Korduvad küsimused

 

Millist kasu saab kampaania looja osaluspõhisest ühisrahastusest võrreldes teiste rahastamisvõimalustega?

Osaluspõhine ühisrahastus tähendab raha kaasamist läbi ettevõtte osade müügi investoritele, kes annavad kapitali äri laiendamiseks ja arendamiseks. Osaluspõhise ühisrahastuse üks oluline joon ja erinevus traditsioonilisest investeerimisest on ka see, et igaüks võib olla investor. Seega võib ettevõte näiteks kaasata investorite ringi oma toote või teenuse olemasolevaid kliente või fänne.

Ettevõtja jaoks on ühisrahastusplatvormi kaudu raha kaasamisel veel üks lisaväärtus see, et ­investorid toovad lisaks kapitalile enesega kaasa väärtuslikke teadmisi ja kontakte, mis võivad viia uute ärivõimalusteni. Samuti on investorite seast võimalik leida pühendunud nõuandjaid, evangeliste ja isegi potentsiaalseid juhatuse liikmeid. Investoritel omakorda on võimalus hajutada, kasvatada ja laiendada oma portfelli investeerides kõrge potentsiaaliga ettevõtete osakapitali ja nende edulugudesse.

Millistele ettevõtetele on Fundwise peamiselt suunatud?

Fundwise on mõeldud kõigile Eestis tegutsevatele ettevõtetele, kes soovivad näiteks oma tootedisaini, nutiseadme, kaubanduse, arvutimängu, tarkvara, energeetika või rohetehnoloogia lahendusi edasi arendada või rahvusvahelistele turgudele viia. Põhimõtteliselt on Fundwise avatud kõigile ettevõtetele, kes on registreeritud Eestis osaühinguna ning tegelevad kasumliku ja legaalse äritegevusega.

Heaks näiteks ühisinvesteerimisest on kindlasti energiaühistud. Need on kas asukoha põhiselt või muude ühiste huvidega seotud isikute koostegutsemise vorm, mille peamine eesmärk on toota ja jaotada oma seadmete kaudu oma liikmetele vajalikku elektrienergiat ja soojust. Energiaühistud aitavad kogukondadel saavutada energiasõltumatust, hoida energiakulusid enda kontrolli all, suurendada energia kättesaadavust ja kasutada keskkonnasäästlikumaid energiaallikaid. Loe lähemalt ja tutvu energiaühistute asutamise võimalustega energiayhistud.ee veebist.

Kas Fundwise’i kaudu saavad raha kaasata ka väljaspool Eestit registreeritud ettevõtted?

Hetkel on Fundwise avatud kõigile ettevõtetele, kes on registreeritud Eestis osaühinguna. Juhul kui on tegu ettevõtete grupiga siis on vajalik, et Eestis registreeritud ettevõte omaks strateegilist vara, mida grupp oma äritegevuses kasutab.

Kui oled Eesti e-­resident, saad asutada oma ettevõtte siin:
http://www.rik.ee/en/company-registration-portal/e-residency

Eesti e-­residentsust saad taotleda siin:
https://e-estonia.com/e-residents/apply/

Kuidas saan kampaaniat Fundwise'i platvormil alustada?

Kirjuta meile oma ettevõttest ja raha kaasamise soovist aadressil info@fundwise.me ja räägime koostöövõimalustest, kuidas saame sinu ettevõtte edule kaasa aidata.

Mida pean ära tegema enne, kui kampaania saab avalikuks?

Fundwise sooviks, et ettevõtja, kes tuleb ühisrahastuse teel raha kaasama mõtleks läbi, mis on investeeringute kaasamise eesmärk ja otstarve ning kas see on kaasatava summaga saavutatav. Samuti on vajalik mõelda läbi ja panna kirja oma äriplaan ja rahavoogude prognoos.

Niisama oluline on hinnata oma tiimi koosseisu ning kui teatud vajalik kompetents on tiimist puudu (nt turundus-­ ja müügiinimene), siis leida sellele puudujäägile lahendus enne kampaaniaga alustamist või pakkuda välja, kuidas seda puudust lahendada pärast kampaania lõppu.

