Estonia
Manufacturing
Closes Sep 30, 2015 23:59
Share project

SIIDRIKODA

From Orchard to Bottle - Estonian Craft cider

93 200 € (155%)

of 60 000 - 99 800 € goal funded

9,09 % to 14,26 % of company offered
200 € minimum investment
Invest

Quick Pitch

 

Cider House (Siidrikoda in Estonian) was established 2011 with the aim to turn domestic and nordic apple varietes into value added products with high export potential. With investments into modern technology and know-how we have built up the capacity to produce annually thousands of litres of high quality apple cider and other apple products that are clearly distinguished from others in the market. Our near-term focus is on scaling up the company's capacity for global market penetration.

Problem & Solution

Kvaliteetne siider on teadusmahukas toode, mille maitseomadused ja säilivus sõltuvad õunakasvatuse professionaalsusest, õunte säilitustingimustest, küpsusastmest, valitud õunasortidest, pärmitüvedest, eri tüüpi fermentatsioonidest ja paljudest muudest pisiasjadest, mis kõik kokku moodustavad know-how. Ükski täna Eestis toodetud siidritest seda know-how'd piisavalt ei kaasa.

Neli aastat kestnud rakendusuuringud koostöös Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskusega on võimaldanud meil arendada lisaks kvaliteetsele (high-end) käsitöösiidrile ka innovatiivse tehnoloogia väga madala alkoholisisaldusega (1%) siidri tootmiseks, mille tarbimisega ei kaasne alkoholiga seotud terviseriske ja mida tohivad juua ka kooliealised noored. Palavate suveilmadega laieneb sellise siidri tarbijate ring kordades. Oleme otsustanud kapitali kaasata ka selle uudse tehnoloogia tootmisesse juurutamiseks.

Traction & Accomplishments

Senitehtu võib kokku võtta järgnevalt:

 • Loodud on kestlik toorainebaas (vt videotutvustus)
 • Läbiviidud on 4 vegetatsiooniperioodi kestnud rakendusuuring "Premium-klassi kääritatud õunamahlatoodete valmistamine Eesti tooraine baasil" koostöös Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskusega ja MTT Agrifood Research Finland Piikiö osakonnaga
 • Loodud on kaasaegne väiketööstus omatoodangu väärindamiseks mitmesugusteks toodeteks
 • Ettevõttel on olemas Veterinaar- ja Toiduameti poolt väljastatud tegevusluba ja Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud aktsiisilao tegevusluba
 • Meeskond on tugeva ettevõtluse ja teadustaustaga. Juhid on eraettevõtluses olnud üle 20 aasta
 • Loodud on rahvusvahelised otsesidemed mitmete maade siidritööstuse ja siidriuuringute koolkondadega rahvusvahelise kogemuse ja traditsioonide tundmaõppimiseks ja rakendamiseks Eesti oludes
 • Pipe-line's on jätku-rakendusuuringud ringlusmajanduse põhimõtetest lähtuvate uute toodete arendamiseks, millel prognoosime ka globaalset turgu
 • Ja hetkel peamine - villitud ja kõrghooajal turustamiseks on valminud tuhanded liitrid kõrgekvaliteedilist siidrit

How We’re Different

Nii nagu veinitootmiseks kasvatatavad viinamarjasordid ei kõlba lauale söömiseks, on fermenteeritud õunatoodete tootmiseks sobivad õunasordid mitmetelt omadustelt erinevad söögiõuntest. Pika siidrivalmistusajalooga maades on sajandite pikkune siidriõunte kasvatamise kogemus, sordieelistused ja retseptid kujunenud traditsioonideks ja kaubamärkideks. Meie lähinaabruses on selle kategooria toodete valmistus ülimalt lühikese ajalooga vaid Rootsis ja Soomes, Baltimaades praktiliselt olematu ja Venemaal täiesti tundmatu. Suurtööstuslik tootmine (Saku, Kopparberg jt) kasutab toorainena mahlakontsentraati, pööramata tõsist tähelepanu õunamahla sordipäritolule. Vajalikud "maitseomadused" lisatakse tööstuslike lisanditega.

