Eesti
IT ja telekommunikatsioon
Lõpeb Jul 02, 2018 23:59
Jaga projekti

QUESTCITY: Quests in mobile app

Questcity on uus toode interaktiivsete ja harivate seikluste loomiseks ja läbimiseks mobiilirakenduse abil.

39 360 € (131%)

rahastatud 30 080 - 71 040 € eesmärgist

Pakkumisel 6,99 % kuni 15,08 % ettevõttest
160 € min investeering
Investeeri

Lühitutvustus

Questcity on uus toode interaktiivsete ja harivate seikluste loomiseks ja läbimiseks mobiilirakenduse abil. Rakendust on võimalik alla laadida Google Play või App Store’ist. Questcity annab igale kasutajale ligipääsu lõputusse seikluste maailma. Esialgne looja - Paradoxi meeskond (questroom.ee) - alustas esmalt põgenemistubade ehitamisega ning seejärel viis piiritletud ruumis olevad mängud väliskeskkonda. Questcity mobiilirakendus sai loodud selleks, et näidata kui põnevad saavad seiklused olla pärismaailmas.

2018. aasta maikuu alguses anname kasutajatele võimaluse luua meie veebilehel ise seiklusi (läbi Questcity seikluste ehitaja) ning neid Questcity poes müüa teistele rakenduse liikmetele. See annab võimaluse seikluste koostajatel teenida loodud teekondade eest tasu 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas.

Meie rakendus on ideaalne võimalus linna, konverentsi või üritusega tutvumiseks uudsel interaktiivsel viisil. Ettevõtete seisukohast on tegemist kõrgetasemelise tootega, mis suunab neid looma laiemale ringkonnale müüdavat unikaalset sisu.

Kogemus, mille omandasime keeruliste põgenemistubade (questroom.ee) loomisel, võimaldab meil enda klientidele pakkuda asjatundlikult koostatud mõistatusi ning seiklusrohkeid teekondi.

Me soovime saada lisarahastust, et läbi viia turunduskampaaniaid ning suurendada enda meeskonda. Meie missioon on saada kõige populaarsemaks interaktiivsete seikluste loojaks kogu maailmas.

Probleem ja lahendus

Esmalt olid mängud, mille eesmärgiks oli kinnisest ruumist väljapääsu leidmine, kättesaadavad vaid arvuti vahendusel. Paar aastat tagasi tõusid esile nendele arvutimängudele analoogsed “Põgenemistoad” - reaalajas toimuvad seiklused, kus inimesed saavad end proovile panna ja lahendada mõistatusi pärismaailmas ilma ekraani ja arvutihiireta. Questcity on antud idee edasiarendus, mille abil on kõik need seiklusmängud kättesaadavad Questcity mobiilirakenduse kaudu. Sellise meelelahutuse unikaalsus seisneb laias sihtgrupis: linlased ja turistid saavad nautida enda jalutuskäike lahendades linnas ringi liikudes erinevaid mõistatusi. Meie mobiilirakendus on suunatud mitmele segmendile: orienteerujatele, ürituse korraldajatele, linnavalitsustele, turistidele ning kõikidele teistele üksikisikutele, kes on huvitatud enda võimete proovile panemisest ning on seejuures valmis lahendama ka erinevaid digitaalseid mõistatusi.

Questcity rakendus pakub kasutajatele uut liiki ennenägematut meelelahutust. Meie mängud sobivad ideaalselt linna külastavatele turistidele, võimaldades neil linnaga tutvuda unustamatul viisil ning puhkeaega interaktiivselt veeta.

Me usume, et Questcity rakendus innustab kasutajaid nende aktiivsetes tegevustes, suunab neid tavapärasest palju enam ringi liikuma ning soosib mugavalt diivanilt üles tõusmist.

Toote/teenuse kirjeldus

Meie mobiilirakendus hõlmab mitmeid erinevaid funktsioone: GPS navigatsioon, kaardid, küsimustikud ja mõistatused, auhinnapunktid, audio- ja videofunktsioon ja juhised, mis võimaldavad mängida erinevaid mõistatusi võistlusena - vaatamisväärsuste ralli linnas, seiklused muuseumis, vastuste otsimine eksponentide seast ning palju enamat. Questcity võimaldab kõigil kasutajatel meie rakenduse abil koostada isiklikust eesmärgist lähtuvat seiklust. Kasutaja saab endale teha profiili, koostada enda nägemuse järgi meeldiva rännaku ning seda edasi müüa või anda tasuta kasutusse. Iga seikluse koostaja saab rakenduse kasutajatelt ka tagasisidet. Rakenduse funktsionaalsus sobib paljudele ettevõtetele, kes tegelevad konverentside ja mistahes ürituste organiseerimisega või viivad läbi regulaarseid näituseid.

