Eestis 2050. aastal olla umbes 3-4 gigavatti. See kataks 30% aastasest elektrienergiatarbimisest Eestis. Tänaste hindade juures teeb see investeeringute mahuks kokku ca 1,5- 2,5 Mld EUR.

Lähiaastatel turgu otseselt mõjutavad tegurid:

 • 2020. aastaga lõpeb senine taastuvenergiatoetuste skeem;
 • algavad taastuvenergiaoksjonid;
 • salvestustehnoloogiad odavnevad;
 • suureneb tarbimise ja tootmise ajatamine;
 • paraneb teadlikkus energia säästmisest;
 • kliimaeesmärgid (2050 kliimaneutraalsus);
 • toimub Venemaa elektrivõrkudest lahti ühendamine;

EPEA hinnangul on toodavad 2025. aastal Eestis asuvad päikesepargid umbes 450MW energiat, mis on 5.4% Eesti terviktarbimisest.

Senised saavutused

Energiateenuse tiimi kasuks räägib pikk ja põhjalik taastuvenergia-alane töökogemus – 2015. aastast kuni tänaseni oleme Eestisse rajanud üle 30 päikesepargi koguvõimsusega 10 megavatti. Ettevalmistamisel on ligikaudu 15 megavatise mahuga arendusi.

Omame vastavat kompetentsi ja võrgustikku, et rajada nõuetekohaseid ja positiivset rahavoogu tagavaid lahendusi. 2015. aastal auhinnati meie tiimi tiitliga "Aasta keskkonnasõbralik ettevõte".

Uudised meie kogemuste ja saavutuste kohta leiab Energiateenuse lehelt.

Kuidas me eristume

 • Anname võimaluse väikeinvestoritele saada osa väga kapitalimahukatest investeerimisprojektidest:
   
  • Lõime eraldi läbipaistva struktuuriga ettevõtte;
  • Arendame vastutustundlikult taastuvenergialahendusi;
    
 • Vastutame kogu protsessi eest:
   
  • maade hankimisest kuni ideest teostuseni, tagades kvaliteedi igas lõigus;
  • analüüsime igat potentsiaalset projekti väga hoolikalt, kasutades selleks valideeritud tarkvara ja muid asjakohaseid aspekte;
  • kaasame parimad eksperdid, et hinnata iga projekti ja arenduse majanduslikku otstarbekust;
    
 • Kuluefektiivsus:
   
  • hangime kõik põhimaterjalid otse tootjatelt, saades nõnda konkurentsieelise rajamiskuludelt.
  • korraldame ise kogu asjasse puutuva dokumentatsiooni ja load.
  • opereerime rajatud parke ise;
    
 • Oleme ise oma toodetud elektri ostu / müügi osapool:
   
  • põhjalikud teadmised elektrituru toimimisest;
  • müüme toodetud elektri läbi võrguettevõtte kasumlikult avatud elektriturule;
  • investoritel võimalus osta omatoodetud elektrienergiat;
    
 • Kasvame agressiivselt ja kasvatame omanike dividenditulu:
   
  • rajame 10+MW uusi tootimisvõimsusi aastas;
  • sobiva hinna korral ostame ka teistelt arendajatelt kvaliteetselt rajatud parke, et need teeniksid meie investoritele dividenditulu;
    
 • Pakume mitmekülgset kasu investoritele:
   
  • dividendi makse alates 2022 aastast;
  • võimalus oma hoone katuse või maatüki rentimine Solarfundile päikeseparkide rajamiseks;
  • võimalus osta Solarfundi päikeseparkides toodetud elektrit soodustingimustel;

Rahakasutus ja ajakava

Investoritelt meile usaldatud raha kasutame sobiva suurusega maatükkide rentimiseks või väljaostmiseks ja päikesepargi rajamiseks. Päikesepargi rajamiseks sobivad ka hoonete katused, kui seal  on vähemalt 1000m2 vaba pinda. Energiateenuse kompetentsi abil ehitame sinna täisfunktsionaalse päikesepargi koos kogu vajaliku tehnika ja taristuga.