Enne kampaania algust on oluline ette valmistada turundus­- ja kommunikatsioonitegevuste plaan, et olla valmis kampaania avalikustamise esimesest hetkest sellele tähelepanu tõmbama. Näe raha avalikku kaasamist turunduskampaaniana oma ettevõtte maine kujundamiseks ja toodete-­teenuste jõudmiseks laiema avalikkuseni. Mõtle vajalikud turundustegevused hoolikalt läbi, määra tiimis nendele vastutajad ja tähtajad ning valmistuge tiimiga seatud plaani täitma. Põhjalik tegevuskava ja selle järjekindel täitmine on oluline eeltingimus investeeringute edukaks kaasamiseks ning uute klientide ja partnerite leidmiseks, teisisõnu sinu ettevõtte arenguks.

Kontrolli ka, kas kõik kaubamärgid, domeenid, disainid, andmebaasid, kliendinimekirjad, esitlused, tooteprototüübid jms kuuluvad ettevõttele, mis raha kaasab. Kui sa pole selles kindel, siis tasuks selles enne selgusele jõuda ning võimaluse korral vastav vara raamatupidamislikult üles võtta.

Fundwise soovib, et oleksid läbi mõelnud ka investoritele esitatava pakkumise - enamik investoritest soovib oma investeeringu pealt teenida tagasi kasumit. Mõtle läbi millise aja jooksul ning kui suures ulatuses investor oma investeeringult kasumit teenib ning selgita seda investorile võimalikult selgelt ja realistlikult. Mõtle ka läbi, mis motiveeriks investorit sinu ettevõttesse investeerima lisaks kasumi teenimise võimalusele.

Näiteks võivad lubadusteks investoritele olla kasumi jaotamine ja investeeringust väljumise võimalused nagu teatud käibe juures lubadus osalus tagasi osta, dividendi maksmine teatud käibe saavutamisel, plaan teatud aja jooksul kaasata lisainvesteeringuid, ettevõtte ühinemise või üleostmise võimalus jms. Soovi korral on sul võimalus osanikevahelises lepingus kokku leppida ka näiteks osade tagasiostmine konkreetsel kuupäeval kokkulepitud tootlikkusega. Igal juhul, mida konkreetsemad on lubadused, seda atraktiivsem on kampaania investoritele.

Lisaks eelöeldule peab ettevõte vastama alljärgnevatele nõuetele, et kampaaniat avalikustada:

  1. Sinu ettevõte on Eestis registreeritud osaühing (OÜ).
  2. Ettevõtte põhikiri sätestab osanike ostueesõiguse, elektroonilise hääletamise võimaluse osanikule ja osakapitali suurendamisel ülekursi. Soovitame kehtestada põhikirjas ka osa pantimise keelu.
  3. Ettevõtte osakapital on kogumahus sisse makstud.
  4. Ettevõtte osad on registreeritud Eesti Väärtpaberikeskuses (EVK­s). Vt info EVK kodulehel.
  5. Oled avanud ettevõttele Swedbankis eritingimustega konto kampaania ajaks ja otstarbeks eritingimustega konto lepingus sätestatud tingimustel (panga kontakti konto avamiseks küsi meie käest).
  6. Osakapitali suurendamise otsus investorite kaasamiseks on vastu võetud.
  7. Kohustuslikud andmed ja materjalid kampaania vormile on üles laetud.

Tutvu kindlasti ka juhendiga kampaania alustamiseks.

Milline on osalusprotsent, mida investoritele välja pakkuda soovitate?

Investoritele pakutav osalusprotsent on sinu enda otsustada. Soovitame selles küsimuses nõu pidada ka oma juriidilise nõustajaga, aga üldiselt jääb osaluspõhise ühisrahastuse kampaaniate puhul see vahemikku 5-20%.

Kuidas oma ettevõtte väärtust hinnata?

Eelkõige oled sina see, kes saab otsustada oma ettevõtte väärtuse üle, kuid seejuures soovitame tutvuda erinevate hindamismeetoditega ning konsulteerida ka teiste ettevõtete ja ekspertidega. Ettevõtte väärtust mõjutavad nii majanduslik olukord, turupotentsiaal, meeskond kui ka konkurentide rohkus või vähesus. Kuid ka põhivara, lepingute kindlus ja tingimused jms.

