Kõik, mida peaksid teadma meie järelturu lahendusest

17. December 2020

Fundwise alustas hiljuti koostööd Igniumiga. Ignium on Eestis asutatud ettevõte, mis ühendab vahetult ettevõtted ja investorid taskukohase hinna eest. Meie partnerlus lubab meil klientidele pakkuda paremat ja terviklikumat kogemust. Handies ja Finest-Hall on Fundwise’is kampaania korraldanud ettevõtted, kes kasutavad esimestena uut lahendust. Selles blogipostituses selgitame täpsemalt Fundwise’i ja Igniumi ühist väärtuspakkumist meie klientidele.

Ettevõtetel ja investoritel puudub efektiivne juurdepääs rahvusvahelisele kapitaliturgudele. Selleks on kaks peamist põhjust: esiteks, ettevõtted ja investorid peavad sageli ületama tõkkeid, mis on seatud pankade, vahendajate ja muude asutuste poolt. Teiseks, isegi kui juurdepääs on heaks kiidetud, on kohalikud ja piirkondlikud kapitaliturud killustatud: osavõtjad ei saa üksteisele otsest ligipääsu.

Kokkuvõttes, Ignium on loonud muutumatu, usaldusväärse ja vaeva-vaba infrastrukutuuri väärtpaberite emiteerimiseks, hoidmiseks, müümisest ja ostmiseks, mis moodustab uue efektiivse kapitalituru ja varahalduse paradigma. Läbi Igniumi, ettevõtetel on globaalne juurdepääs investoritele madalama kapitali kaasamise kuludega ning investoritel on rahvusvaheline ja vahendajavaba juurdepääs börsil noteerimata ettevõtetele.

Fundwise’i ühisrahastuskampaaniate kontekstis, kampaaniakorraldajald saavad vabalt osakuid välja anda nii Eesti residentidele kui ka mitte-residentidele. Kampaania lõpus registreeritakse väärtpaberid Igniumi süsteemis ja neid saab edasi kaubelda Igniumi järelturul. Investorid ei pea avama väärtpaberikontot pangas, vaid saavad registreeruda otse Igniumis ning hoida oma vara ilma vahendajateta.

Leia altpoolt rohkem detaile Igniumi põhifunktsioonide kohta.

1. Väärtpaberite emiteerimine ja osanike registri pidamine

Ignium pakub ettevõtetele lihtsat viisi uute väärtpaberite emiteerimiseks ja/või osanike ja väärtpaberite registri pidamiseks*. Ainuke eeldus on, et väärtpaberite emitent, hoidja ja investorid registreeritakse Igniumi süsteemi. Selle protsessiga läheb füüsilistel isikutel umbes 2-3 minutit ja juriidilistel isikutel umbes 20 minutit. Peale registreerimist saavad nii emitent kui väärtpaberite omanik läbi Igniumi veebilehe juurdepääsu oma varadele ning näha sellest ülevaadet. Väärtpaberid emiteeritakse ja hoitakse digitaalselt kasutades turvalist plokiahelatehnoloogiat.

Ignium on agnostiline elukoha suhtes, mis tähendab, et süsteemiga saavad liituda mis tahes riigi residendid. Väärtpaberikontode või muude spetsiaalsete investeerimis- ja kauplemiskontode olemasolu ei ole vajalik. Ignium on ka agnostiline väärtpaberitüübi suhtes. Süsteemis saab emiteerida ja säilitada aktsiaid, konverteeritavaid instrumente ja potentsiaalselt ka teisi väärtpaberitüüpe. Peagi lisatakse ka töötajate optsioonide väljaandmise ja haldamise võimalus. Viimaks, pärast investeeringu tegemist, omavad investorid investeeritava ettevõtte aktsiaid/osi ilma vahepealse haldusstruktuurita. Seetõttu saavad investorid ja emitendid uue tehnoloogia eelised - lihtsa ja globaalse ligipääsu, usaldusväärse infrastruktuuri koos hetkese süsteemi heade omadustega, kus investorid saavad olla ettevõtte otsesed omanikud.

2. Väärtpaberite järelturg ning reaalajas arveldamine vahendajateta

Kõik Igniumis registreeritud kasutajad saavad kaubelda oma väärtpaberitega. Kasutajad saavad oma müügi- ja ostukuulutused postitada virtuaalsele infotahvlile ning arutada üksikasju potentsiaalsete ostjate ja müüjatega vestlusfunktsiooni kaudu. Kokkuleppele jõudes, saavad osapooled süsteemis raha liigutada või makseid teha ka teiste kanalite kaudu. Tehing läheb läbi koheselt kui ostja ja müüja kinnitavad Igniumi süsteemis tehingu lõpetamise. Äriregistrilie edastatakse info poolautomaatselt. Täisautomaatne lahendus võetakse kasutusele 2021. aasta teisel poolel, kui äriregister uuendab oma rakendusliidest (API). Juhul kui makse tehakse Igniumi süsteemisiseselt, peaks maksja kõigepealt laadima raha oma digitaalsesse rahakotti. Konverteerimine toimub 1:1 kursiga fiat-raha ja Igniumi digitaalsete müntide vahel. Igniumi mündid pole kaubeldavad ning neid kasutatakse ainult platvormis toimuvateks tehinguteks. Igniumi kasutajad saavad Igniumist raha lihtsalt välja võtta - ainult klikivajutusega saab muuta Igniumi raha fiat-rahaks. Seejärel saadetakse raha investori Igniumi kontolt investori pangakontole, vastavad digitaalsed mündid põletatakse.

Ignium on avatud kõigile taotlejatele, seega võimaldades piirideta ja aktiivse järelturu suurele hulgale väärtpaberite emitentidele ja hoidjatele.

Me loodame, et teile meeldib meie uus lahendus. Lisaküsimuste korral võtke meiega kindlasti ühendust info@fundwise.me

* Eesti õigusaktide kohaselt võivad börsil noteerimata ettevõtted valida osanike ja väärtpaberite registripidaja. Ettevõtted saavad ise registrit pidada või kasutada mõne välise pakkuja teenuseid. Samuti on ettevõtetel vabadus valida notariaalselt või notariaalselt tõestatud osaluste müügi- ja ostutehingute vahel. Kuni 2020. aasta augustini oli Nasdaqi väärtpaberite keskdepositoorium (EVK) ainus võimalik alternatiiv noteerimata ettevõtete jaoks, kes ei soovinud oma osasid notarite kaudu müüa. Kui ettevõtetel on nominaalne osakapital 10 000 eurot või rohkem ja on põhikirjas keeldunud notariaalselt tõestatud tehingutest, ei pea alates 2020. aasta augustist õigusaktide muudatuste tõttu notareid kaasama, et väärtpaberitega kaubelda EVK-s. Väärtpaberite registreerimiseks EVK-s peaksid väärtpaberite emitendid ja väärtpaberite omanikud avama Eesti väärtpaberikontod. Selliste kontode pidamine ei ole tasuta. Mitteresidendist investorite jaoks on nende kontode avamine peaaegu võimatu.