Eesti
Tehnoloogia 
Lõpeb Feb 03, 2019 23:59
Jaga projekti

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark: konverteeritav laen

Tule omanda osa 11 aastat edukalt tegutsenud ja pidevalt kasvanud unikaalsest sünergiast - teaduspargist, targast tööstuslinnast ja taastuvenergia tootmisest!

42 700 € (43%)

rahastatud 100 000 - 300 000 € eesmärgist

Investeerimine toimub läbi konverteeritava laenu Loe lähemalt.
100 € min investeering
Investeeri

Lühitutvustus

PAKRI Teadus- ja Tööstuspark (PAKRI) on Euroopas unikaalne sünergia rohelisest targast tööstuslinnast, taastuvenergia tootmisest ning rohetehnoloogia sektori kompetentsikeskusest. PAKRI on loodud aastal 2007 ja algusaegadest peale fokusseerinud keskkonnasäästlikkusele ja vastutustundlikule ettevõtlusele.

Tänaseks on meil pidevas väljaehitamises 65 ha unikaalset tarka tööstuslinna. +20 000 m2 renoveeritud ja renoveerimisel tootmispinnal ning arendus- ja testimisalal tegutseb hetkel 22 tootmis- ja üle 35 rohetehnoloogia äriteenuste klienti ning rohetehnoloogis kogukond kasvab vastavalt äripindade väljaehitamise võimekusele. PAKRI energiavõrgu kaudu toodame oma klientidele ise taastuvenergiat nii päikesest, tuulest kui biomassil toimivast koostootmisjaamast, mis annab võimaluse kasutada ettevõtetel oma tootmisprotsessis keskkonnasäästlikku energiat kontrollitud hinna kaudu. 

PAKRI visioon aastaks 2020 on saada Põhja-Euroopa juhtivaks rohetehnoloogia kompetentsikeskuseks ja suurimaks erakapitalil arendavaks targaks tööstuslinnaks. Selle saavutamiseks on meil sobivad eelised. Lisaks väga hea geograafilisele ja logistilisele asukohale Põhja-Euroopa südames, pidevalt arendamisel targale tööstuslinnale ja autonoomsele energiavõrgule on aastatega kujunenud tugev partnervõrgustik ja müügioskused PAKRI turundamiseks nii kohalike kui välismaiste tootmisettevõtete saamiseks PAKRIsse.

2017.a aprillis algatasime Tesla Euroopasse planeeritava Gigafactory Eestisse meelitamiseks kampaania (vt www.teslacounty.com). Varasemalt oleme PAKRIsse kolimise läbirääkimisi pidanud veel Apple, Northvolt, Google, General Electric, Vestas, Enercon ja paljude teiste nimekate ning tegusate ettevõtetega erinevast maailma otsast. Läbirääkimisprotsessid on pikad ja tänaseks veel vara öelda, kes nimekatest tegijatest turul võiks valida Eesti ja PAKRI oma järgmiseks tootmise asukohaks. 

Tänase kodumaiste ja rahvusvaheliste klientide kõrgenenud nõudluse realiseerimise jaoks väljastame konverteeritavaid laene, mille realiseerimine osakuks toimub hiljemalt 24 kuu jooksul.

Probleem ja lahendus

Meie fookuskliendid hindavad järjest rohkem läbimõeldud tootmiskeskkonda ja soodsa hinnaga taastuvenergiat. 11 aastat tehtud eeltöö koos seniste arengutega on viimase aastaga tõstnud kliendipäringute arvu kuuekordseks.

Hüppeliselt kasvanud nõudluse rahuldamiseks täiendasime esmalt PAKRI meeskonda vajalike kompetentsidega. Näiteks kaasasime meeskonda Eesti suurima energiaettevõtte, rahvusvaheline juhtimise ja investeerimiskogemusega Sandor Liive. Samuti elektrivõrkude, energiatootmise tehnilised lahenduste ja ehituskogemusega Marti Laidre. Lisaks otsime kiireid viise üüritava tootmispinna laiendamiseks ja tänavu kevadel soetasime lisaks tänasele kahele hoonekompleksile veel kolmanda, renoveerimist vajava 5500 m2 suuruse tootmishoone. Energiavõimsuse suurendamiseks on väljaehitamisel 0,8MW päikesepark (tähtaeg 31.12.18) ning teeme ettevalmistusi suuremamahuliseks võrguarendamiseks vajaliku investeeringu kaasamiseks.

