Eesti
Logistics
Lõpeb Jan 24, 2023 23:59
Jaga projekti

AYREN by IseKallur.ee

Digitaliseerime ehitussektori 21. sajandisse!

107 548 € (107%)

rahastatud 100 800 - 300 240 € eesmärgist

Pakkumisel 3,01 % kuni 8,45 % ettevõttest
240 € min investeering
Investeeri

Lühitutvustus

IseKallur.ee on Eesti esimene ja suurim täitematerjalide e-pood. Oleme esimene kalluriettevõte Euroopas, kes on kaasanud edukalt ühisrahastust, Top 10 noorettevõtja 2021 (Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, LHV ning Eesti presidendi poolt valitava Noore ettevõtja Top), 4x järjest Äripäeva gasell. Võrreldes 2021.a Fundwise kampaaniaga oleme 2022. aastal kasvatanud oma masinapargi kahekordseks - 30 erineva ühiku tehnikani, ning jõuame üle 2 miljoni eurose aastakäibeni. Oleme lisaks aidanud rajada ja avada ainulaadse logistikakompleksi, kus kõik rasketehnikaga seotud teenused asuvad ühes keskuses. 

Oleme tõestanud end kui juba toimiv ettevõte, kes on palju saavutanud ning suudab teha turul suuri muutusi. Meie enda masinapark, pikaajaline kogemus valdkonnas ja selle digitaliseermises kiiresti areneval koduturul loob unikaalsed võimalused arendamaks ja testimaks tooteid globaalsele turule. Meie plaan on jätkata põhitegevust Eestis, kuid täna seisame lävepakul, kus maailma vallutamiseks ja senise kasvu jätkamiseks peame me läbima transformatsiooni infotehnoloogia ettevõtteks.

Selleks oleme välja arendanud SaaS mudelil B2B platvormi AYREN.EU (Automating Your Rental Equipment Network), seda ehitussektori digitaliseerimiseks Industry 4.0 tasemele. Tegemist on lihtsasti skaleeritava ärimudeliga, mis võimaldab kiirelt laieneda uutele turgudele üle maailma.

Oleme toote analüüsi, valideerimise ja tarkvara arendamisega tegelenud viimased 1.5 aastat. Toote arendust toetab EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus), arendusjuht on Eero Otsus, endine Postimees.ee arendaja, süsteemiarhitekt ja arendusosakonna juht. Eero on lisaks Postimehes töötamisele orkestreerinud pakiroboteid Starship Technologies-ies ja ratsutanud ükssarvikut Pipedrive-s. Ayren platvorm on Stage 1 arenduse lõpufaasis ning toimiva toote turule toomine algab 2023. aasta jaanuaris. 

Soovime SINU abiga:

 1. Lansseerida uue B2B suunatud SaaS platvormi AYREN.EU Eestis. 
 2. Luua majasisene IT-arenduse tiim ja alustada rahvusvaheliseks laienemiseks meeskonna värbamist.
 3. Arendada välja järgmised planeeritud etapid ja alustada testimist välisturgudel. 

 

 

                              Tule liitu meiega maailma vallutamisel! 
See on Sinu võimalus saada osanikuks, olla osa millegi suure ehitamisel
          ning aidata meil AYREN kaubamärgi all liikuda meie sihi suunas
                                uueks Eesti infotehnoloogia unicorniks!

 

Probleem ja lahendus

PROBLEEM

Digitaliseerimisindeksi järgi on ehitustööstus üks kõige vähem digitaliseerinud sektoreid maailmas: USAs on ehitussektor eelviimasel ning Euroopas digitaliseerimisindeksi kõige viimasel positsioonil. On täheldatud, et üldiselt aitavad sektori digitaliseerimisele kaasa neli tegurit: ettevõtte suurus, põhitegevuste keerukus, teadmiste ja oskuse sisu ning konkurents. Tootlikkuse kasvu suurendamiseks on oluline ettevõtete ehitustegevuse suurem digitaliseerimine ja automatiseerimine.  Vähese digitaliseerimise probleem ehitussektoris on omane ka muidu ennast digiriigina tutvustavale Eestile.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi uuringud kinnitavad, et ehitussektori digitaliseerimine on ajast maas. Meie eesmärk on lihtsustada toodete ja teenuste müüki äriklientidele, pakkuda neile kiiremat ning mugavamat lepingute sõlmimist, klienditeenindust, arveldamist ja aruandlust.

