Korduvad küsimused

Kuidas ma saan raha kaasavatesse ettevõtetesse investeerida?

Investeerimine käib läbi raha kaasava ettevõtte osaluse ostmise. Investor kannab investeeringu summa üle ettevõtja kampaania ajaks loodud erikontole. Raha kaasav ettevõte ei saa üle kantud raha kasutada enne, kui kampaania on edukalt lõppenud. Eduka kampaania korral vabastatakse see ettevõtja erikontolt ning kantakse ettevõtja arveldusarvele. Investorid omakorda saavad seejärel ettevõtte osanikeks.

Kui kampaania ei osutu edukaks kantakse raha investoritele tagasi.

Kes võib ühisinvesteerida?

Kui oled vähemalt 18-aastane, saad investeerida eraisikuna või läbi oma ettevõtte. Lisaks peab sul olema väärtpaberikonto mõnes Eesti pangas.

Kas välisriikide residendid saavad Fundwise'i kaudu investeerida?

Jah, välisriikide residendid saavad investeerida Fundwise'i kaudu.

Kui kampaaniaautor ei kasuta Nasdaqi väärtpaberite keskdepositooriumi, välisriikide residendid ei vaja Eestis registreeritud väärtpaberikontot.

Kui kampaaniaautor kasutab Nasdaqi väärtpaberite keskdepositooriumi, investorid vajavad Eestis registreeritud väärtpaberikontot investeeringu registreerimiseks. Kui sul puudub väärtpaberikonto, ava see mõnes Eesti pangas või kasuta oma koduriigi korrespondentkontot. Vaata lähemalt. Samuti on võimalik alternatiivina investeerida konverteeritava laenu instrumenti. See on alternatiivvõimalus ettevõtte osalusele. Loe lähemalt instrumentide kohta.

Kas on võimalik investeerida oma ettevõtte kaudu?

Jah. Fundwise'is on kõik kasutajakontod füüsilise isiku kontod, kuid investeerimise faasis on võimalik määrata, kas soovid investeerida eraisiku või ettevõttena. Ettevõttena investeerimiseks pead omama esindusõigust sõlmida ettevõtte nimel ja arvel tehinguid ning teha investeeringuid teistesse juriidilistesse isikutesse.  

Mis on väärtpaberikonto ja kuidas seda saada?

Väärtpaberikonto on analoogne tavakontoga, millel hoiad oma raha. Erinevus seisneb selles, et väärtpaberikontol hoitakse väärtpabereid nagu aktsiad, fondiosakud või ettevõtte osad ning selle number on kujul 99XXXXXXXXX. Väärtpaberikonto avamine on kiire ja lihtne: otsusta kas soovid investeerida eraisikuna või oma ettevõtte alt ning pöördu konto avamiseks oma panga poole. Enamikes pankades saab eraisiku väärtpaberikonto avada internetipanga vahendusel. Pärast konto avamist võib võtta mõni päev aega, kuni selle olemasolu avaldub ka EVK avalikus registris.

Kui soovid kontrollida, kas sinul või sinu ettevõttel on väärtpaberikonto juba olemas ja registreeritud EVKs, siis saad seda teha EVK vahendusel.

Milliste summadega on võimalik ühisinvesteerimist alustada?

Minimaalse investeeringu summa jääb reeglina alla 200-300 euro. Seega on ühisinvesteerimine taskukohane viis investeeringutega alustamiseks või oma investeeringute hajutamiseks.

Kuidas saan võõrandada osalust Eestis registreeritud ettevõttes?

Kui osalus on registreeritud EVK­s, siis osaluse võõrandamiseks ei kehti mingit kohustuslikku tehinguvormi ning seda saab vormistada internetipangas või pangakontoris väärtpaberikonto kande näol. Kanne võib olla kas makse vastu tehing (tasu peab laekuma samal ajal kui osad liiguvad ostjale) või makseta tehinguna (tasu liigub eraldi või muul ajal). Tehingutasu piirdub panga hinnakirja alusel tasumisele kuuluva väärtpaberikonto tehingutasuga.

Kui osalus ei ole registreeritud EVKs, ettevõtte osakapitali nimiväärtus on vähemalt 10 000 eurot ja ettevõte on loobunud notariaalsetest tehingutest, tehingut saab vormistada notariväliselt tehingu osapooltele sobilikus vormis. 

Kui osalus ei ole registreeritud EVKs, kuid ettevõtte osakapitali nimiväärtus on alla 10 000 euro, tuleb vormistada tehingut notariaalselt. 

Milliste kuludega pean arvestama osalusse investeerimisel?

Investorile ei lisandu mingit lisatasu osalusse investeerimisel. Fundwise’i teenuse ning osade väljastamisega seotud kulude eest tasub raha kaasav ettevõte. Ainuke kulu investorile on väärtpaberikonto tehingu- ja haldustasud.

Millised on riskid?

Osaluspõhise ühisinvesteerimisega kaasnevate riskide mõistmiseks loe lähemalt meie riskihoiatust. Soovitame iga investeerimisotsust hoolikalt kaaluda ning oma investeeringuid hajutada.

Millised maksukohustused ja ­ eelised on ühisrahastuse kaudu investeerimisel?

Kahjuks ei sätesta Eesti seadused maksueeliseid ühisrahastusinvestoritele ei investeeringu tegemisel ega ka sellest väljumisel. Samas investeerides äriühinguna ei ole äriühingul ka investeeringust väljudes müügi kaudu saadud kasumi pealt mingeid maksukohustusi enne kasumi jaotamist investori osanikule. Eraisikuna investeerides tuleb tulu pealt siiski makse maksta. Tutvu lähemalt kas investeerida eraisikuna või ettevõtte kaudu.

Sirvi ideid investeerimiseks