Eesti
Tehnoloogia 
Lõpeb Jan 23, 2018 23:59
Jaga projekti

SKUUPERI TÕLKEPORTAAL

Toome keerulise tõlketehnoloogia lihtsal kujul kõigi inimesteni

10 129 € (34%)

rahastatud 30 064 - 150 000 € eesmärgist

Pakkumisel 1,96 % kuni 9,09 % ettevõttest
121 € min investeering
Investeeri

Lühitutvustus

Skuuper pühendub oma teenustes kahe peamise tehnoloogia – masintõlke ja tõlkemälutehnoloogia ühendamisele. Kuigi pakume oma platvormil ka klassikalise tõlketeenuse ostmise võimalust, on Skuuper ennekõike tehnoloogiaettevõte, mis keskendub tõlketehnoloogia arendamisele.

Mis meid teistest tõlketehnoloogia toodetest eristab on see, et tõlkerit võib kasutada igaüks ilma, et tal tõlkealast kogemust või väljaõpet oleks. Skuuper toob keerulise profitööriista lihtsustatud kujul kõikide inimesteni, võimaldab vähendada tõlkimiseks kuluvat aega ja säästa raha.

Täiesti uudse lahendusena tõlktehnoloogias hakkame pakkuma tõlkemälude vahendamise teenust (data share), mis võimendab laia kasutajaskonna aja ja raha säästu.

Lisarahade kaasamisega läbi Fundwise'i viime Skuuperi tõlketöörista jõuliselt Eesti turule ja alustame ettevalmistusi teistele sihtturgudele minekuks.

Probleem ja lahendus

Probleem

Skuuperi loomise idee sai alguse lihtsast tähelepanekust, et inimesed tõlgivad samu tekste korduvalt ilma, et kasutaksid juba kunagi tõlgitud tõlkeandmeid. Samuti ei ole tavapärane, et juba tõlgitud tekstide alusel tekkinud tõlkeandmed(tõlkemälu) oleks kättesaadavad ka teistele kasutajatele. 

Skuuperile sarnased lahendused on tõlketeenuste turul olemas, kuid need pole tavakasutajale taskukohased ega levinud väljaspool professionaalse tõlketeenuse pakkujaid ning globaalseid ettevõtteid. Tõlketarkvara hind on kõrge, hinnastamine suhteliselt jäik ja kasutamine eeldab teatavaid professionaalseid oskusi ja teoreetilisi teadmisi tõlkevaldkonnast. Skuuper pakub sellele probleemile lahendust.

Meie lahendus

Toome tõlkemälutehnoloogia lihtsustatud kujul kõigi kasutajateni. Meie tõlkeportaal võimaldab  salvestada pilve kõik oma tekstid koos tõlgetega ning hallata tõlgetest tekkinud tõlkemälu mugavalt. Ligipääs oma tekstidele on kasutajal alati olemas. Personaalne kasutajakonto võimaldab tõlkida nii ise, kombineerides oma töös nii Microsofti masintõlkemoodulit ja Skuuperi avalikku tõlkemälu, kui ka tellida läbi portaali tõlketeenust meiega liitunud vabakutseliste tõlkijate võrgustikult. 

Kõik Skuuperi isiklikul kontol tehtud tõlked salvestuvad tõlkemälusse, sealhulgas kajastub seal ka nende tõlgete info, mille kasutaja on läbi tõlkeportaali teistelt kasutajatelt ostnud.

Tulevikus lisandub Skuuperi tõlkeportaali ka võimalus tõlkemälusid müüa ja vahetada. 

Toote/teenuse kirjeldus

Tõlker 

Intuitiivne, lihtne tõlkimise abivahend TÕLKER on tööriist, mis sobib kasutamiseks kõigis eluvaldkondades,  sh õigus, finants, IT, eksport-import, jt , kus on palju sarnase struktuuriga tekste, kuid tõlketehnoloogiat täna teadlikult või teadmatusest ei kasutata. Tõlkeri hinna ja kvaliteedi suhe on hea ning seda võib endale lubada igaüks, kel vajadus tõlkimiseks alates tudengitest kuni suurettevõtete ja riigisektorini. Pakume Skuuperi TÕLKERIT läbi töökoha-teenuse.

Meie tänane tehnoloogia võimaldab pakkuda tehnilist tuge kõigis enamlevinud keelepaarides, mis kasutavad ladina või kirillitsas olevaid tähestikke. Aasia turgudele sisenemiseks oleme loonud esimeses järjekorras võimekuse toetada hiina hieroglüüfe. 