EHITUSSEKTORI TOOTLIKKUSE, LISANDVÄÄRTUSE JA MAJANDUSMÕJU ANALÜÜS - LÕPPARUANNE, Tartu Ülikool, RAKE - www.mkm.ee/media/185/download

EHITUSE PIKK VAADE 2035, CIVITTA, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - www.mkm.ee/media/108/download

Ehitusvaldkonna pika vaate loomise analüüs - 7 suurt sammu CIVITTA, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - www.mkm.ee/media/188/download

Ehituse pikk vaade 2035 toob välja, et DESI 2020 kohaselt on "Eesti majanduse üks suur proovikivi endiselt ettevõtete digitaliseerimine, ning digitehnoloogia üldisem integreerimine."

EHITUSSEKTORI TOOTLIKKUSE, LISANDVÄÄRTUSE JA MAJANDUSMÕJU ANALÜÜS 2020: "Mitmes MKM Ehitussektorit käsitlenud uuringu käigus läbiviidud intervjuus toodi esile, et Eesti ehitusettevõtetes on innovatiivsete lahenduste (sh. kaasaegsete digilahenduste) rakendamine raskendatud eelkõige just ettevõtete väiksuse ning sellega seotud ebapiisava inim- ja rahaliste ressurside tõttu. Tootlikkuse kasvu suurendamiseks on oluline ettevõtete ehitustegevuse suurem digitaliseerimine ja automatiseerimine."

Ehituse pikk vaade 2035 kirjeldab järgmist: "Ajal, mil tööstused liiguvad digitaliseerimise suunas, on ehitussektor võrreldes teiste majandusvaldkondadega mahajääja rollis. McKinsey (2020) raporti kohaselt on põhjuseks tsükliline nõudlus, mille tõttu teeb ehitussektor väikeseid investeeringuid võrreldes teiste tööstustega. Euroopa Komisjoni uuringu kohaselt on tehnoloogilisi lahendusi rakendanud ettevõtted selgelt tootlikumad ning märgatavalt kokkuhoidlikumad, mistõttu tuleb ehitussektoris astuda radikaalseid samme digitaliseerimise suunas, valmistamaks ehitussektorit ette jõudmiseks 4.0 või isegi 5.0 tasemele aastaks 2035, tänase 3.0 taseme asemel."

Ehitusvaldkonna pika vaate loomise analüüs 7 suurt sammu toob välja: "Ehitusprojektid on muutumas järjest keerukamaks ning ehitusvaldkonna ettevõtete investeeringud teadus- ja arendustegevusse on väiksema osakaaluga võrreldes teiste majandusvaldkondadega, kuigi olles tugev panustaja majandusarengusse, mis illustreerib digitaliseeritud lahenduste vajadust. Peamine põhjus vähesteks investeeringuteks teadus- ja arendustegevusse on ehitusvaldkonna killustatus, st valdkond koosneb paljudest väikestest ja keskmistest ettevõtetest, kellel puudub finantsiline võimekus teadus- ja arendustegevusega seonduvaid investeeringuid teha."

Kogu dokumentatsioon on endiselt suurel määral paberil ning jõuab sageli dokumendihaldusesse määrdunult, läbivettinult ja/või loetamatult. Tehnika haldust peetakse tehnika omanike poolt excelis ning paberil või kasutatakse muid alternatiivseid lahendusi, mida pakuvad näiteks GPS tarkvarad (Navirec, Gsm tasks, Mapon), kuid mis ei lahenda ära nende turuspetsiifilisi probleeme. Enamus turul olevaid tarkvarasid on suunatud pikamaa veostega tegelevatele ettevõtetele, mitte ekskavaatorite, traktorite, kalluritega ja muu infrastruktuuri ehitusega tegelevatele ettevõtetele.

LAHENDUS

Täna turul sellised lahendused puuduvad.

Miks?

