Tingimused kampaania loomiseks

  • Kampaania korraldaja on Eestis registreeritud osaühing (OÜ).
  • Kampaania korraldaja põhikiri sätestab osanike ostueesõiguse, elektroonilise hääletamise võimaluse osanikule ning osakapitali suurendamisel ülekursi. Soovitame kehtestada põhikirjas ka osa pantimise keelu.
  • Kampaania korraldaja osakapital on kogumahus sisse makstud.
  • Kampaania korraldaja osad on registreeritud Eesti Väärtpaberikeskuses (EVK-s).
  • Kampaania korraldaja on nõus avama Swedbankis eritingimustega konto kampaania ajaks ja otstarbeks eritingimustega konto lepingus sätestatud tingimustel.
Kampaania loomiseks logi sisse