Uue kliendi majutamiseks kulub tootmispinna ettevalmistamiseks ja energiavõimsuse arendamiseks 1 kuni 9 kuud sõltuvalt kliendi nõuetest. Varasemalt on PAKRI tõestanud oma suutlikkust kliendile mõeldud tootmisruumid ja energiavõimsus vajalikus ajaraamistikus ette valmistada. Kliendinõudluse kasvu tõttu on aga PAKRI kitsaskohaks saanud täna ajagraafikus püsimine energiavõimsuse ja infrastruktuuri väljaehitusel. Seda eeskätt aeganõudvate projekteerimistööde ja pikkade seadmete tarneaegade tõttu. Samuti eeltöödeks vajaminevate investeeringute mahtude suurenemise tõttu võrreldes esialgu eelarves planeeritavaga. 

Probleemi lahendamiseks soovime järgmistele klientidele suuta tootmispinda koos infrastruktuuriga välja arendada võimalikult palju juba nii-öelda valmislahendusena, jättes ainult ettevalmistustöödeks kliendispetsiifilised ettevalmistused ruumide rendile andmiseks. Vajame suuremat investeeringusüsti mahuprojekteerimise ja ehituslubade taotlemiseks kogu hoonekompleksi ruumidele, projekteerimise faasis juba seadmete tellimuste vormistamiseks, sh ettemaksete tegemiseks tootmisjärjekorda saamiseks jmt.

Konverteeritavad laenud suunatakse ülalmainitud tegevuste elluviimiseks ning suuremahulise (2-4 miljonit eurot, 2020. a) rahakaasamise eeltöödeks.

Toote/teenuse kirjeldus

PAKRI pakub oma klientidele:

 • Äriteenused: tugiteenused, mentorlus, eksporditugi
 • Tootmispindade rent ja müük erinevas suuruses ja hinnatasemel (rent al 2 eur/m2, müük al 20 eur/m2)
 • Kommunaalteenuste vahendamine
 • Roheenergia ehk taastuvenergia (elekter, küte, jahutus) tootmine ja müük
 • Jääkenergia ja jääkmaterjalide väärtustamine (nt kliendi tootmise jääksoojuse kasutamine ruumide kütmiseks, ühe kliendi puitjäätmete suunamine teise kliendi toote toormaterjaliks jm)

Ärimudel

PAKRI peamised tegevused on ühtlasi ka konkurentsieelised:

 • unikaalne füüsiline keskkond
 • taastuvenergia tootmine ja müük
 • fokuseerimine rohetehnoloogia valdkonnale

1. Unikaalne füüsiline keskkond

2007. aastal koostatud unikaalse kooslusega tööstuslinna planeering lähtub hoonete optimaalsest paiknemisest kinnistul (nt passiivmajale kohaselt lõuna poole aknad), linnaku sisesest transpordist ning hoonete kõrval, kohal ja all energiatootmise koos oma taristuga paiknemisest. 

Tänased olemasolevad renoveeritud tööstushooned pakuvad juba täna klientidele erinevas hinnaklassis ja suuruses  keskkonnasäästlikke ruume vastavalt kliendi vajadustele ja võimalustele. Ka ruumide renoveerimisel oleme jälginud PAKRI kontseptsiooni. Näiteks, Kivi 12 hoonekompleksis jälgime ja kontrollime klientide energiatarvet (paigaldatud ruumipõhised monitoorimise+kontrollseadmed, kliendile ca 30% kokkuhoidu küttelt). Samuti on hoones hakkepuidul koostootmisjaam (elektri+küte tootmine), mis on muutnud hoone taastuvenergia abil välisest energiast autonoomseks. Kivi 2 hoonekompleksis kasutame valgustuses 100% LED lampe (kliendile ca 35% kokkuhoidu elektrikulult) ning hoonet köetakse ainult jääksoojusega. 

PAKRI kinnisvara arendus kompetents koosneb kinnisvara-alasest kõrgharidusest Eestist, Ameerikast ja Inglismaalt, läbitud passiivmaja sertifitseerimise koolitused (CPHD), LEED, BREAAM ning praktiline kogemus aastast 1986.

2. Hoonete varustamine taastuvenergiaga

Nii planeeritavad kui olemasolevad hooned võimaldavad kohapeal (hoone sees, peal, hoonest 50 m raadiuses) paigaldada energiatootmisseadmeid (tuulik, päikesepaneelid, koostootmisjaam, maasoojus) ning ehitada välja oma energiavõrk. Oma energiatootmine ja -võrk annab võimaluse meie klientidele pakkuda taastuvenergiat (mille järgi sihtgrupi klientidel väga suur nõudlus) ning kontrollida sellega energiahinda. Taristu võimaldab omakorda klientide jääkenergiat (nt soojaenergia) kasutada ja see lisatuluks pöörata, teistele klientidele tähendab see aga soodsamaid kommunaalteenuseid. 