TÕLKERI kasutajal on võimalus teha tasuta päringuid Skuuperi üldisesse tõlkemälusse ning liita sellele ka masintõlke kasutamise võimalus (teeme koostööd Microsoftiga). Sellisel moel meie üldist tõlkemälu ja masintõlget kombineerides on võimalik ilma isiklikku tõlkemälu omamata kasutada juba varem tõlgitud tekste enda tööde kiiremaks tõlkimiseks. Tekkiv uus tõlkemälu salvestub isiklikule kontole.

Tõlketeenuste portaal

Tegemist on globaalsele turule mõeldud universaalse lahendusega, kus meie teenusteportaalis viiakse kokku tõlketeenuse ostja ja vabakutselised tõlkijad. Klient registreerub tõlketeenuste ostjaks ja saab läbi meie portaali teha päringuid tõlketeenuste ostmiseks erinevatelt vabakutselistelt tõlkijatelt. Eriti hästi sobib tõlketeenuse ostmine läbi tõlkeportaali neile klientidele, kelle peamiseks kriteeriumiks tõlketeenuste ostmisel on teenuse hind ja kiirus. Ka tõlkeportaalist tellides on võimalik hallata tekkivat tõlkemälu, seda muidugi juhul, kui kasutate ka tellimusi esitades TÕLKERIT ning annate vabakutselistele tõlkijatele ligipääsu oma tõlkemälule. Tõlketeenuste portaali teenust on võimalik kombineerida töökoha-teenusega.

Tõlkemälude haldus ja vahendus

Tõlkemälude loomine ei ole turul olemuslikult uus teenus, küll aga on seda tõlkemälude vahendusteenus. Oleme läbinud pilootprojekti koostöös Tallinna Halduskohtuga, mille käigus on loodud mitmest tuhandest ühikust koosnev tõlkemälu baas eesti-vene keelesuunal. Planeerime laiendada teenust kogu justiiministeeriumi haldusalasse. Oleme alustanud dialoogi meie tehnoloogia kasutamiseks Eesti Tõlkebüroode Liidu esindajatega. Tõlkemälude vahendusteenus võimaldab teha ristpäringuid erinevate kasutajate andmebaasidesse ja tegemist on täiesti uue teenusega ka globaalsel turul. Ühtlasi võimaldab see mälu omanikul teenida oma andmete müügist ka raha.

Tutvu ka Skuuperi kasutamise üldtingimustega.

Ärimudel

Skuuper toob turule kolm omvahel seotud toodet - tõlkimise platvormi, tõlketeenuste sisseostmise platvormi ja tõlkemälude turu.

Kõiki kolme on võimalik kasutada nii eraldi kui ka omavahel kombineeritult. Rahavood on planeeritud nn tõlketöökoha müügist lõppklientidele, tõlketeenuste vahendustasudest ja tõlkemälude vahendustasudest. Suuremad rahavood on planeeritud nn töökoha tasudest nii professionaalsetele tõlkijatele kui ka isetõlkijatele.

Kuidas see toimib?

Eesmärk on liita läbi turunduskaampaania võimalikult suur tõlkijate kogukond Skuuperi kasutajate/tõlkijate hulka. See loob võimalused tõlketeenuste tellimise sujuvale toimimisele. Tõlkijate motivatsioon liitumiseks on suur, sest seni, kui TÕLKER on beetas, me tõlkijatelt tasu ei küsi.

Alates 2018 aasta algusest pakume tõlkijatele võimalust liituda kuni 6ks kuuks tasuta ilma tõlkemälu allalaadimise võimaluseta. Edaspidi saab ka tõlkijatele olema portaali kasutamine tasuline. 

Turg

Tõlketööstus kuulub maailma TOP 5 kasvavate tööstuste hulka positsioneerudes 2016 aasta andmetel maailmas neljandale kohale. Globaalne tõlketeenuste ja sellega seonduvate teenuste maht on 40 miljardit dollarit, millest 53% moodustab Euroopa, 36% USA ning ülejäänud maailm kokku vaid 11%. Sellest võib järeldada, et kasvupotentsiaal on Aasia (pikemas perspektiivis ka Aafrika) turgudel, kuhu ka Skuuper tahab oma peamise müügi suunata. Enne seda on meil aga plaan koguda kogemust kohalikul turul. Vaata globaalse tõlkimisega seotud teenuste turu kohta rohkem infot siit.

Tähelepanuväärne on asjaolu, et maailma TOP 10 tõlketeenuste müüjate hulka kuuluvad kaks tõlketarkvarafirmat SDL(Trados), asub viiendal positsioonil ning STAR Group (Transit), asub kaheksandal kohal. See on hea kinnitus, et tarkvaramüüjad on tänapäeval sisenenud turuosalistena nende teenuste turule, kuhu nad oma lahendusi müüvad.