Rakendust on võimalik proovida Paradoxi meeskonna poolt loodud teekonna abil - selleks on Tallinna Vanalinna seiklus, mis on juba kättesaadav Questcity poes. Tallinna vanalinna seiklus on uut tüüpi aktiivne meelelahutus, mille käigus Questcity rakendus muudab sinu jalutuskäigu põnevaks seikluseks.

Ärimudel

Alex Osterwalderi poolt loodud tuntud ärimudeli järgi jaotasime enda ettevõtte halduse üheksaks sektoriks:

Ärimudel.

Turg

Eesti Statistikaameti andmete kohaselt kasvas 2016. aastal turistide osakaal eelmise aastaga võrreldes 3% (Eesti Statistikaamet, 2016). Samasugust kasvumäära oodatakse ka järgnevateks aastateks. Meie põhiline sihtgrupp on turistid, kes on huvitatud interaktiivsetest ekskursioonidest meelepärastes linnades. Olgugi, et me tuleme esmalt tootega välja Eestis, ei ole rakendusel piiranguid ühegi maailma asukoha suhtes. See tähendab, et linnaekskursioone ja seiklusi on võimalik läbi viia igas riigis ja asukohas. Sellest tulenevalt ei ole meie põhiline turistide sihtgrupp seotud ühegi kindla asukohaga.

Questcity rakendus hõlmab endas mitmeid funktsioone, mis võimaldavad meil enda toodet pakkuda mitmele segmendile. Me saame abiks olla ettevõtetele, kes on huvitatud konverentside, ürituste või koosolekute organiseerimisest. Näiteks koostasime me ühe seikluse Creative Mobile poolt läbi viidud GameDevDay raames. Questcity meeskonna ülesandeks oli üles ehitada igale konverentsil osalejale sobiv seiklus, kus parim läbija sai Creative Mobile ja partnerite poolt välja pandud eriauhinna. Seiklus võimaldas külastajatel tutvuda ettevõtteid tutvustavate boksidega interaktiivsel viisil.

Meetings.ee andmebaasi kohaselt viidi 2017. aastal Eestis läbi 4 473 erinevat üritust, kus osales 48 914 inimest välisriikidest ning 233 577 kohalikku elanikku (Lätr, Lehtsaar & Tiigi, 2017). See näitab, et turul on palju võimalusi Questcity rakenduse kasutamiseks ka korraldatavatel üritustel ning me saame konverentse rikastada unikaalse ja unustamatu kogemusega.

Selleks, et suurendada erinevate teekondade ja saadaolevate seikluste valikut, tutvustame me enda mobiilirakendust ülikoolides, kus kutsume õpilasi üles ise seiklusi koostama. Tudengitele on see alternatiiviks osakoormusega tööle. Meie rakendus võimaldab neil teha midagi tõeliselt unikaalselt ja pilkupüüdvat mitmes erinevas valdkonnas ning mis kõige tähtsam - võimaldab töötada endale sobival ajal õpinguid segamata. Juba ainuüksi Tallinna Tehnikaülikoolis on üle 11 000 õpilase, kellest ligikaudu 13% on pärit välisriikidest ning kes võiksid olla huvitatud sellisest raha teenimise võimalusest (Tallinna Tehnikaülikool, 2017).

Eeltoodust tulenevalt on meie eesmärgiks teha koostööd ka Üliõpilasesindustega, mis aitavad meil tutvustada enda rakendust erinevatel üritustel ja konverentsidel. Sel viisil saame kaasata õpilasi loominguliselt mõtlema ning meie tootele väärtust juurde andma. Käesoleval hetkel on teeme koostööd EBSi ja TTÜ üliõpilasesindustega ning Paradoxi põgenemistubadega. Me soovime samaväärse koostöö osas partnereid juurde leida, et Questcity rakendusse lisanduks uusi harivaid seiklusi ja teejuhte.