Traditsionaalsetel transpordiettevõttetel, eriti ehitussektoris, millest enamik on SME-d, puuduvad oskusteave ja ressurssid suuremahuliste digiarenduste tegemiseks. Digiettevõtetel puudub aga spetsiifiline teave ja kogemus sektori igapäevastest probleemidest ning murekohtadest. 

Meil on hästi läbi mõeldud ning pikaajaline kogemuspõhine teadmine transpordi ja ehitusettevõtete valdkonna kitsaskohtadest: objektitehnika kasutust ühendava ja automatiseeriva haldusplatvormi/tarkvara puudumine, üldine ehitus- ja transpordisektori vähene digitaliseerimine, olematu info tehnika positsioonist ja tegevusest objektil ning lisaks aegadele jalgu jääv pabermajandus.

Algselt arendasime tarkvara vaid enda kasutusse ja meie igapäevaste probleemide lahendamiseks, kuid nägime, et see suudab nii palju enamat, mida saame jagada teistega, et parandada ühiskonda tervikuna, säästa loodusressursse, aega ja raha. Aastate jooksul välja arendatud tarkvara oleme testinud enda masinapargi peal. Sellest kasvas välja AYREN. Oleme toote prototüüpi demonud erinevatele valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele, ning sellele on kõrged ootused. Mitmed suured partnerid (Nordecon, Trev-2 grupp jne) on huvitatud tänapäevastest digitaliseeritud lahendustest.  Käisime toodet valideerimas ka Ameerika Ühendriikides.​

Peamise probleemid, millele AYREN hakkab lahendust pakkuma:

 • Turul puuduvad ehitustransporti ning ehitustehnikat digitaliseerivad tarkvarad. Täna olemasolevad tarkvarad digitaliseerivad vaid maantevedusid või on peaasjalikult ainult enda autopargi jälgimise gps tarkvarad. AYREN on suunatud spetsiaalselt ehitusel tegutsevale rasketehnikale, tehnika omanikele, operaatoritele, tehnika tellijatele ja ehitusettevõtjatele ning kõigi poolte omavahelisele suhtlusele. Kasu saavad kõik pooled.                                                                                                            
 • Ehitusettevõtetel puuduvad võimalused jälgida reaalajas infra objektide eelarvet ning hallata rendil olevat objektitehnikat. Ehitusettevõtel ja tellijatel (teed, trassid, infra jne) puudub enamasti üldse arusaam, kus täpselt tema objekti masinad asuvad, millist ülesannet keegi parasjagu teeb ning, kuidas jooksevad kokku tunnid ning objektile toodud materjalide kogused, kui objektil on korraga üle 20 või 50 masina. Masinate ja materjalide töölehti lüüakse halvimal juhul kokku kuu lõpus arve saabudes aruandeid tehes, kui kõik töö on juba tehtud. Seega jooksevad eelarved lõhki, sadades tuhandetes - miljonites. Puuduvad masinajuhtide otsekontaktid ning tööülesandeid antakse läbi vahendusfirmade logistikute. Tihti on suurte objektide kontrollimiseks mitu objektijuhti, kes sõidavad objektil pidevalt ringi ning peavad tegelema nende jaoks täiesti ebavajaliku tööga kubjase mängimise ja masinajuhtide kontrollimisega. AYREN hakkab ehitusetevõtetel ja tellijatel võimaldama kogu objektil oleva rasketehnika haldamist ning jälgimist. Seda alates masina broneerimisest kuni masinajuhtide asukohtadeni, eriülesannete saatmist, reaalajas veo staatuste osas veetud koguste ja materjalide kohta, lõpetades objektipõhiste filtrite, raportite, e-veoselehtede ja makselahendustega.                                                                                                                                     
 • Ehitusmasinate omanikel puuduvad töö tegemiseks digilahendused ning sektor on jäetud virelema 20. sajandi tehnoloogiasse, milleks on pliiats, paber ja exceli tabel. Täna puudub ehitustranspordiga tegelevatel ettevõtjatel (kallurid, kopad, laadurid, ekskavaatorid jne) võimalus hallata oma masinaparki, töötajaid ja kliendibaasi. Puuduvad sektorile omased crm ja logistikatarkvarad ning lonkab töötajate ülesannete edastamine, tehtud töö kontrollimine ja tööaja jälgimine. Puuduvad süsteemisisesed arvelduskeskonnad ja raportisüsteemid. Kõiki neid asju saab täna teha vaid osaliselt ning sedagi vaid siis, kui kasutad 4-5 erinevat kallist tarkvarateenust ja lased suure osa tööst teha raamatupidajal. Seetõttu SME-d ehk väikse ja keskmise suurusega ettevõtted, kellel puuduvad rahalised ressursid, aeg või oskused erinevate tarkvarade vahel nagiveerimiseks, nende haldamiseks, või veel vähem nende arendamiseks, loobuvad üldse enda ettevõtte digitaliseerimisest. AYREN toob seni paberil toiminud lahendused 21. sajandisse ja koondab sektoripõhised lahendused enda platvormile.