Sinu potentsiaalseid investoreid huvitab sinu ettevõtte väärtus väga ja see on oluline aspekt investeerimisotsuse tegemisel, seepärast lisa kindlasti kampaania tutvustusse (näiteks alajaotusse Lubadused investorile ja/või Äriplaani) selgitus, kuidas määrasid ettevõtte praeguse väärtuse. Soovitame lugeda ka meie blogipostitust antud teemal.

Miks peab osakapital olema sisse makstud?

Kampaaniat alustaval ettevõttel peab olema osakapital sisse makstud, et oleks võimalik suurendada osakapitali ja emiteerida osi uutele investoritele.

Kuidas kaasata raha võimalikult paljudelt investoritelt?

Et jõuda paljude ühisrahastusinvestoriteni, tuleks minimaalse investeeringu summa tuua võimalikult madalale.

Kuna aga väikseim investeering saab alati olla OÜ puhul 1 euro täiskordse osa turuväärtus, siis arvestades hetke valuatsiooni võib olla minimaalne investeeringusumma siiski liiga kõrge, et kõigile sobida. Juhul, kui ettevõttel on omakapitali ridadel tekkinud varu (ülekurss, reserv või kasum), saab seda kasutada enne kampaaniat fondiemissiooni teel osakapitali tõstmiseks. Selline osakapitali tõstmine võimaldab minimaalset investeeringusummat alandada ja seega teha investeeringu kõigile taskukohasemaks.

Miks ma pean suurendama oma ettevõtte osakapitali ja ei saa müüa mulle kuuluvaid ettevõtte osi?

Kuna ühisrahastuskampaania investorid soovivad investeerida ettevõttesse ja mitte sinu osalust välja osta.

Miks on vaja ostueesõigus sätestada põhikirjas?

Ostueesõigus võimaldab osanikel kontrollida osade edasist võõrandamist kolmandatele isikutele.

Miks on vaja sätestada põhikirjas elektroonilise hääletamise võimalus?

Kuna osad investorid ei pruugi olla ettevõttega samas asukohas ning nende jaoks on osanike koosolekul hääletamine muul moel raskendatud, siis soovitame põhikirjas võimaldada elektrooniline hääletamine ka koosoleku ajal.

Miks on vaja sätestada põhikirjas ülekursi võimalus?

Kuna osakapitali suurendamine ei toimu nimiväärtuses, peab kindlasti olema põhikirjaga võimaldatud ülekursiga osakapitali suurendamine. Ülekurss on summa, mida investor peab tasuma, kuid mis ületab osa nimiväärtust.

Miks peavad osad olema registreeritud EVKs?

Fundwise soovib, et osad oleksid registreeritud EVK­s, et investorite tehinguprotseduurid oleksid mugavad ja tehingukulud väljumisel mõistlikud. Samuti võimaldab EVK­s osade registreerimine muuta osanike nimekirja läbipaistvamaks ja kättesaadavamaks. Osade EVK­s registreerimise menetlusega tutvu lähemalt siin, vaja läheb kõikide osanike väärtpaberikonto numbreid.

Pärast EVK­s osade registreerimist on ettevõttel EVK suhtes teatud kohustused, nendega tutvu lähemalt siin: https://www.e-register.ee/et/ariuhingule/registreeri/registreeritud-osauhingu-kohustused/

Miks mu ettevõttel peab olema erikonto Swedbankis?

Ühisrahastuskampaania ajal laekuvad kõik investeeringud otse ettevõtte nimel avatud erikontole. Eriliseks teeb selle konto see, et raha ei saa enne kampaania lõppu keegi kasutada ja seeläbi on investeeringud kaitstud kuni investorid saavad neile kuuluva osa kätte.
Fundwise'il on õigus raha kanda investoritele tagasi, kui kampaania ei ole edukas või eduka kampaania korral sinu ettevõttele edasi.

Kas videosid ja muid kampaaniaelemente saab kampaania ajal muuta või vahetada?

Arvestades, et need on kampaania terviku osad, mille põhjal investorid teevad oma otsuseid, ei saa kampaaniaelemente kampaania kestvuse ajal muuta.

Kuidas tulla toime suure hulga osanikega?