Hiljutisest Balti tõlketuru uuringust selgus, et Balti tõlketeenuste turu maht on ca 77 miljont eurot. See on ainult pisut alla kolmandiku Venemaa turust. Kui võtta arvesse Venemaa ja Balti riikide majanduste suurusi, siis on Balti turg ilmselt küllaltki küllastunud, samas Venemaal võib olla veel piisavalt kasvupotentsiaali. Loomulikult on Vene turg tugevalt seotud riigi poliitilise olukorraga, sellepärast on riskid Vene turule minekul väga suured. Tõlketeenuste ja -tarkvara äri on aga virtuaalne ning turule sisenemiskulud pole võrreldavad kaupade ja tooraine turule viimise kuudega. samuti on suhteliselt lihtne ka turult taandumine. 

Ise näeme oma esimese suurima potentsiaalse partnerina siiski Eesti riigisektorit. Riik haldab oma keeleessurssi täna kaootiliselt, paljudel juhtudel on see täiesti haldamata. Riigisektor on suure potentsiaaliga tõlkeri nö töökoha-teenuse ostja.

Skuuperi töökoha-teenus võimaldab kliendil liita väljast ehk siis tõlkebüroodelt sisseostetud tõlketeenuse ja oma inimeste poolt tõlgitud tekstide andmed ja luua ühise suure tõlkemälubaasi, millelt saaks hakata ehitama kõikide riigi eri institutsioonide ja riigi haldusalas olevate organisatsioonide ühist keeleressurssi. Kindlasti on plaanis pakkuda tõlkeri töökohtade renditeenust, eriti tõlkemälude vahetust, ka eraettevõtjatele ning miks mitte ka tõlkebüroodele.

Oleme sõlminud esimese lepingu pilootprojektiks justiitsministeeriumi haldusalas oleva Tallinna Halduskohtuga. Loodud üle 400 000 ühiku tõlkemälu eesti-vene ja eesti-inglise suunal. Tekkinud tõlkemälu on täna Skuuperi tõlkeportaalis tasuta kasutatav.

Skuuperi tegelikku kasvupotantsiaali näeme, nagu juba mainitud, siiski Aasia turgudel, kus kaupade ja teenuste tarbimine kasvutrendis.

Rahvusvaheliselt peame läbirääkimisi  Hiina turul Shanghais baseeruva ettevõtega TMXMall 

Konkurendid

Meie peamisteks konkurentideks on turul tegutsevad tõlketarkvaraettevõtted Memsource, smartCAT. Skuuperi tugevuseks on fakt, et me ei ole suunanud oma lahendust vaid professionaalidele. Kõige sarnasemad oleme turul smartCAT'i lahendusele.

Suuremad tootjad nagu SDL, Kilgray(memoQ) ja Star Group on esialgu meie vaateväljast kaugel. Kuna kaks neist on ühtlasi ka suurimate tõlketeenuste müüjate hulgas ja tõsised profitööriistad, siis Skuuper nendega turule konkureerima esialgu ei lähe.

Senised saavutused

Skuuper on hetkel beetas. Meil on 200 + tõlkeri testkasutajat ja samapalju vabakutselise tõlkijaid erinevate keelepaaride vahel, kellest hinnanguliselt 20% on valmis teenust ka klientidele osutama. Tõlkeri tõlkemälubaasis on erinevates keelesuunades, peamiselt vene, inglise, itaalia, saksa keelde, taaskasutamiseks salvestatud üle saja tuhande tõlkesegmendi.

Technopoli Startup Inkubaator. Skuuper võeti vastu Technopoli inkubatsiooniprogrammi detsembris 2016. Oleme saanud seeläbi juurdepääsu nii ärialasele kui ka täiendavate investeeringute kaasamise võrgustikule. Tehnopol pakub meile ka personaalse nõustame teenust ärimudeli loomisel ja täiustamisel.

Tõlkebüroo Interlex OÜ ostis septembris 2017 Skuuperis osaluse. Uue osanikuna jagab Interlex Skuuperile pikaegset kogemust tõlketeenuste ostjate turusegmendis ja muud turuga seotud know how’d. See aitab vähendada suuremaid läbikukkumisi tõlketeenuste vahenduse sektoris.

Oleme sõlminud esialgse kokkuleppe maailma TOP 10 kuuluva tõlkekontserni Moravia endise omaniku Arturo Quintero kaasamiseks Skuuperi nõukogu töösse (nõukogu moodustati oktoobris 2017). Moravia omandati oktoobris 2017 teise TOP 10sse kuuluva ettevõtte RWS Holdings PLS poolt 320 miljoni dollari eest. Arturo Quintero konsulteerib Skuuperit peamiselt Aasia ja USA turgudele sisenemisel.