Toote/teenuse kirjeldus

AYREN hakkab olema SaaS mudelil teenus - Software as a service. Platvormiga saab API kaudu ka siduda muudest allikatest tulevat infot, mis väga suurte klientide puhul eeldab kliendipõhiseid lahendusi, mis seovad meie IT-lahendused kliendi IT-lahendustega. Näitena: kütusetasemeandurid, GPS-ist jooksvad CAN side andmed, personaliarvestus, raamatupidamine jne. Kohe valmiva Stage 1 projekti raames luuakse juba töötav lõpplahendus, st arendus toimub prototüübist praktikas toimiva teenuseni. Lahendus hõlmab, kuid ei piirdu, UX ja UI välja töötamist, teenuse ja tarkvara arhitektuuri ülesehituse loomist, rakenduse programmeerimist ja testimist ning reaalses tööolukorras tööle rakendamist. Teenuse ülesehitus lähtub mikroteenuste arhitektuurile omasest lähenemisest selleks, et võimaldada tulevikus teenuse erinevate osade haldamist, skaleerimist, allhankimist ja ümber ehitamist eraldiseisvalt ja vastavalt ettevõtte arengust tulenevatele vajadustele.

Toote arendusel ja müügil keskendume kahele sihtgrupile -  ühendame ehitustehnika omaniku ja ehitaja ning nende omavahelise suhtluse. Kogu tarkvara on arendatud meie enda kogemusel, testime seda enda masinapargil ning tugineme meie klientide tagasisidele nii Eestis kui USAs.

 • Rasketehnika omanikul tekib võimalus hallata oma autoparki (auto mõõdud, kandevõime, ülevaatus, kindlustus, teetasud), tekib võimalus hallata oma kliendibaasi (seehulgas arvete loomine, export, meeldetuletuste saatmine), tellimuste sisestamine ja saatmine autojuhile, autojuhi rakendus jne. Lisaks tehtud tööde automatiseeritud arvestus. Klient edaspidi tegeleda enda põhilise tööga – tänaste kliendisuhete ja töö kvaliteedi parandamise ning uute klientide otsimisega.                                                                                            
 • Tellijal ja ehitusettevõttel võimaldab AYREN hallata paremini enda objektidel tööl olevat rasketehnikat ja nendega seotud vedusid (koormate arv, juhtidega kontakteerumine, ülesannete saatmine) erinevatest seadmetest, sh mobiiltelefonist, koostada nendes tehtud tööde koondraporteid ning saada reaalajas infot masinate töödest ja asukohast. Platvorm võimaldab tellijal pääseda ligi endaga seotud objektidel tehtud töödele, objektil olevate masinate asukohtadele, veetud kogustele ja allkirjastada saatelehti, näha tehnika omaniku süsteemist saadetud arveid jpm. Kliendil on edaspidi aega, et tegeleda enda tähtsaima ülesandega – jälgida, et infrastruktuuri töö saab valmis õigel ajal, masinad on efektiivses kasutuses ning objekt on planeeritud eelarve piirides. 

