Eesti
Energia
Lõpeb Nov 11, 2020 23:59
Jaga projekti

Änkküla päikesepark

Anna oma panus taastuvenergiale üleminekul ja tule osanikuks avalikult ühisrahastatavasse päikeseparki!

164 250 € (100%)

rahastatud 164 250 € eesmärgist


365 € min investeering
Investeeri

Lühitutvustus

Viime kokku maaomanikud, investorid ja Sunmilli meeskonna kogemuse päikeseparkide arendamisest. Meie eesmärk on anda rohkematele inimestele võimalus investeerida päikeseenergiasse ning üheskoos panustada puhtamale energiatootmisele üleminekusse.

Käesoleva projekti käigus kaasatakse raha Jõgevamaal Änkkülas päikesepargi rajamiseks koguvõimsusega 260 kW. Enne ühisrahastuse avamist läbis projekt põhjaliku eeltöö pargi rajamiseks - leidsime sobiva maatüki ning kooskõlastasime pargi rajamise valla ja Elektrileviga. Investeeringu täitudes saame alustada ehitustöödega paari nädala jooksul ning valmis päikesepark vastu võtta veel enne aasta lõppu.

Miks investeerida päikeseparki läbi Sunmilli?

 • Tulus: konkurentsivõimeline finantstootlus (projekti IRR ilma võimenduseta 8,36%)

 • Stabiilne rahavoog: päike ega vajadus elektri järgi ära ei kao + esimesed 12 aastat saab fikseeritud taastuvenergia toetust

 • Mugav: investor ei pea tegelema pargi rajamise ja haldamisega 

 • Roheline investeering: päikesepark hoiab kokku pea 173 tonni CO2 aastas, mis on võrdne ca 166 keskmise auto emissiooniga Eestis

NB! Kui soovid investeerida juriidilise isikuna, siis soovitame seda teha summas alates 3650€. Loe täpsemalt allpool kasumi jaotamise sektsioonist.

Tutvu ka tasuvusarvutuse Exceli ja muude dokumentidega, nende nägemiseks tuleb enne Fundwise'i kasutajana sisse logida.

Probleem ja lahendus

Viis, kuidas maailm energiat toodab ei ole jätkusuutlik ja on viinud enneolematu kasvuhoonegaaside tasemeni ning sellest tingitud kliimamuutusteni. Iga kilovatt elektrit kulutab kütust, mida tagasi enam ei saa ja mille põlemisel tekkiv kahju kuhjub võlana meie järeltulijate ees.

Lahenduseks on toota elektrit taastuvatest allikatest, mis ei saasta keskkonda. Päikeseenergia on üks perspektiivikamaid taastuvenergia tehnoloogiaid - viimase 10 aastaga on päikesepaneelid muutunud pea 10 korda odavamaks. Kuigi Eesti ei ole kõige päikesepaistelisem koht maailmas, on siin suvel pikalt päikesepaisteline ja jahedam kliima on seadmetele isegi kasulik, sest mida madalam temperatuur, seda kõrgem on paneelide efektiivsus.

Kuigi päikesepargi rajamine käib professionaalidel kiirelt, jäävad paljud pargid ehitamata, sest sobiva kinnistu omanikul ei pruugi alati olla piisavalt rahalisi vahendeid ning keskkonnateadlikul investoril on tülikas ise sobivaid kinnistuid otsida.

Sunmill võimaldab igaühel olukorra parandamiseks midagi ette võtta ja kiirendada taastuvenergiale üleminekut. Änkküla päikesepargi jaoks tuleb kokku kolm osapoolt:

 • Änkküla kinnistu omanik, kes annab päikesepargi rajamiseks oma maa 30 aastaks rendile.
 • Investorid, nagu Sina, kes annavad pargi rajamiseks kapitali ning teenivad hiljem tulu elektri müügist
 • Sunmill, kes rajab pargi ning hiljem haldab seda kinnistu omaniku ja investorite eest

Toote/teenuse kirjeldus

Ühisrahastusega panustad ühe konkreetse päikesepargi rajamisse Änkkülas ning saad selle omanikuks. Pargi rajamiseks on Sunmill teinud põhjaliku ettevalmistuse: 

 • Kokkulepe maaomanikuga 30 aastaseks maarendiks
 • Elektrilevi liitumispakkumine elektrivõrguga ühendamiseks
 • Kooskõlastus naabrite ja kohaliku omavalitsusega pargi rajamiseks
 • Päikesepargi toodangu 3D simulatsioon
 • Finantsplaan 30 aastaks
 • Eelkokkulepped seadmete tarneks ja ehitustöödeks 

Investeeringu täitudes on kõik olemas, et alustada juba novembris ehitustegevustega ning hiljemalt detsembris on Eestis tänu Sinule juures üks päikesepark, mis toodab järgmised 30 aastat puhast energiat, vähendades vajadust fossiilkütuste põletamise järele ning teenides majanduslikku kasu. 

Investeeringu peamised näitajad on järgmised:

Ärimudel

Investorite kaasamiseks luuakse eriotstarbeline ettevõtte (ing. keeles Special Purpose Vehicle ehk SPV), mille ainsaks äritegevuseks saab olema Änkküla päikesepargi rajamine, hooldamine ja sellega toodetud elektrienergia müük.