Ühisrahastuskampaania käigus sinu ettevõttesse investeerivad isikud või ettevõtted saavad sinu ettevõtte osanikuks, kui sa just neid pärast kampaaniat investorite nimekirjast ei välista. Samuti saad sa kontrollida investorite arvu, määrates väikseima investeeringusumma investori kohta selliselt, et võimalik investorite hulk on kas suur või madal. Siinjuures tuleb arvestada, et mida suuremaks määrad väikseima investeeringusumma investori kohta, seda raskem on kampaaniale seatud eesmärki täis koguda.

Kõiki osanikke tuleb äriseadustiku alusel võrdsetel asjaoludel kohelda võrdselt, kuid reaalsuses sõltub kõik osalusprotsendist ja sellest, mis õigused sellel osalusprotsendil on ­(kas saab otsuseid vastu võtta üksi või nende vastuvõtmist takistada). Enamasti on osanike otsuse tegemiseks vaja vähemalt 1/2 osanike koosolekul esindatud osanike häältest, eeldusel, et kvoorum on koos. Teatud otsuste tegemiseks (nt. põhikirja muutmine) on vaja suuremat häälteenamust, enamasti 2/3 kõigist osanike koosolekul esindatud häältest. Väikeosanikel ­on õigus saada juhatuselt teavet osaühingu tegevuse kohta ja tutvuda osaühingu dokumentidega. Samas võib ettevõtte juhatus keelduda teabe andmisest ja dokumentide esitamisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju ettevõtte huvidele.

Samuti on väikeosanikel, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist, õigus nõuda osaühingu juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamise otsustamist ja erikontrolli läbiviija määramist osanike otsusega. Kui ettevõtte väikeosanikud kokku esindavad vähemalt 1/10 osakapitalist, siis saavad nad koos nõuda erikontrolli korraldamise otsustamist ja erikontrolli läbiviija määramist osanike otsusega.

Arvestades suurt hulka osanikke on vaja kindlasti rohkem tähelepanu pöörata äriseadustikust tulenevatele osanike koosoleku kokkukutsumise ja osanike otsuste vastuvõtmise ning protokolli vormistamise nõuetele. Selles saavad kindlasti aidata advokaadibürood ja NASDAQ. Küsi julgelt hinnapakkumist ka meie koostööpartneritest advokaadibüroodelt: NJORD, Deloitte ja GLIMSTEDT.

Samuti soovitame hoida suhteid avatuna, läbipaistvana ning hoida investoreid jooksvalt, näiteks kvartaalselt, kursis ettevõtte arenguga andes kohe oma investorsuhte alguses kõigile teada, mis viisil, kuidas ja mis vormis saavad investorid regulaarset informatsiooni ettevõtte arengu kohta (nt. uudiskirja, sotsiaalmeedias loodava kinnise grupi või mõne muu veebilahenduse näol).

Kuna osanike koosolekuid peab korraldama vähemalt üks kord aastas aastaaruande kinnitamiseks, võib selline regulaarsus olla mõne jaoks liiga pikk aeg, seega soovitame kohe pärast kampaaniat viia läbi väike küsitlus selle kohta, millise sagedusega, millistel teemadel ning millise kanali kaudu investorid regulaarselt infot soovivad ning oma võimete ja võimaluste piirides üritada leida kõikidele investoritele sobilik lahendus.

Miks on vaja osanikevahelist lepingut ja mis teemasid seal käsitleda?

Selleks, et oleks juba algusest alates selge, mida oodata ning kuidas hakkab ühine tulevik välja nägema soovitame sõlmida kohe kõigi potensiaalsete osanikega juba kampaania käigus osanikevaheline leping. Arvestades osanike arvu, on hiljem selle lepingu tingimustes kokkuleppimine ja lepingu sõlmimine oluliselt keerulisem, kuna liituvad investorid omavad erinevaid taustsüsteeme, kogemusi ja ootusi.

Osanikevahelises lepingus võiksid olla reguleeritud nii osanike kohustused kui ka võimalikud lisaõigused, mis seadusest ei tulene. Samuti võib reguleerida osanikevahelises lepingus finantskohustuste võtmise piirangud, äritegevuse muutmise ja võõrandamise piirangud, juhatuse tegutsemisvabaduse piirangud, asutajate lahkumise piirangud, osanike konkurentsipiirangud, jms.