Senised saavutused

 • Välja tulnud Androidi ja iOS rakendustega;
 • Toodet reklaamitakse questroom.ee ja nowescape.ee vahendusel;
 • Meie rakendus on kasutusel Paradoxi põgenemistubades;
 • Meil on enam kui 1 000 jälgijat Facebooki lehel ning rohkem kui 67 tagasisidet maksimaalse hinnanguga. Meie Instagrami kontol on ligikaudu 1 000 jälgijat;
 • Me oleme lõpetamas Questcity seikluste ehitamise arendust ning Questcity poodi meie veebilehel www.questcity.ee;
 • Oleme loonud mitmeid unikaalseid Paradoxi meeskonna seiklusi Tallinnas, Narvas ja Narva-Jõesuus;
 • Koostasime Creative Mobile soovil seikluse « GDD» GameDevDay raames;
 • Viisime läbi ühe suurima linnaseikluse Eestis, mis hõlmas nelja linna;
 • Teeme koostööd Paradoxi põgenemistubadega, Sutochno majutusrendiga, Noorus SPA ja teiste partneritega nagu Estonian Business School ja Tallinna Tehnikaülikooli õpilasesindus;
 • Me esitlesime enda ideed ETV+ kaudu ning see sai positiivse tagasiside;
 • Sutochno OÜ korterites kajastatakse reklaame seikluste kohta;
 • Kõik eelnevad tööd on teostatud läbi Paradox OÜ, kuid kommertsalane õigus Questcity rakenduse osas kuulub Geek OÜ ettevõttele;
 • Registreeritud on veebidomeenid .se, .fi, .lv, .lt, dk, .pl, .org, mis suunavad questcity.ee veebilehele;
 • Tänaseks oleme avalikustatud juba ligikaudu 15 unikaalset seiklusteekonda;
 • GameDayDev ajakirja eriväljaandes avalikustati artikkel Questcity rakenduse kohta ning ka seal toodi välja meie soov koguda lisafinantseeringut. 

Kuidas me eristume

Meil on laialdane kogemus erinevate seikluste ja ürituste korraldamisel mitmetele erineva taustaga ettevõtetele. Saadud kogemus annab meie meeskonnale enesekindlust, et hoida end vastavuses kliendi vajadusega ning pakkuda parimat teenust.

Meie teenus on üles ehitatud nii, et igaüks saab läbida ja ka ise luua uusi interaktiivseid seiklusi ning seeläbi raha teenida. Meie pakkumine on lahenduseks mitmete ettevõtjatele, kellel on probleeme enda külastajatele ürituse tutvustamisega. Me pakume juriidilistele isikutele konverentside läbiviimiseks innovaatilisi lahendusi. Questcity on ideaalne toode, mida ümbritseb hästi organiseeritud infrastruktuur.

Me paneme rõhku detailidele. Rakendusel on kena disain, mis on kujundatud 2018. aasta moetoonides. Rakendus on väga pilkupüüdev ning atraktiivne. Disain on vaid rakenduse üheks tähtsaks osaks - sellele lisanduvad omakorda mitmed tehnilised funktsioonid. Kõik see - koondatuna üheks keskkonnaks - kujundab meie tootele ideaalse mulje.

Lihtne ja mugav lahendus koostatud seikluste ja teekondade müümiseks veebilehe, App Store ja Google Play rakenduste kaudu muudab ostu sujuvaks ja kiireks igale kasutajale. Seikluse saab avada kasutajatele koheselt ilma üleliigsete sammudeta. Mängida saab igal ajal 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas ning selleks ei ole tarvis isegi internetiühendust.

Meie rakendus on enda disaini ja funktsionaalsusega Euroopa turul esimene omasugune. Me lubame igaühel saada seikluste koostajaks ning teenida sissetulekut, andes enda isikupärane teekond läbimiseks teistele kasutajatele.

Rahakasutus ja ajakava

Investeeritud raha plaanime kasutada turunduse tarbeks ja täiendavate töötajate palkamiseks. Me oleme endale registreerinud mitmeid domeene nagu näiteks .se, .fi, .lv, .lt, dk, .pl, .org ning järgmiseks sammuks soovime laieneda Questcityga Euroopasse. Selle eelduseks on suur investeering turunduskampaaniasse (vt questcity_marketing_2018). Oleme teadlikud, et rakenduse juhtimise, arenduse ja halduse peale kuluv ressurss kasvab koos kasutajate hulgaga.

Meie põhilised kulud 2018. aastal on järgnevad (vt questcity financial report est):

 • 26% tööjõukulud;
 • 40% rakenduse juhtimine, haldus, litsensid ja tugi;
 • 34% muud kulud.