Investeeringud kogutakse vastavalt Fundwise platvormi tingimustele ühte emaettevõttesse ning kapital jagatakse seejärel taastuvenergia toetusele kvalifitseerumiseks viie tütarettevõtte vahel võrdselt nii, et igal tütarettevõttel on üks 52 kW süsteem ning eraldiseisev liitumispunkt elektrivõrguga. Emaettevõttes jagatakse 90% osalusest investoritele, 10% jääb Sunmillile.

Kaasatud raha eest rajab Sunmill Änkkülla päikesepargi, mille eelduslik eluiga on 30 aastat. Kogu toodetud elekter müüakse börsihinnaga otse elektrivõrku, saades esimesel 12 aastal lisaks ka taastuvenergia toetust. Iga aasta makstakse pärast jooksvate kulude eest tasumist kogu brutokasum investoritele välja omakapitali tagasimaksete ja dividendidena.

Kui 30 aasta lõppedes on pargist elektri tootmine veel efektiivne, võivad osanikud ja maaomanik otsustada pargi opereerimist jätkata. Vastasel juhul park demonteeritakse ning kui seadmete müügist pärast demonteerimiskulusid raha üle jääb, jaotatakse see osanike vahel. Seejärel lõpetatakse maa rent ning ettevõte likvideeritakse.

Turg

Päikesepargi tuludes arvestame elektri müügiga võrku ja taastuvenergia toetusega. Toodetud energia müüakse elektrimüüjatele börsihinna alusel. Änkküla päikesepargi tasuvusarvutuses oleme arvesse võtnud eelmise viie aasta keskmise turuhinna ning eeldame, et pika-ajaliselt kasvab elektrihind ca 2% aastas ehk võrdväärselt Euroopa Keskpanga inflatsiooni sihtmärgiga.

Näeme, et elektrihinda mõjutavad pikaajaliselt järgmised makrofaktorid:

 • Elektritarbimine kasvab - transpordi ja sooja tootmise elektrifitseerimine ning majanduskasv kaalub üles kasvava energiaefektiivsuse.

 • Fossilkütustel põhineva elektri omahind tõuseb - CO2 hind Euroopa Liidus kasvab ning seni odavalt elektrit müünud fossilkütustel põhinevad elektrijaamad peavad kulude katteks hindu tõstma.

 • Taastuvenergia toetusskeemid lõpevad ning tootmine muutub turupõhiseks.

Senised saavutused

Sunmilli meeskonnas on kokku saanud põhjalikud teadmised päikeseenergiast ning kogukondlikust kinnisvara arendusest. Margus ehitas ca 4 aastat üles päikeseenergia äri Eesti Energias, tuues turule mitmeid uusi teenuseid ning arendades päikeseparke mahus üle 5000 kW nii era- kui äriklientidele üle Eesti. Andrus on viimased 3 aastat disaininud kogukondlikke elamuid Londonis ning arendanud inimnäolisi teenuseid Ülemiste City ja Tallinna Lennujaama jaoks.

Sunmill alustas tegevust 2020. aasta märtsis. Lühikese ajaga oleme leidnud mitmeid päikeseparkide rajamiseks sobivaid maatükke ning esimene park sai püsti juulis, kui rajasime 33 kW pargi Võrumaale, mis juba ka elektrit toodab ja võrku müüb. Järgmised kolm päikeseparki koguvõimsusega 375 kW on hetkel ehituses. Änkküla päikesepark on järjekorras viies ning seekord soovisime läbi ühisrahastuse anda võimaluse veel suuremale hulgale inimestele päikesepargist kasu saamiseks.

Esimene Sunmilli projekt Võrumaal:

Kuidas me eristume

Sunmill pakub ainsana Eestis võimalust inimestele omandada osa ühest konkreetsest päikesepargist.

Rahakasutus ja ajakava

Kaasatud raha eest soetatakse seadmed, ehitatakse park valmis ja liidetakse elektrivõrguga ning moodustatakse hooldusfond ootamatute kulude katmiseks pargi opereerimise ajal.

Hetkel on projekt ühisrahastuse faasis. Investeeringumahu täitumist ootame novembri esimeses pooles, misjärel Sunmill kinnitab seadmete tellimused ning broneerib ehitustöödeks vajaliku ressursi. Päikesepargi kõige hilisem valmimisaeg on detsembri algus 2020.

Päikesepargid, mis valmivad enne 2020. aasta lõppu kvalifitseeruvad taastuvenergia toetusele. Selleks peab park füüsiliselt paigas olema, võrguga liitumine võib toimuda ka järgmisel aastal. Kui park mistahes põhjusel 2020. aastal valmis ei saa ning toetusele ei kvalifitseeru, tagastab Sunmill investorite raha täies ulatuses.

Elektritootmise alustamiseks on vajalik välja ehitada ka liitumispunktid Elektrileviga, mis võib võtta aega kuni 300 päeva alates liitumislepingu sõlmimisest. Liitumispunkti valmides algab elektri tootmine ja müük võrku ning sellest kuupäevast alates saab jaama toodang 12 aastat taastuvenergia toetust.