Kuigi Eestis on viimastel aastatel rajatud eelkõige EL struktuurfondide toel ka uusi madalakasvulisi õunaaedu, on nende rajamise eesmärgiks olnud siseturu nõudluse rahuldamine kodumaise kvaliteetse lauaõuna järele. Siidrikoda kasutab aga toorainena eelkõige Orava talu õunu. Orava talu kaasaegsed õunaaiad on rajatud suures osas just saagi edasise väärindamise võimalusi silmas pidades. Tänaseks on täiskandeikka jõudnud tuhanded madalakasvulised õunapuud, mille õunte keemilised ja sensoorsed omadused on just siidri tootmiseks spetsiifiliselt hästi sobivad ja suure saagikusega.

Siidrikojas valmistatud siidrid on seega põhjamaises kliimas kohastunud õunasortidest valmistatud naturaalsest mahlast traditsioonilisel viisil kääritatud madala alkoholisisaldusega (1-6%) joogid. Teistest kaubanduses pakutavatest siidritest eristab neid valmistamisviis - kontrollitud kääritamine selleks spetsiaalselt valitud pärmitüvedega kindlat sorti õunamahladest, mitte lahjendamine õunaveinist koos vajalike maitsekomponentide lisamisega. Meie peamisteks konkurentsieelisteks võrreldes võimalike teiste tootjatega on:

 • teadmistepõhisus
 • tehnoloogiline innovatiivsus
 • fermentatsiooniprotsesside põhjalik tundmine
 • kogu tootmisahela keskkonnasõbralikkus
 • efektiivsus
 • tooraine varustuskindlus

Uses of Funds & Timeline

Täiendavalt kaasatud kapitali kasutatakse järgmiselt:

 1. 30'000 EUR käibekapital juba tootmises oleva siidri turustamiskuludeks (pakendid, etiketid, taara, reklaam jpm) ja 2015.a. saagi baasil siidri tootmiseks (2015.a juuni - detsember)
 2. 40'000 EUR pool-automatiseeritud tootmisliini käivitamiseks mitte-alkohoolse siidri (<1,2 %Vol) tootmiseks juba 2015.a. saagist
 3. 30'000 EUR täiendav investeering destillatsiooniseadmete, säilitusvaatide jms hankimiseks, et alustada pikaajalist Calvados-tüüpi toote arendamise protsessi - 2015.a. sügis-talv

Obligations to Investors, Profit Distribution

Ettevõtte edu ja käekäik sõltub lisaks meeskonna igapäevasele pühendunud tööle ka iga investori panusest, tema usust toodete headusesse, müügitööst läbi "jungle phone" ja sotsiaalvõrgustike. Eeldatavasti on investori peamine motivatsioon ettevõtte kiirest kasvust osa saada. Käsitööõllede turu uskumatult kiire kasv annab vägagi realistlikke vihjeid võimalike trendide kohta ka meie regioonis alles tärkaval käsitöösiidri turul. Ja siider ei ole kindlasti mitte viimane toode, millega Siidrikoda turule tuleb.

Siidrikoja meeskond hindab iga investori panust ettevõtte arengusse väärikalt. Kuna kiire kasvu perioodil pole mõistlik teenitud kasumit dividendidena ettevõttest välja maksta, pakume investoritele soovi korral võimalust oma osalus müüa. Ettevõte ostab teenitud kasumi arvelt müügisooviga investorite osaluse. Raha selleks tehinguks tekib ettevõtte äritegevuses konservatiivselt hinnates juba 2018-2019, kuid pakume väljumist 2020, arvestades investori aastatootluseks 30%.

Risks and Mitigation

 

http://offlicencenews.co.uk/news/fullstory.php/aid/14913/Craft_fare:_can_artisan_cider_copy_beer_s_success_.html

http://offlicencenews.co.uk/news/fullstory.php/aid/14910/Cider_industry_warned_about_dangers_of_discounting.html

http://offlicencenews.co.uk/files/OLN_Reports/OLN_Beer__Cider_Report_2014.pdf

Ülaltoodud 3 linki annavad hea globaalse ülevaate siidritööstusega seotud riskidest ja nende maandamise võimalustest. Ülaltoodule täiendavalt peab tootja erilist tähelepanu pöörama toorainega kindlustatust mõjutavatele riskifaktoritele - kliimamuutused, lõunapoolsete haiguste ja kahjurite levik põhjapoolsetele laiuskraadidele, kevadised öökülmad, süvenevad probleemid mesilaste-tolmeldajatega. Ka siin on peamiseks abimeheks järjekindel R&D tegevus, vastupidavamate sortide ja täpis-viljelustehnikate kasutuselevõtt.