AYREN eemaldab lisaks ettevõtete igapäevaste probleemide lahendamisele ka vajaduse suurele hulgale inimressurssi nõudvale tööle logistikute, objektijuhtide ning raamatupidajate näol, kes tavapäraselt protsesse kontrollivad ja juhivad. Digitaalsed tööülesanded, digi saatelehed, digitaalne ajaarvestus, ehitusspetsiifilised logistikasüsteemid ning CRM arvelduskeskkonnad on vaid jäämäe tipp.

Ärimudel

IseKallur OÜ visioon on laiem kui pelgalt transporditeenuse pakkumine. Selleks on digipöörde ja sellega seotud uute võimaluste toomine ehitussektorisse. Ärikliendile suunatud IT-süsteemide arendamise abil liigub IseKallur OÜ uue ärikontseptsiooniga Eestis regionaalseid transpordi teenuseid pakkuvast kallurifirmast rahvusvaheliseks infotehnoloogiaettevõtteks.

Siseriiklikult jätkatakse praeguste ärisuundadega. IseKallur.ee ja IseKalluri kaubamärk jääb tegutsema Eestis. Rahvusvahelisele turule liigume uue kontseptsiooni ja brändiga. AYRENi kaubamärk hakkab olema suunatud peaasjalikult välismaisele turule. Kogu arendus ja äritegevus toimub läbi IseKallur OÜ, kaubamärgi õigused ja toote õigused kuuluvad IseKallur OÜle.

AYREN hakkab olema eraldiseisev subscription based teenus.

Turg

Täna turul sarnased lahendused puuduvad.

Meie eesmärk on laieneda nii EU kui USA turul. Peamiseks sihiks lisaks lähisriikidele oleme võtnud Ameerika Ühendriigid. USA on paratamatult suurem ja jõuakm turg kui EU. Riigi mastaapsuse, jõukuse ja ühiselt kasutatava inglise keele tõttu on tooted ja teenused lihtsamini skaleeritavad. Ainuüksi USA turul tegutseb 2022. aasta seisuga circa 28,500 kalluritega tegelevat ettevõtet ja 3.78 miljonit ehitusettevõtet. 2021. aasta Medium- and Heavy-Duty Vehicles market structure toob välja, et USA turul on 247,475 registris olevat kallurautot, sinna lisandub sadades tuhandetes dumpereid, ekskavaatoreid, frontaallaadureid jms tehnikat, mis registris ei ole, kuid millele AYREN suunatud on. Meil on olemas USAs kontaktid, kes ootavad toote valmimist ja kes on valmis meid aitama AYRENi turule toomise ja klientide leidmisega.

Globaalne kalluri veonduse turu suurus aastaks 2030 on hinnanguliselt üle 30 miljardi dollari. Erinevate allikate andmetel on globaalne ehitusturu suurus täna ca 10 triljoni dollari juures, aastaks 2030 on see kahekordistunud ca 14-20 triljoni dollari vahele. Sama juhtub ka globaalses ehitussektoris tegutsevate tarkvaralahenduste turuga (see sisaldab ka projekteerimise, disaini jms tarkvarasid), mis aastaks 2030 jõuab kogumahus circa 20 miljardi dollari peale. Eesmärk on 2025. aasta lõpuks kasvada kuni 25 000 kasutajani ja jõuda 2030. aastaks 100.000 kasutajani.

Dump Truck Services in the US - Number of Businesses 2002–2027

Construction in the US - Number of Businesses 2003–2028

Medium- & Heavy-Duty Vehicles Market structure, Environmental Impact, and EV Readiness 2021

Dump Truck Market Research Report Information (Construction, Mining, Agriculture & Forestry, Others) Forecast 2030

Global Construction Management Software Market – Industry Trends and Forecast to 2029

AYREN on suunatud sadadele tuhandetele klientidele üle maailma, kes kasutavad oma igapäevaseks tööks ja logistika juhtimiseks aegunud lahendusi. Platvormi teenused on unikaalsed ning aitavad panustada Industry 4.0 digipöördesse ehitus- ja rasketehnikasektoris, kus TÄNA digilahendusi napib. 