PAKRI kogu oma taastuvenergia tootmise potentsiaal 75MW. Täna toodame taastuvenergiast hoonekompleks nr 1 (Kivi 12) jaoks ise 100% elektrist (45KW) ja küttest (110KW), hoonekompleks nr 2 (Kivi 2) saab kütte jääksoojusest (80KW) ning hoonekompleks nr 3 (Tallinna mnt 31) jaoks rajamisel 0,8MW päikesepark ja 10KW väiketuulik. Lisaks on Paldiski ainuke linn Eestis, mille territooriumil asub 64MW tuulepark, mis annab omakorda meie klientidele juba täna ca 35% ajast taastuvenergiat.

PAKRI meeskonnal on energiatootmise, ehituse, müügi ja finantsalane kõrgharidus, Eesti Energia juhtimise kui ka Elektrilevi osakonnajuhtimise ja praktiline kogemus aastast 1995.

3. Fokusseerimine rohetehnoloogia valdkonnale

Rohetehnoloogia valdkonda kuuluvad ettevõtted, kes arendavad nutikaid uusi tehnoloogiaid, mis võimaldavad olulist energiasäästu või töötavad välja uusi põnevaid materjale või teenuseid rohetehnoloogia valdkonnas.

Koostöös Teaduspark Tehnopol ja Cleantech ForEstiga pakume oma ekspordi- ja mentorvõrgustikku, et aidata kaasa uute toodete ja teenuste arendamisel, ekspordiplaanide tegemisel ja uutele turgudele sisenemisel. Toetame Eesti rohetehnoloogia ettevõtete võimekuse kasvu.

Turg

PAKRI peamised sihtkliendid on nii Eesti kui ka välisriikide rohetehnoloogia valdkonna tootmiskliendid, tootmiseks kasutavat taastuvenergiat ja energiakokkuhoidu hindavad ning energiamahukad kliendid.

Senised saavutused

 

Kuidas me eristume

 • fokuseerime konkreetsele sektorile - rohetehnoloogia
 • taastuvenergia tootmine ning müük
 • roheline töökeskkond, vastutustundlik tööstuspark
 • erinevas suuruses, seisus ja hinnaklassis olemasolevad tootmispinnad ja suures valikus vaba maad ning seda kõike väga heas logistilises ja geograafilises asukohas Paldiski linnas - sisuliselt saab klient areneda ühes kohas jätkusuutlikult igas arenguetapis
 • loome sünergiat kliendi äride, PAKRI pakutava vahel ringmajanduse printsiibil

Rahakasutus ja ajakava

 • detsember'18-märts'19 käibevahendid turundusse ja ettevalmistused suurema rahastuskampaania jaoks
 • jaanuar-destember'19 käibevahendid infrastruktuuriga seotud eeltöödeks (projekteerimised, seadmete tellimised jne)
 • aprill-mai'19 koostatud materjalidega rahastuskampaania võimalikele partneritele võimaluse tutvustus
 • juuni'19 avaliku rahastuskampaania algus
 • september-detsember'19 konverteeritavate laenude lunastus või väljaost (või siis hiljemalt detsember'20)

 

 

Lubadused investorile, kasumi jaotamine

PAKRI väljastab käesoleva Fundwise kampaaniaga 5% hinnaalandusega konverteeritavad laene, st laenuandja saab õiguse omandada 24 kuu jooksul osa Pakri Teadus- ja Tööstuspark OÜ-st.

Juhtkond/osanikud pakuvad ka Teie poolt väljastatud konverteeritavale laenule "tagasiostu garantii", st kui on osaluseks konverteerimise hetk saabunud, siis alternatiivse variandina ostetakse laen tagasi 9%/a intressiga.

PAKRI lubab hiljemalt 24 kuu jooksul (planeeritud 9-14 kuu jooksul) viia läbi järgmise suurema (suunatud infrastruktuuri investeerimiseks) rahastuse kaasamise, mille hetkel lunastatakse ka 5% hinnaalandusega konverteeritavad laenud või ostetakse laen tagasi 9%/a intressiga

Tegemist on konverteeritava 5% hinnaalandusega laenuga, mis tähendab, et laenu andmise hetkel ei lähe automaatselt üle osa PAKRIst, vaid see tehing saab toimuma ettenähtud aja jooksul (kuni 24 kuud) toimuva suurema rahastuse kaasamisel.

