Ettevõtte edulugu: Matsimoka

01. November 2021

Rohkem kui aasta tagasi oli meie kodulehel avalik Matsimoka esimene kampaania. Nüüd aga on avatud Matsimoka juba teine rahastuskampaania Fundwise’i platvormil, kuid seda vaid loetud päevad. Meenutusi esimesest kampaaniast ning küsimustele miks siin ja praegu leiab vasted allolevast intervjuust.

Kuidas leidsite Fundwise’i?

Fundwise'ist kuulsin esimest korda ajakirjanduses. Alguses pidasin rahastusvõimalust liigselt energiat nõudvaks ja tülikaks ettevõtmiseks. Mingi hetk ütles minu isa Aivar, et ettevõtte kiiremaks arendamiseks võiksime siiski ühisrahastusest vahendeid kaasata. Selle peale uurisin Fundwise'i portaali, tutvusin raha kaasanud ettevõtete finantsandmetega ja kampaania protseduuridega ning leidsin, et Matsimokal on päris hea võimalus läbi viia edukas kampaania.

Fundwise’i ja Funderbeami vahel valides otsustasime esimese kasuks, sest Fundwise'i investorid saavad otse ettevõtte osanikeks ning investoritele ei looda eraldi juriidilist keha. See vähendab ettevõtte bürokraatlikku koormust ning hilisem börsiga liitumine on lihtsam.

Kuidas sujus kampaania protsess?

Koostöö Fundwise'iga sujus hästi. Eriti soovin kiita Jelenat, kes teeb enda tööd väga hästi. 

Minu jaoks oli kõige keerulisem osa kampaaniast teksti kirjutamine. Materjali, mida soovisin investeerimishuviistele edasi anda, oli meeletu hulk ning seda paarile leheküljele kokku suruda oli raske raske. Esialgsest tekstist kustutasimegi lõpuks loetavuse huvides ära üle poole. Kokku võttis kogu kampaania kokkupaneku protsess ca. 3 kuud.

Lisaks kampaania kirjutamisele tegelesime ka potentsiaalsete investorite kontaktide kogumisega ning kampaania reklaamimisega Facebookis. See läks meil päris hästi – meil õnnestus koguda üle tuhande inimese kontakti, kellele saatsime info kampaania alguse kohta.

Kampaania sisu ja väljanägemisega jäime rahule. Loodetud maksimumsummast jäi küll palju puudu, kuid miinimsumma saime kiiresti täis. Tagantjärele analüüsides tundub, et kampaania maksimumsumma sai määratud ebareaalselt suur. Investorite aktiivsust vähendas ka kindlasti COVID eriolukord, mis sattus kampaaniaga samale ajale. 

Kokkuvõttena võib öelda, et kuna täidame kõik kampaaniaga võetud eesmärgid, siis oleme tulemusega väga rahul. Tagasi vaadates on isegi hea, et maksimumsummat täis ei saanud, sest ettevõte (sellest tulenevalt ka ettevõtte väärtus) kasvab praegu kiiresti ning allesjäänud osalust saame kasutada edaspidiste rahastusvoorude jaoks juba kõrgema hinnaga.

Kuidas teie hinnangul ettevõtte väärtus on kasvanud peale kampaaniat?

Lähtudes müügitulu ja puhaskasumi kasvust hindame ettevõtte väärtuse kasvuks 1.5 korda, 7.5 miljoni euroni.

Kas teil on õnnestunud saavutada need eesmärgid, mis te olite seadnud kampaanias?

Püstitasime kampaania käigus kaks peamist eesmärki:

a) rajada Matsimoka tootmishoone juurdeehitus.

Praegu käib ehitus ning tootmishoone valmib käesoleva aasta (2021) detsembris.

b) saavutada müügitulu ja kasumi kasvu vastavalt finantsprojektsioonidele.

Senini oleme planeeritud müügitulu-  ja kasumieesmärgid täitnud ja isegi ületanud.

Millega olete tegelenud pärast kampaania lõppu?

Pärast kampaania lõppu oleme tegelenud ettevõtte edasiarendamisega. Suurt rõhku oleme pannud müükide suurendamisele kaubanduskettides. Ettevõtte müügitulu ja kasumi kasv viimasel kahel aastal on olnud väga kiire. Lisaks igapäevasele tööle oleme tegelenud ka eelmise kampaania käigus püstitatud investeerimiseesmärkide elluviimisega ning finantsvahendite hankimisega.

Lisaks rahastusvooruga kaasatud 282 550 eurole õnnestus meil saada 277 586 eurot Euroopa Liidu struktuurfondide toetust ning ettevõtte puhaskasumina koguda 400 000 eurot. Puudujääva osa katab pangalaen 300 000 eurot. Seega õnnestub meil hoolimata kaasatud väiksemast summast siiski investeering täiel määral teostada. 

Lisaks oleme kokku pannud ka uue ühisrahastuskampaania tootmisseadmete soetamiseks. Suuremate ja automatiseeritud seadmete kasutuselevõtt võimaldab suurendada müügitulu 7.5 miljoni euroni aastas ning inimeste tööviljakust 1.5-2 korda. Seadmete ostuks õnnestus meil taaskord saada Euroopa struktuurfondide toetust, seekord 257 534 eurot. Uus kampaania on praegu Fundwise.me lehel üleval ning praeguseks on õnnestunud kaasata juba ligi 80% planeeritud maksimumsummast.

Mis on vahepeal muutunud?