Senised saavutused

Oleme tänaseks kasvatanud müüki üle +4500% ning oleme üks suurimaid ja tuntumaid teenusepakkujaid Eesti turul. Oleme esimene kalluriettevõte Euroopas, kes on kaasanud edukalt ühisrahastust, Top 10 noorettevõtja 2021 (Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, LHV ning Eesti presidendi poolt valitava Noore ettevõtja Top), 4x järjest Äripäeva gasell.

Alustasime ühe väikse kalluri ja IseKallur.ee tellimiskeskkonnaga ning logistilise lahendustega viisil, mis võimaldab meil täna vastu võtta kordades rohkem tellimusi kui teistel kallurifirmadel turul ning teha vedusid, mida varasemalt vedajatel ei olnud mõistlik teostada. Enamasti puudub paljudel ettevõtetel võimekus ning tahtmine transportida väikesemaid koguseid ja üksikuid koormaid. Samuti puudub neil selleks vastav masinapark ja logistika.

Aastate jooksul oleme klientidelt saadud tagasiside põhjal meie praegust keskkonda www.IseKallur.ee pidevalt edasi arendanud. Oleme arusaamal, et ka keerulisi asju saab ajada lihtsalt ning ka kliendil on aeg kõige väärtuslikum ressurss. Aeg = raha. Me soovime, et meie kliendid ei peaks tegelema tegevustega, mis tekitab vaid lisa närvikulu - transportijate/vahendajate otsimine, võrdlemine, viie erineva inimesega suhtlemine, et lõpuks arusaadavat pakkumist saada, teadmatus, kas või millal koorem kohale jõuab. Meie loodud e-poodi kasutades saab klient keskenduda sellele, mis on temale oluline.

Meie eeliseks on lai valik erinevas suuruses masinaid. Tänu väljaarendatud süsteemile suudame võtta tellimusi vastu kella täpsusega 24/7. Samuti puudub meil seetõttu vajadus lao ja laojäägi olemasoluks. Me teeme koostööd kõigi Eesti suurimate ehitajate, karjääride materjalide tarnijatega.

Lisaks e-commerce keskkonnale - oleme tagataustale arendanud logistika ja juhtimissüsteemi, mis on täielikult automatiseerinud nii tellimuste vastuvõtmise, töötlemise kui logistilise juhtimise. 

AYREN platvorm hakkab ära kasutama IseKallur.ee aastate jooksul loodud ja testitud teadmisi ning tehnoloogiaid.

Kuidas me eristume

Oleme sektori Eestvedajasuure tähega.

Traditsionaalsed transpordiettevõtted konkurentsi ei paku, sest neil puuduvad toimivad digilahendused.

Digiettevõtetel puudub aga oma masinapark ning vastav kogemus igapäevastest probleemidest.

Ayren konkurentsieelisteks:

 • Unikaalne uus terviktoode, millesse on ühendatud olemasolevad ja uued teenused, mis on suunatud klientide probleemide lahendamisele.
 • Pikaajaline koostöökogemus maavarade kaevandajate, edasimüüjate ja ehitusettevõtetega.
 • Põhjalikud teadmised sektori probleemidest.
 • Turul seni lahendamata probleemide lahendamine.
 • Töötajate kompetents, nii digipädevused kui suured veoalaste juhtimiste kogemused.
 • Klientide usaldus Eestis, välja töötatud ja toimivad lahendused.
 • Kliendikeskne lähenemine ja projektipõhine põhjalik teostus.
 • Kliendi jaoks väikseimate kuludega kvaliteetse lahenduse leidmine.
 • Efektiivsusele rõhumine, mis aitab vähendada tööstusettevõtete kulusid.
 • Eesti soodne ettevõtluskeskkond ja rahvusvaheline tuntus Eestist kui Start-up ettevõtete riigist.

IseKallur OÜ omab väga tugevat positsiooni tänu headele konkurentsieelistele nii sihtturu, teenuse kui ka arenduspotentsiaali osas.

Projekti jätkusuutlikkusele aitavad kaasa järgmised meetmed:

1) Majanduslik ja keskkondlik jätkusuutlikkus – IseKallur OÜ on pidevalt panustanud tootearendusse ja tööprotsesside efektiivsuse tõstmisele. Projekt muudab tänased tööprotsessid majanduslikult kuluefektiivsemaks, millega saavutatakse ka keskkonnasäästlikus.