Pargi rajamisel on suurim ajakulu esimeses etapis:

* projekteerimine + liitumised ja load;
* tehnika tarned (1-2 kuud);
* tehnika paigaldus (1-2 kuud);

Investeeringute etapid kronoloogiliselt:

* kinnistute ost või kinnistute rendilepingute sõlmimine - 2020 kevad;
* liitumistasu võrguliitumise eest – 2020 kevad;
* põhimaterjalide tarnete ettemaksed - 2020 kevad;
* põhimaterjalide maksed - 2020 suvi;
* paigaldustööd - 2020 suvi/sügis.

Ühisrahastuskampaania kaudu kaasatavale rahale lisaks kaasame investeeringuteks pangalaenu, mille abil viiakse ellu planeeritud investeeringud.

Kui ühisrahastusega kaasatav summa on:

* 200 000 EUR - rajatakse 850 KW võimsust;
* 350 000 EUR - rajatakse 1500 KW võimsust;
* 500 000 EUR - rajatakse 2100 KW võimsust.

Lubadused investorile, kasumi jaotamine

Investeerimine toimub 200-eurose sammuga, mis tagab proportsionaalse osa Solarfund OÜ osade nimiväärtusest. Investeeringute kaasamine Solarfundi toimub läbi eriotstarbelise äriühingu SPV. Kõikidele esimeses etapis Solarfundi investeerinud osanikele makstakse alates 2022. aasta majandustulemuste kinnitamisest regulaarseid dividende:

* dividende makstakse alates 2022. aasta majandustulemuste kinnitamise järel esimesel viiel aastal tavapärasest agressiivsemalt ja ebaproportsionaalselt;

* dividendideks makstakse 70% teenitud kasumist;

* dividendideks määratud summast makstakse 70% investoritele, kes on liitunud Solarfundiga esimeses ühisrahastusringis.

Päikeseenergia projektide arendused on kavas läbi viia etapiti ja esimeses etapis rajatakse ca 1.5MW portfell.

Käesolevas peatükis esitatud tulude, kulude ja dividendimaksete osa kajastab vaid 1.5MW mahtu. Pikem eesmärk on luua suurim erakapitalil põhinev päikeseparkide portfell, mis toodaks omanikele rahalist tulu dividendide näol ja meelerahu teadmisest, et nad on panustatud puhtama planeedi heaks.

Solarfund saadab investoritele regulaarselt infot tulemuste ning edasiste plaanide osas.

Riskid ja maandamine

Päikeseparkide arenduse juures oleme hinnanud nii poliitilisi kui majanduslikke riske. Erinevate taastuvenergialahenduste, eelkõige päikeseelektrijaamade hoogsam rajamine ja kasutuselevõtt on kliimaneutraalsuse eesmärke arvestades möödapääsmatu.

Enamik suuri taastuvenergialahendusi on väga pika (10+ aastat) ettevalmistusajaga. Tegemist on väga kapitalimahukate investeeringutega, mis omakorda on seotud poliitiliste otsustega. Suurte arenduste komplitseeritus soosib väike- ja keskmise suurusega päikeseparkide rajamise intensiivistumist.

Oleme analüüsinud erinevaid turuarengu võimalusi. Samuti oleme kaardistanud erinevate konkurentide tegevusi, sh. riigifirma plaane niipalju kui neid avalikkusega jagatakse. Jälgime igapäevaselt tehnoloogia arengut ja muudatusi regulatsioonides. Meie tiimi seni rajatud päikesepargid on Energiateenuse energiahaldurite poolt seiratavad, mis tagab päikeseparkide tõrgeteta töö ja võimalike vigade ning anomaaliate kiire avastamise.

Riskide maandamiseks oleme valinud tee, et enamiku teenuseid ostame esialgu sisse usaldusväärsetelt ja valideeritud parteritelt, hoides nõnda püsikulu taseme minimaalsena.