Tegevusplaan 2018. aastaks 30 080 € eurose investeeringu olemasolul:

 • Kahe täiendava müügiinimese palkamine;
 • 15 400 eurot investeeritakse turundusse;
 • Taotlus patendiametile;
 • Veebilehtede tarbeks otsingumootorite optimiseerimine;
 • Müüa enam kui 10 rakunduse koopiat “white label” lahendusena;
 • Müüa 2018. aasta jooksul vähemalt 1 000 koostatud teekonda/seiklust;
 • Müüa seikluste koostajatele vähemalt 900 tavaprofiili;
 • Müüa seikluste koostajatele vähemalt 300 premium profiili;
 • Osalemine mitmetel messidel. 

Tegevusplaan 2018.  aastaks 71 040 € eurose investeeringu korral:

 • Viie täiendava müügiinimese ja kahe arendaja palkamine; 
 • 32 400 eurot investeeritakse turundusse;
 • Taotlus patendiametile;
 • Veebilehtede tarbeks otsingumootorite optimiseerimine;
 • Müüa enam kui 10 rakunduse koopiat “white label” lahendusena;
 • Müüa 2018. aasta jooksul enam kui 3 887 koostatud teekonda/seiklust;
 • Müüa seikluste koostajatele enam kui 1 100 tavaprofiili;
 • Müüa seikluste koostajatele enam kui 800 premium profiili;
 • Lepingu optimiseerimine Makecommerce osas, et vähendada tehingu töötlemise hindu;
 • Suurendame erinevatel Euroopa turgudel kulusid Adwordsile, Facebookile ja Instagramile, et saada juurde uute seikluste koostajaid ning suurendada enda kliendibaasi.

Infot Questcity investeeringute kohta jagati ka GameDevDay konverentsil.

Lubadused investorile, kasumi jaotamine

Questcity ei ole ainult idee vaid juba aktiivselt tegutsev toode, mis on juba nii mõndagi saavutanud ja millel on suur potentsiaal koostöövõimalusteks terves meelelahutusvaldkonnas.

Meie eesmärgiks on juba 2020. aastal dividendide välja maksmine summas 20 000 eurot ning 2021. aastal summas 40 000 eurot. (vt questcity financial report est)

Meie suund on jätkusuutlikul arengul, teenuste laiendamisel ja ettevõtte väärtuse suurendamisel. Hea pakkumise korral ei välista me võimalust ettevõtet edasi müüa mõnele mõjukamale ja suuremale huvilisele.

Lisaväärtus investoritele:

Investoritele, kes investeerivad vähemalt 500 eurot, anname:
- võimaluse kasutada mõnel suurel üritusel tasuta meie rakendust;

- ühekordse vabalt valitud Paradoxi põgenemistoa kinkekupongi (Tallinnas või Narvas);

- 5 tasuta promokoodi Questcity seikluste läbimiseks

Riskid ja maandamine

Konkurendid arendavad sarnase funktsionaalsuse ning laienevad.

 • See risk püsib alati. Me oleme brändi ja toote lahenduse loonud selliselt, et seda on võimalik kasutada erinevates piirkondades. See mitmekesistab portfooliot ning teeb teistel ettevõtetel konkureerimise keeruliseks. Lisaks investeerime enda aega ja panustame uute lahenduste loomisesse ning lisaväärtuse andmisesse. Meie plaan on tulevikus kaasata enda seiklustesse virtuaalreaalsuse elemente, integreerida sotsiaalvõrgustikke ja hindamisskeeme. Lubame, et püsime rajal ning ei peatu seatud eesmärkideni jõudmisel. Soovime saada lisainvesteeringut selleks, et kiirendada enda laienemist uutes asukohtades ja seeläbi saame luua konkurentidele turule sisenemiseks suuremaid barjääre.  

Seiklused ja marsruudid ei pruugi järgmisel aastal enam populaarsed olla.

 • Juba tänaseks oleme me valmis arendanud toote põhifunktsionaalsuse. Meil on partnerlus Creative Mobile, Noorus SPA, Astri keskuse ja teiste ettevõtetega. Sellest tulenevalt saame toote välja anda koheselt ning ka partnerid saavad seda kasutama hakata mistahes ajalise viiteta. See minimiseerib riski, et tootega välja tulemise ajaks ei ole see enam aktuaalne ning lisaks annab meile eelise teiste konkurentide ees. 
 • Testisime klientide huvi rännakute ja interaktiivsete seikluste vastu. Me pakume täna terviklikke valmis seiklusi enda põgenemistubade ja nowescape.ee veebilehe kaudu.