2) Finantsiline jätkusuutlikkus – IseKallur OÜ on orienteerunud kasvule ja seega on planeeritavad investeeringud vajalikud ettevõtte pikaajalise turupositsiooni kindlustamiseks Eestis ja sisenemiseks välisturule läbi uue kaubamärgi Ayren. Ettevõte on planeerinud käibe ja kasumi kasvu, mis tuleneb otseselt uue teenuse välja arendamisest.

3) Juhtimisalane jätkusuutlikkus – Ettevõtte üldise arengu ja edukuse tagamisel on oluliseks teguriks omaniku ja juhatuse aktiivsus firma strateegilise arengu planeerimisel ning igapäevase tegevuse koordineerimisel. Ettevõtte juhtkonnas toimub pidev kogemuste ja teadmiste hankimine, ühelt poolt ettevõtte tegevuse korraldamise ning teiselt poolt ettevõtte juhtimise valdkonnas. Erialaseid oskusi, mis on tähtsad ehitusettevõtetele oma teenuste pakkumisel, on juhatuse liikmed omandanud enam kui 10 aastat. Muuhulgas on juhatuse liige Silvar Vähk koostanud teenusega seonduvalt EBS-s bakalaureusetöö.

4) Sotsiaalne jätkusuutlikkus – Projekti mõjul suureneb ehitussektori digitaliseeritus, väheneb halli majanduse osakaal ja suureneb maksukuulekus. 

5) Koostööalane jätkusuutlikkus – Lõpptarbijatega tehakse väga tugevat koostööd juba tootearendusel ("co-production"), teenuse sidumine klientide IT-süsteemidega muudab teenuse kasutamise mugavaks ning väljavahetamise keeruliseks.

Rahakasutus ja ajakava

2021. a Fundwise ühisrahastusplatvormil kapitalikaasamisest hoolimata on suudetud omakapitali tootlust hoida tugevalt üle 20%. 2021. aastal kaasati ühisrahastuse raames 168,160 eurot, mille eesmärk oli masinapargi laiendamine ja tarkvaraarenduse algkapitali kogumine. Nagu lubasime siis 25% kaasatud kapitalist ehk ca 42,000 eurot suunati tarkvaraarendusse, millele lisas IseKallur OÜ sama suures suurusjärgus enda käibevahendeid. 75% jäänud kapitalist suunati masinapargi suurendamiseks ja uuendamiseks.

Seekord suuname 100% kaasatud kapitalist tarkvara tootearendusse ja uute klientide onboardimisele. Mida suurem on kaastav summa, seda kiiremini ja suuremas mahus saame eelnimetatud töid teha.

Plaanime lähiaastate jooksul kasvada valuatsioonis vähemalt 3-4x. Maksimaalse summa kaasamisel on meie plaan järgnev:

 • Stage 1 - toode valmib 2022. aasta lõpus, eesmärk on lansseerida FMP (Fully marketable product) SaaS toode AYREN Eestis 2023. aasta alguses.                                                                       
 • Stage 2 - 2023. aasta 1.-2. kvartalis toimub platvormi Stage 1 arenduste live testimine ja klientide onboardimine Eestis, vigade eemaldamine ja Stage 2 edasiarendus välismaisele turule laienemiseks.                                                                                                                                                
 • Stage 3 - 2023. aasta 2.-4. kvartalis toimub platvormi Stage 1 - 2 testimine USAs ja lähiriikides, uute lisateenuste arendamine.                                                                                                                    
 • Stage 4 - Eesmärk on lansseerida AYREN.EU portaal USAs ja mujal Euroopas 2024. aasta alguses.

Miinimum summa kaasamisel jätkame samui tegevusi, kuid piiratud vahenditega on tarkvaraarenduste tegemine ja laienemise kiirus piiratud, mistõttu eesmärkide saavutamise ajaline raam võib nihkuda.

Käisime 2022. a septembris USA-s Indiana ja Illinois osariigis turu-uuringut tegemas ja kohtumas potentsiaalsete klientidega.