Lubadused investorile, kasumi jaotamine

Sunmill lubab investoritele, et teeme kõik endast oleneva, et Änkküla päikesepark oleks kvaliteetselt rajatud ja hooldatud ning teeniks kasu nii investoritele, maaomanikule kui keskkonnale. Samuti teeme kvartaalselt kokkuvõtteid päikesepargi majandustulemuste kohta.

Kogu SPV-s tekkiv kasum makstakse investoritele välja dividendidena vastavalt osaluste suurusele SPV-s. Lisaks makstakse esimese 12 aasta jooksul tagasi ka kogu vabatahtliku reservkapitalina sisse makstud summa. Väljamakseid tehakse üks kord aastas, veebruaris. Projekti lõppedes makstakse samuti tagasi osakapitali sissemakse. 

Näide: 

 • Investor investeerib 3650€, millega omandab 2% osalust emaettevõttes
 • Investeeringust 50€ on osakapitali sissemakse ning 3600€ vabatahtliku reservkapitali sissemakse
 • Dividendidena saab investor esimesed 12 aastat 160€ aastas ning sealt edasi keskmiselt 168€ aastas
 • Vabatahtliku reservkapitali väljamaksena saab esimesed 12 aastat lisaks 253€ aastas
 • Tulu kokku on 8219€ ning kasum investeeringu pealt 4569€
 • Sellise investeeringu tasuvusaeg on 8,8 aastat ning tasuvusmäär (IRR) 8,36% 

Kui soovid investeerida juriidilise isikuna, siis soovitame investeerida summas vähemalt 3650€ ning võimaldame Teil vahetada osalus emaettevõttes osaluse vastu ühes viiest tütarettevõttest selleks, et Teie osalus ettevõttes oleks vähemalt 10%. Alla 10% osaluse puhul kaasneb topeltmaksustamine: tulumaksu tuleb tasuda nii emaettevõttest dividendide väljamaksel kui ka hiljem Teie enda juriidilise isiku dividendide väljamaksel. Üle 10% osaluse puhul maksustatakse vaid tütarettevõttest dividendide väljamaksel (TuMS §50 lg 1) ning enda juriidilisest kehast saate dividendide summa ulatuses väljamakseid teha tulumaksuvabalt. Osaluse vahetamise võimaluse kohta loe lähemalt osanike lepingu peatükist 6.

Riskid ja maandamine

Kuigi Sunmill teeb kõik endast oleneva, et vähendada investeeringuga seotud riske, ei ole ühegi investeeringu puhul võimalik tagada täielikku kindlust oodatud kasu realiseerumisel. 

Projekti tasuvusanalüüsi aluseks on meie parim hinnang tulevikust, sealhulgas inflatsioonist, elektri hindadest, hooldusvajadustest jms. Reaalsus võib meie hinnangust erineda. Tasuvusanalüüs on Excelina alla laetav, seega igaühel on võimalik soovi korral ise sisendeid muuta ning näha erinevate sisendite mõju tulemustele.

Oleme investeerimisprojekti tutvustuses (leitav dokumentides äriplaani nime alt) välja toonud üldised ja spetsiifilised riskid päikeseparkide kohta ning neile vastavad meetmed riskide maandamiseks. Põhilisteks riskimaandusteks on pargi rajamise maksumuse fikseerimine Sunmilli poolt ning osanike lepingu punkt, mille kohaselt kogu investorite raha tagastatakse, kui park 2020. aastal valmis ei saa ning seetõttu taastuvenergia toetusele ei kvalifitseeru.

Päikesepark on rajatud koostöös maaomanikuga, kellega on maakasutuse kokkulepe 30 aastaks, et päikesepark terve oma eluea jooksul saaks elektrit toota. Juhuks, kui tekib ootamatuid olukordi, kus maaomanikul on ülekaalukas huvi päikeseelektrijaamast oma maal vabaneda, on kokkulepe osaks tingimus, et maaomanik võib 5 aasta möödudes  päikeseelektrijaama välja osta. Väljaostu hinnad on välja toodud osanike lepingus ning on seatud selliselt, et investorite finantstootlus oleks sel juhul alati kõrgem kui oodatud tootlus antud aastaks.

Taastuvenergia toetuse reguleerija Elering on andnud signaali, et üksteise kõrvale rajatud 50 kW võimsusega päikesepargid võivad madalamate rajamiskulude tõttu olla kehtiva toetusskeemi puhul ülekompenseeritud. Tulenevalt grupierandi määrusest on Eleringi kohustus ülekompenseerimise vältimiseks vajadusel toetust korrigeerida. Änkküla päikesepargi puhul on mastaabiefekt minimaalne, kuna kõrvuti on ainult viis 50 kW süsteemi. Elering on andnud suuniseks, et projekti tasuvusmäär ilma toetuseta tohib olla kuni 1,04% kogu toetuse summale kvalifitseerumiseks, Änkküla päikesepargi puhul jääb tasuvusmäär ilma toetuseta alla selle määra.