Kuidas me eristume

Konkurentsivõimeline ja paindlik hinnastamine

Teenuse hinnastamisel puuduvad tavapärased litsentsitasud. Kasutaja litsentsid on mobiilsed ehk neid võib nö võtta ja tagasi anda vastavalt kasutaja hetkevajadustele. Minimaalne kasutaja litsentsitasu nn töökoha tasu alates 10 € 

Võimalus omavahel kombineerida Skuuperi erinevaid teenuseid optimeeritud kuludega.

Uudne terviklahendus, mis sisaldab ka andmevahendust

Võimalus kasutada tasuta Skuuperi ühist tõlkemälu. Luua isiklikku tõlkemälu. Lisaks tõlkemälude loomisele saavad Skuuperi kasutajad teha tõlkeri andmebaasides ristpäringuid. Lihtsamalt öeldes: suurt tõlkemälu omavatel kasutajatel on võimalik oma mälu müügist teenida ja neil kasutajatel, kes soovivad oma tõlkemälu kiiremini kasvatada, on võimalus seda teistelt tõlkeri kasutajatelt osta. Tegemist on täiesti uue teenusega, mida meie tehnoloogia võimaldab ja mida ei saa teha turul olevad klassikaliste tõlkeabiprogrammidega. 

Rahakasutus ja ajakava

Skuuper vajab oma praeguses faasis raha järgmisteks tegevusteks:

  • turule sisenemine ja sellega seotud turunduse ja tööjõu (müük/marketing) kuludeks november 2017-veebruar 2018 25 000 
  • toote positsioneerimiseks sarnaste toodete turul ja teenusedisainiks november 2017 - veebruar 2018 25 000 €
  • tõlkeri arendutöödeks jõudmaks Betast järgmisse arendusfaasi jaanuar - juuni 2018 60 000 €
  • jooksvad kontori- ja tööjõukulud 2018 40 000 €

Vastavalt rahastuse lõplikule mahule toimub rahakasutus järgmiselt:

Tänased osanikud on otsustanud omalt poolt investeerida kuni 7500 EUR ehk 5 % käesoleva investeerimise ringi mahust.

Lubadused investorile, kasumi jaotamine

Skuuper plaanib kaasatud raha toel jõuda oma tõlkeportaali arendustöödega betast järgmisse versiooni. 2018. aasta jooksul alustame kaasatud raha toel intensiivselt turundustegevusi ja plaanime sõlmida esimsed suuremad koostöölepingud TÕLKERI töökohtade kasutamiseks. 

Samuti teeme kaasatud raha toel turu-uuringu Aasia suunal ning proovime jõuda esimeste pilootprojektideni selles piirkonnas. 2018. aastal kasumit ei jaotata. Esimesed kasumi väljamaksed on planeeritud alates 2019. aasta III kvartalist. Dividende hakatakse tulevikus välja maksma kord aastas II kvartalis maksimaalselt 50% ulatuses teenitud kasumist, ülejäänud kasum investeeritakse ettevõttesse.

Pakume kõigile käesoleva ringi investoritele tasuta Skuuperi lahenduste kasutamist 2018 aasta lõpuni. Neile investoritele, kes investeerivad käesoleva kampaania raames 1000 € või rohkem, pakume tasuta töökohateenust kuni 3 töökohale rahastusperioodi lõpuni ehk 2019. aasta lõpuni. Kõik tasuta teenused kehtivad mälu eksportimise võimaluseta.

Vaata lähemalt ka äriplaani.

 

Riskid ja maandamine

Oleme Skuuperi peamised riskid maandanud järgmiselt:

Uus, tundmatu bränd

Meeskonnas on esindatud väga erineva taustaga inimesed - tehnoloogilise poole eest vastutavad hea kogemuse ja oskustega arendajad, konsultandid, juhtkond on suure kogemusega. Kompenseerime brändi vähese tuntuse tugeva meeskonnaga.

Potentsiaalne kasutaja ei pruugi teenuse olemusest aru saada, klienditugi on välja arendamata

Enne suurematele turgudele sisenemist testime teenuseid kohalikul turul. Taolise minimudeli loomisega suudame üles leida kõige suuremad vead toote juures ja välja arendada kasutajatoe, mis suurel turgudel on otsustava tähtsusega ning mille ebapiisav toimimine võib saada laienemisel takistuseks.

Vähene kogemus uutele turgudele liikumiseks

Välisturgudele mineku riske aitab maandada nõukogu töösse kaasatud välisekspert Arturo Quintero, kellel on suur kogemus Aasia ja USA turgudele tõlketeenuste viimisel.