Oleme omalt poolt välja pakkunud osanikevahelise lepingu näidise, mille põhjal saab kampaania linautor kujundada tema ettevõttele sobiva versiooni.

Mida arvestada seoses juba olemasolevate investoritega?

Kui sa oled juba varasemalt kaasanud investeeringuid ning sul juba on investorid ettevõtte osanike ringis ning ka osanikevaheline leping olemas, siis tee esmalt selgeks, kas osanikevaheline leping reguleerib kuidagi järgmise ringi raha kaasamist. Selleks selgita välja kas sellele on mingid nõuded, eeldused või piirangud, kas varasematel investoritel on mingid eriõigused ja nende investeeringut kaitsvad sätted (nagu nt hajutamise kaitse ehk anti­dilution protection) või vetoõigused raha kaasamist takistada (osakapitali suurendamisel õigus takistada otsust või esineb eelneva nõusoleku vajalikkus).

Soovitame olemasolevate investoritega ühisrahastuse kaasamine läbi rääkida või vähemalt teavitada neid sellest ette. Samuti soovitame kontrollida olemasoleva osanikevahelise lepingu sätetest, kas osanikevahelist lepingut tohib jagada potensiaalsete investorite ja avalikkusega avaliku kampaania dokumentide all. Kui ei tohi või eelnevalt sisenenud investorid selle jagamisega nõus ei ole, siis tuleks koostada, kas uus osanikevaheline leping vaid ühisrahastuse kaudu liituvatele investoritele või sõlmida nt konfidentsiaalsusleping kõigi potensiaalsete investoritega, kes soovivad lepinguga tutvuda.

Juhul, kui varasematel investoritel on hajutamise kaitse ehk anti­dilution protection, siis pead ka enne kampaania algust läbi mõtlema, kuidas seda õigust kaitsta ning mida selleks tegema peab.

Kuidas kaitsta oma ärisaladusi ühisrahastuskampaania ajal ja selle järgselt?

Oma ärisaladusi soovitame sul avaldada nii palju kui võimalik ja nii palju kui vajalik nii kampaania ajal kui selle järgselt. Seega ürita selgitada oma konkurentsieelist kindlasti nii hästi kui saad ja ärisaladusi avaldamata (nt läbi üldistuste, mõõdikute, statistika, finantsnäitajate jms).

Kui on vaja teatud investoritele siiski ärisaladusi avaldada, siis sõlmi enne kirjalik konfidentsiaalsuskokkulepe riskide minimeerimiseks.

Kui pikk peaks kampaania olema?

Kampaania kestuseks oleme ette näinud 30­-45 päeva. Siinkohal on oluline rõhutada, et nimetatud perioodi sisse ei arvestata kampaania esialgse projekti tagasisidestamist Fundwise’i tiimi poolt.

Kas kampaania pikkust on võimalik pikendada?

Üldjuhul me seda võimalust ette näinud ei ole, kuid erandjuhtudel on see võimalik. Ettevõttel on võimalik teha 12 kuu jooksul nii mitmeid avalikke ühisrahastuskampaaniaid kui vajalik, eeldusel, et nende kaasatavate investeeringute kogusumma jääb alla 2,5 miljoni euro.

Mis saab, kui minimaalseks seatud investeeringu summa ei saa või saab täis?

Kui eesmärki ei täideta, kanname raha investoritele tagasi. Kui minimaalne taotletav investeeringu summa saab täis, siis on soovitatav kampaania lõpuni oodata ja võimendada oma turundustegevusi, et ka maksimaalse summani jõuda. Kui maksimaalset eesmärki ei saavutata, saab ettevõte kätte minimaalse investeeringu või seda ületava kogusumma.

Kas saab koguda rohkem, kui kampaaniale seatud maksimaalne summa?

Üle kampaaniale seatud maksimaalse summa koguda ei saa. Seepärast soovitame oma raha kaasamise soovi väga põhjalikult läbi mõelda, sest seda ei saa kampaania kestel enam muuta.

Kui palju maksab kampaania alustamine Fundwise'i platvormil?
Meie teenustasu on toodud Hinnakirjas.

Enne kampaania sisestamist võta meiega ühendust info@fundwise.me, et saaksime koostöös kokku leppida.