Matsimoka müügitulu kasvas 2020ndal aastal 2019nda aastaga võrreldes 33.4%,  2.2 miljoni euroni ja puhaskasum kolm korda, 0.32 miljoni euroni. Eelmise aasta jooksul sisenesime otsustavalt jaekettidesse. Praeguseks läheb üle poole meie toodangust just sinna. Eelmise Fundwise rahastuskampaania toel valmib käesoleva aasta lõpuks Eesti kaasaegseim tootmishoone juurdeehitus, millega suureneb tootmishoone netopind senisega võrreldes 3.5 korda, 1024.5 ruutmeetrini. Juurdeehitus võimaldab teha suure hüppe tootmismahtude ja tootevaliku osas.

Mis on Matsimoka uued eesmärgid ja tulevikuplaanid?

Lähimad eesmärgid on maksimaalse efektiivsusega tööle panna praegu ehitatav tootmishoone. Planeeritav tootmismahu 3-kordne kasv eeldab suurt arengut ettevõtte tootmise planeerimises, toodete valikus ja turunduses. Olulisemad tootekategooriad, mis annavad järgmistel aastatel olulise käibekasvu, on viilutatud tooted ja salaamid. Olulise panuse annab ka olemasolevate toodete müügikasv. 

Samal ei saa välistada mitmeid tooteid, mis lisanduvad jooksvalt. Näiteks mõni nädal tagasi tekkis idee hakata tootma naturaalset puljongit ning sellest arenes edasi mõte toota naturaalse puljongi baasil täisväärtuslikke suppe. Puljongi ja suppide tootmine võimaldab ära kasutada lõikamise käigus tekkivad seakonte, mida tekib meil praegu ca. 200kg päevas. Suppide ja puljongi tootmiseks lisaseadmeid ostma ei pea ja seetõttu on see ettevõtmine sisuliselt riskivaba. Ei saa välistada, et paljud sellised „jooksu pealt“ tekkivad ideed osutuvad edukamaks kui pikalt planeeritud tooted. Seega tasub kõik mõtted ja ideed läbi katsetada.

Kas on plaan tulevikus veel korraldada ühisrahastuskampaaniaid?

Just praegu on meil käimas ühisrahastuskampaania Fundwise keskkonnas. Järgmise ühisrahastuse plaanime läbi viia Nasdaq First North alternatiivbörsil. Seda on mõistlik teha järgmise rahastuskampaaniaga kui praeguse investeeringuga loodud tootmismaht hakkab meie jaoks ammenduma (ca 2-3 aasta pärast).

Me kaalusime ka praegust vooru teha alternatiivbörsil, kuid otsustasime Fundwise'i kasuks, sest korduskampaania läbiviimine Fundwise'i keskkonnas oli kiire, lihtne ja odav. Fundwise kampaania loomine võttis 2 nädalat, kuid börsile liitumise protsessi pikkuseks hindasime ca. pool aastat kuni aasta. Soetatavad seadmed hakkavad meile kohe käivet tootma ja muudavad tootmist oluliselt efektiivsemaks.

Samal ajal on 2-3 aasta perspektiivis liitumine Nasdaq First North alternatiivbörsiga minu hinnangul paratamatu, sest kui võrrelda Matsimoka määratud ettevõtte väärtust meie müügitulu ja puhaskasumiga ning Tallinna börsil olevate ettevõtete samu andmeid, siis praegu saavad investorid osakuid ilmselgelt odavamalt, kui saaksid börsiemissiooni puhul. Uuesti osakuid nii odavalt müüa ei tahaks. Igniumit ega Funderbeami ei ole me tahtnud sellepärast, et nende valimise korral muutub keeruliseks hilisem Nasdaqiga liitumine.

Kuidas on pandeemia mõjutanud teie äri?

Koroona on meie ettevõtmist mõjutanud loomulikult negatiivselt, kuid mõju on olnud palju väiksem kui paljudele teistele ettevõtetele. Inimesed tahavad süüa ka pandeemia ajal. Üsna suur negatiivne mõju meie müügikohtadele oli kaubanduskeskuste sulgemine eriolukordade ajal. Meie müügikohad jäid lahti, kuid müük vähenes oluliselt, sest inimesi oli keskustes vähe. Samas vähendas eriolukorra negatiivset mõju meie toodete müükide kasv jaekettides.

Mis on eduka ühisrahastuskampaania saladus?

Edukas kampaania nõuab põhjalikku ettevalmistust. Inimestele peab arusaadavalt lahti selgitama äriplaani sisu ja tulevikuplaanid. Kusjuures, info lihtsus ja arusaadavus on olulisem kui info maht. Lisaks on väga oluline määrata ettevõttele aus hind.

Kampaania pildid ja video peavad olema kvaliteetsed. Ebakvaliteetsed pildid ja video muudavad kogu ettevõtmise ebausaldusväärseks. Lisaks on oluline enda poolt investoreid otsida ja kampaaniale reklaami teha. Meie kasutasime Facebooki mänge ning olime aktiivsed suhtlemisel ajakirjandusega.

Minu hinnangul oli näiteks eelmise Matsimoka kampaania tekst liiga pikka ja kohmakas ning investeeringu ülempiir oli liiga kõrge. Praeguses kampaanias oleme sellele aga juba tähelepanu pööranud.

 

Vaata Matsimoka käimasolevat kampaaniat või uuri nende tegemiste kohta Facebookist.

 

VAATA MEIE AKTIIVSEID KAMPAANIAID VÕI ALUSTA ISE UUE KAMPAANIAGA!