Miks konverteeritav laen? Võttes arvesse PAKRI tänast arengutaset ja liiga suurt erinevust kontserni konsoliteeritud ja auditeeritud bilansilise väärtuse (konservatiivsel meetodil 4,9M eur) ning ettevõtte osanike ja juhtkonna poolt hinnatud ettevõtte turuväärtuste (7M eur) vahel, on tavapärane kui ettevõtte õiglase hinnangu annab suurem (al 10% ettevõttest) rahastuse kaasamine. Sel hetkel õnnestunud suurema rahastuse kaasamisel annab turg õiglase hinnangu ettevõtte hetkeväärtusele ning siis konverteeritakse teile väljastatud 5% hinnaalandusega laenud sama väärtusega aga madalama hinnaga ümber osakuteks.

Näide: Fundwise kampaania käigus annad 10 000 euro eest konverteeritavat laenu, millel on 5% hinnaalanduse õigus (discount value). 16ndal kuul lõppeb järgmine 20% ettevõtte osakute märkimine ja kogutakse kokku 2M eurot. See näitab, et sellel hetkel on ettevõtte väärtus 10M eurot ning iga ettevõtte muudetud osakapitaliga (10 000) osaväärtus 10 000 000/10 000=1000 eurot. Sellisel hetkel tekib Sinul õigus lunastada välja 5% soodustusega üks osa ehk 950 euro eest, mis annab sulle täna investeeritud 10 000 euro eest 10 000/950=10,52 osa ehk 10 000/10,52=0,1052% PAKRIst.

Riskid ja maandamine

PAKRI peamised riskid on maandatud bilansis kajastatud varadega ja väärtus-laenu suhtekordajaga (väärtus 5,2Meur, laenu kohustusi 1,1M eur), st äririski maandab realiseeritav vara ehk järgmised kinnisvarad:

 1. 100% tütarettevõtte Pakri Kivi 12 omanduses: Kivi 10, 12, 12a ja 14a hooned, lisandumas varade hulka Kivi 16 kinnistu (bilansiline maht 1,2M eur, 2017.a kasum 0,2M eur)
 2. 100% tütarettevõtte Pakri Kivi 2 OÜ omanduses: Kivi 2/Peetri 16 tootmishoone (bilansiline maht 0,6M eur, 2017.a kasum 0,09M eur)
 3. 100% tütarettevõtte Pakri Tallinna 31 OÜ omanduses: Tallinna mnt 31 tootmishoone (bilansi maht 0,45M eur, tegevus algas 04.2018), lisaks tähtajaga 31.12.18 ehitamisel 0,8MW suurune päikesepark (investeering 0,8M eur)
 4. Pakri Tark Tööstuslinn 52 ha I. etapp detailplaneeritud (kooskõlastused olemas, ootab volikogu kehtestamist) maad, mis annab õiguse ehitada tootmis-ja ärihooneid ehitusaluse pindalaga 120 000 m2, kõrgusega 28 m ning lisaks energiavõrgu 50MW koostöötmisjaam ja 10MW päikeseelektrijaam. Detailplaneeringu käigus on läbitud ka kuni 18MW tuulepargi rajamise õigus, mis hetkel ootab Kaitseministeeriumiga koostöös lahendust radari-tuulik vahelisele probleemile (otseselt Pakri Teadus- ja Tööstuspark OÜ bilansis, väärtusega 3,15M eur)

Igapäevaselt PAKRI tegevust mõjutavad riskidest tooksime välja üldise majanduslanguse. Pankadega pidevalt suheldes ja jälgides üldist majanduskliima arenguid võib PAKRI hinnangul seda oodata 2020-2021.aa. See ei mõjuta kunagi kõiki tootmisvaldkondi, mistõttu oleme arvestanud, et kuni 60% klientide puhul võime kogeda kohustuste täitmise raskusi ja viivitusi. Selle leevenduseks tagame läbi pideva kliendisuhtluse nende äriolukorraga (nt tellimuste seis, tagasilöögid, edusammud, finantsolukord jne) kursis olemise. Pideva kursisoleku tõttu saame ca 2-3 kuud enne kliendiprobleemi ilmnemist finantsiliselt alustada ümberkorraldustega riskide ennetamiseks (nt pangalt põhiosa maksepuhkuse palumine, klientidelt lisatagatiste leidmine jne) ning täiendava toe pakkumiseks (nt äriteenusega uued eksport kliendikontaktid jne).

PAKRI on varem juba ühe majanduslanguse edukalt läbinud ning ettevõttes on kogemus ja kompetents ka järgmiste langustega edukalt toime tulla.