Lubadused investorile, kasumi jaotamine

Investorid saavad osaluse koos kõikide kaasaskäivate õigustega. Oleme suure kasvupotentsiaaliga unikaalses stardipositsioonis varajase etapi tehnoloogiaettevõtte.

Tasemed on eraldiseisvad, ehk ei kehti kumulatiivsel baasil eelmise kampaaniaga. Dividendimaksed on lükatud tulevikku, et saaksime kiiresti kasvada, kasumit jaotades ei ole see sellisel määral võimalik. Meie peamine fookus on kasvamine ja laienemine, seetõttu reinvesteerime järgnevate aastate kasumi, mis tähendab suuremat tootlikust, valuatsiooni ja tulu tulevikus. 

Sul tekib osakule Igniumi järelturu võimalus.
Planeerime tulevikus uusi kapitali kaasamisi.
Pakume võimalusel tagasiostu- ja väljumisvõimalust.
Potentsiaalsed dividendimaksed tulevikus.
Saad meie arengus kaasa rääkida.

START IT UP - alates 240 eur

 • Osalus.
 • Võimalus tulevikus EXITIga väljuda.
 • Ühekordse allahindluse IseKallur.ee e-poest -20%.
 • Kõikide investorite nimed meie enda logistikakeskuse seinale.

PRONKS - alates 1200 eur

 • Osalus.
 • Võimalus tulevikus EXITIga väljuda.
 • Ühekordse allahindluse IseKallur.ee e-poest -25%.
 • Viieks aastaks allahindlus IseKallur.ee e-poest -5%.
 • Soovi korral AYREN platvormi liitumine 12 kuud tasuta.
 • Kõikide investorite nimed meie enda logistikakeskuse seinale.

HÕBE - alates 2400 eur

 • Osalus.
 • Võimalus tulevikus EXITIga väljuda.
 • Ühekordse allahindluse IseKallur.ee e-poest -30%.
 • Viieks aastaks allahindlus IseKallur.ee e-poest -10%.
 • Soovi korral AYREN platvormi liitumine 24 kuud tasuta.
 • Kõikide investorite nimed meie enda logistikakeskuse seinale.

KULD - alates 10,080 eur

 • Osalus.
 • Võimalus tulevikus EXITIga väljuda.
 • Ühekordse allahindluse IseKallur.ee e-poest -40%.
 • Viieks aastaks allahindlus IseKallur.ee e-poest -15%.
 • Soovi korral AYREN platvormi liitumine 36 kuud tasuta.
 • Kõikide investorite nimed meie enda logistikakeskuse seinale.
 • Endanimeline IseKalluri ja/või AYRENI T-särk.
 • IseKalluri logoga näomask.
 • Soovi korral korraldame sulle rekkajuhi elamuspaketi, et saaksid tunda end, kui tõeline kallurijuht.
 • Soovi korral vali autopargist enda lemmik auto ja disainime ning kleebime täiesti Sinu endanimelise kalluri või traktori.
 • Soovi korral saad kohtuda meie juhtkonnaga õhtusöögil, kus arutame detailsemaid tulevikuplaane ja visioone.

Riskid ja maandamine

Nagu iga ettevõte, oleme ka meie avatud majanduskeskkonnast tulenevatele ohtudele. Oleme oma lühikese tegutsemise aja jooksul näinud nii valitsuse poolt järsult tõstetud ja langetatud makse, kütusehinna kahekordistumist, Covid-19 pandeemiat ja sõda. Globaalsed ja lokaalsed kriisid võivad kiirelt puudutada tarbimist ja ehitusmahtusid. Ehitussektor ja töö on seotud sesoonse kõikumisega, mida mõjutavad klimaatilised tingimused. Kui erasektori tellimused tõmbuvad talvekuudel kokku, siis B2B sektori töömahud püsivad kõrged. Kui sajab paksu lund ja õues on näpistav pakane, siis meie rasketehnika koristab lund. Tänu oma innovaatilisusele ja teenuste hajutatusele erinevate harude vahel, oleme endiselt kasvanud kiiresti ja kasumlikult.  Edu saladus on kiire kohanemine ja tänapäevaste digilahenduste olemasolu.

Pikema riskianalüüsi ja ülevaate saad meie äriplaanist.